BRUSSEL, KB : IV 432

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 432
IdTDRA000000001777
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/933f4b85-fffd-46c5-8b88-d53ee984f6b6
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000048023
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000048032
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000048031
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000700
Pathdomain/documents/DOCU000000000700
Display NameDen tempel onser sielen / door de schrijfster der Evangelische peerle ; ingel. en kritisch uitg. door Alb. Ampe
Relation IdRELA000000048029
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001692
Pathdomain/documents/DOCU000000001692
Display NameHet specifiek belang van 16e-eeuwse middelnederlandse mystieke handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000048030
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000048026
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000048028
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000048027
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026970
Pathdomain/teksten/TEXT000000026970
Display Name18 Lessen
Relation IdRELA000000330690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026963
Pathdomain/teksten/TEXT000000026963
Display NameDevote overweging
Relation IdRELA000000330673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026967
Pathdomain/teksten/TEXT000000026967
Display NameDicta
Relation IdRELA000000330685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038202
Pathdomain/teksten/TEXT000000038202
Display NameEen scoen leeringhe om nau te bewaren die maechdelijcke puerheit
Relation IdRELA000000374381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013968
Pathdomain/teksten/TEXT000000013968
Display NameExcerpt uit Dat prijeel der heyligher maecht sinte Agneten
Relation IdRELA000000280666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026953
Pathdomain/teksten/TEXT000000026953
Display NameGebed
Relation IdRELA000000330648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026950
Pathdomain/teksten/TEXT000000026950
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000330642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026949
Pathdomain/teksten/TEXT000000026949
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000330639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026952
Pathdomain/teksten/TEXT000000026952
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000330646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026945
Pathdomain/teksten/TEXT000000026945
Display NameGebed voor de koningin van Sicilie
Relation IdRELA000000330627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014539
Pathdomain/teksten/TEXT000000014539
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010604
Pathdomain/teksten/TEXT000000010604
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008729
Pathdomain/teksten/TEXT000000008729
Display NameMeester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge, Mnl.
Relation IdRELA000000261272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008222
Pathdomain/teksten/TEXT000000008222
Display NamePalmboomtraktaat (oculos dei-groep)
Relation IdRELA000000259480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026960
Pathdomain/teksten/TEXT000000026960
Display NamePreek over Gal. 5,24
Relation IdRELA000000330665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026965
Pathdomain/teksten/TEXT000000026965
Display NamePreek over Joh. 12,46
Relation IdRELA000000330677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026958
Pathdomain/teksten/TEXT000000026958
Display NamePreek over Mat. 19,14
Relation IdRELA000000330658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026959
Pathdomain/teksten/TEXT000000026959
Display NamePreek over Mat. 2,13
Relation IdRELA000000330662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026966
Pathdomain/teksten/TEXT000000026966
Display NamePreek over Ps. 44,11
Relation IdRELA000000330681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026964
Pathdomain/teksten/TEXT000000026964
Display NamePreek over Rom. 13,11
Relation IdRELA000000330674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026972
Pathdomain/teksten/TEXT000000026972
Display NamePunten
Relation IdRELA000000330692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026973
Pathdomain/teksten/TEXT000000026973
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000330693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026944
Pathdomain/teksten/TEXT000000026944
Display NameUitleg en dicta over de mis
Relation IdRELA000000330624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026969
Pathdomain/teksten/TEXT000000026969
Display NameUitspraken van Christus ter overweging op alle uren van de dag
Relation IdRELA000000330689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010380
Pathdomain/teksten/TEXT000000010380
Display NameVanden tempel onser sielen; excerpten
Relation IdRELA000000267228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026951
Pathdomain/teksten/TEXT000000026951
Display NameWoorden van S. Maria bij de dood van Jezus
Relation IdRELA000000330644
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers