BRUSSEL, KB : IV 401

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 401
IdTDRA000000001768
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/56e5ff39-a8ac-4c8f-a7a1-7a5951f5251d
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000002
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000002
Display Name
Relation IdRELA000000047863
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000047890
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000047889
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006573
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006573
Display NameEngelbert II van Nassau
Relation IdRELA000000047886
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004736
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004736
Display NameJohan IV van Nassau
Relation IdRELA000000047885
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002686
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002686
Display NameLier, Dominikanen
Relation IdRELA000000047888
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006296
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006296
Display NamePrincenhage bij Breda, Regularissen / Vredenberg
Relation IdRELA000000047887
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001441
Pathdomain/documents/DOCU000000001441
Display NameAnekdotisches zu Kurt Köster und zur Erwerbung mittelniederländischer Handschriften für die Königliche Bibliothek Albert I. Brüssel / von Herman Liebaers
Relation IdRELA000000047881
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004763
Pathdomain/documents/DOCU000000004763
Display NameGeestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen / [door] D. Geirnaert en J. Reynaert
Relation IdRELA000000047883
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001039
Pathdomain/documents/DOCU000000001039
Display NameNederlandse mystieken in het buitenland. Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec. Eerste deel: De historische schets / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000047880
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000047882
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004784
Pathdomain/documents/DOCU000000004784
Display NameThe composition of a fifteenth-century aristocratic library in Breda : the books of John IV of Nassau and Mary van Loon / [by] Herman Brinkman
Relation IdRELA000000047884
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000047870
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000047877
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003262
Pathdomain/documents/DOCU000000003262
Display NameDe bibliotheek van Willem van Oranje : de handschriften / A.S. Korteweg
Relation IdRELA000000047879
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000498
Pathdomain/documents/DOCU000000000498
Display NameJan van Leeuwen : een bloemlezing uit zijn werken / verz. en ingel. door Stephanus Axters
Relation IdRELA000000047874
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000047873
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047872
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000047878
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004784
Pathdomain/documents/DOCU000000004784
Display NameThe composition of a fifteenth-century aristocratic library in Breda : the books of John IV of Nassau and Mary van Loon / [by] Herman Brinkman
Relation IdRELA000000047875
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047871
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000794
Pathdomain/documents/DOCU000000000794
Display NameVijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek : [catalogus van een tentoonst., Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 18 febr. tot 30 maart 1969] / [woord vooraf door Herman Liebaers]
Relation IdRELA000000047876
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006071
Pathdomain/teksten/TEXT000000006071
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006033
Pathdomain/teksten/TEXT000000006033
Display NameJan van Leeuwen: Dboec van der bedinghen
Relation IdRELA000000250263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006034
Pathdomain/teksten/TEXT000000006034
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden inval
Relation IdRELA000000250268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006035
Pathdomain/teksten/TEXT000000006035
Display NameJan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000250272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006038
Pathdomain/teksten/TEXT000000006038
Display NameJan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006039
Pathdomain/teksten/TEXT000000006039
Display NameJan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die god gheroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020265
Pathdomain/teksten/TEXT000000020265
Display NameJan van Leeuwen: Van seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000301946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006037
Pathdomain/teksten/TEXT000000006037
Display NameJan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006040
Pathdomain/teksten/TEXT000000006040
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006036
Pathdomain/teksten/TEXT000000006036
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drien coninghen
Relation IdRELA000000250276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006032
Pathdomain/teksten/TEXT000000006032
Display NameJan van Leeuwen: Vanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000250258
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers