BRUSSEL, KB : IV 397

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 397
IdTDRA000000001759
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4dfd1237-8a7d-44a1-be69-d57ae0e10e25
Deletedno
Relation Count 34
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000047752
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011514
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011514
Display NameOostelijk Nederland
Relation IdRELA000000047773
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004042
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004042
Display NameAshburnham, Lord (Ashburnham-Place)
Relation IdRELA000000047768
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006535
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006535
Display NameBarrois, Jean-Baptiste Joseph (Rijsel)
Relation IdRELA000000047766
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003053
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003053
Display NameBeijers, Jan Leendert (Utrecht)
Relation IdRELA000000047771
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006406
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006406
Display NameBertram, Earl of Ashburnham
Relation IdRELA000000047767
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000047772
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012261
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012261
Display NameGermenraad
Relation IdRELA000000047770
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003210
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003210
Display NameSix van Hillegom en Wimmenum, Jan
Relation IdRELA000000047769
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000933
Pathdomain/documents/DOCU000000000933
Display NameHet passietraktaat : (tekstuitg. van de Middelnederlandse versie) / Heinrich von St. Gallen[uitg. en van aant. voorz.] door Herman Heylen
Relation IdRELA000000047764
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004929
Pathdomain/documents/DOCU000000004929
Display NameManuscrits - Dessins - Livres - Estampes provenant de la Collection-Six
Relation IdRELA000000047765
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000772
Pathdomain/documents/DOCU000000000772
Display NameOnbekende handschriften van 'Het Leven van Jezus' van Thomas à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000047763
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000016
Pathdomain/locations/LOCA000000000016
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000047756
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000159
Pathdomain/documents/DOCU000000000159
Display NameDeutsche Handschriften in England / von Robert Priebsch
Relation IdRELA000000047757
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004929
Pathdomain/documents/DOCU000000004929
Display NameManuscrits - Dessins - Livres - Estampes provenant de la Collection-Six
Relation IdRELA000000047762
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000051
Pathdomain/documents/DOCU000000000051
Display NameMiddelnederlandse epistel- en evangeliepreken / door G.C. Zieleman
Relation IdRELA000000047760
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000047761
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047759
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000794
Pathdomain/documents/DOCU000000000794
Display NameVijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek : [catalogus van een tentoonst., Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 18 febr. tot 30 maart 1969] / [woord vooraf door Herman Liebaers]
Relation IdRELA000000047758
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000038889
Pathdomain/teksten/TEXT000000038889
Display NameBoec der leeringen ende collacien
Relation IdRELA000000376566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006873
Pathdomain/teksten/TEXT000000006873
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016770
Pathdomain/teksten/TEXT000000016770
Display NameEen devote meditatie des berchs van Calvarien
Relation IdRELA000000289848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016771
Pathdomain/teksten/TEXT000000016771
Display NameEen verhaal over Jezus en Maria, waarvan het begin ontbreekt
Relation IdRELA000000289852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010458
Pathdomain/teksten/TEXT000000010458
Display NameJhesus collacien
Relation IdRELA000000267520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012112
Pathdomain/teksten/TEXT000000012112
Display NameNoordnederlandse bewerking van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000274132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010362
Pathdomain/teksten/TEXT000000010362
Display NameOefening op het leven van Christus (begin ontbreekt)
Relation IdRELA000000267152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016769
Pathdomain/teksten/TEXT000000016769
Display NameOefening over het leven en lijden van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000289842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016957
Pathdomain/teksten/TEXT000000016957
Display NameOver de verrijzenis van Jezus en de openbaring aan Maria
Relation IdRELA000000290397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010360
Pathdomain/teksten/TEXT000000010360
Display NamePassie uit Heinrich von St. Gallen: Extendit manum-traktaat
Relation IdRELA000000267144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013990
Pathdomain/teksten/TEXT000000013990
Display NameRosengaert vander mijnlijker passien ons liefs heren
Relation IdRELA000000280726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025379
Pathdomain/teksten/TEXT000000025379
Display NameTekst in de vorm van een brief van Jezus aan de minnende ziel; slot ontbreekt
Relation IdRELA000000322456
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers