BRUSSEL, KB : IV 307

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 307
IdTDRA000000001739
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/114a6c00-bd10-4e2a-b826-8833bc326316
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000047519
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000047535
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000047533
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012363
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012363
Display NameWillain, S.
Relation IdRELA000000047529
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003249
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003249
Display NameWolf, Karel de
Relation IdRELA000000047532
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012364
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012364
Display NameWolf, Lodewijk de
Relation IdRELA000000047531
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000007526
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007526
Display NameDubois d'Enghien, George (Brussel)
Relation IdRELA000000047534
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000047524
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047526
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047527
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000794
Pathdomain/documents/DOCU000000000794
Display NameVijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek : [catalogus van een tentoonst., Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 18 febr. tot 30 maart 1969] / [woord vooraf door Herman Liebaers]
Relation IdRELA000000047525
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000007288
Pathdomain/teksten/TEXT000000007288
Display NameBepalingen van de vrede van Doornik tussen Filips de Schone en de stad Gent op 18 december 1385
Relation IdRELA000000255963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007289
Pathdomain/teksten/TEXT000000007289
Display NameDe keure van Thomas van Savoye en Johanna van Constantinopel aan de Vier Ambachten in 1242
Relation IdRELA000000255966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007291
Pathdomain/teksten/TEXT000000007291
Display NameDe keure van Thomas van Savoye en Johanna van Constantinopel aan het Land van Waas in 1241
Relation IdRELA000000255972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007290
Pathdomain/teksten/TEXT000000007290
Display NameDe voorrechten van de erfgenaam van een leen
Relation IdRELA000000255969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007282
Pathdomain/teksten/TEXT000000007282
Display NameLeenrecht van het graafschap Vlaanderen
Relation IdRELA000000255943
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers