BRUSSEL, KB : IV 296

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 296
IdTDRA000000001737
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0150a725-3c42-4b40-99a2-c46d44b1df36
Deletedno
Relation Count 32
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000047498
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004790
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004790
Display NameBrussel, Regularissen S. Maria /Notre-Dame ter Rosen geplant in Jericho
Relation IdRELA000000047512
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005450
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005450
Display NameJanne Colijns
Relation IdRELA000000047511
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000047510
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003042
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003042
Display Namehertogen van Arenberg (Brussel, Nordkirchen en Enghien)
Relation IdRELA000000047509
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000047508
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000168
Pathdomain/documents/DOCU000000000168
Display NameLa bibliothèque des ducs d'Arenberg : une première approche / Claudine Lemaire
Relation IdRELA000000047507
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000047501
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000001009
Pathdomain/documents/DOCU000000001009
Display NameBibliotheca hieronymiana manuscripta : la tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme / Bernard Lambert
Relation IdRELA000000047504
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000047503
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000168
Pathdomain/documents/DOCU000000000168
Display NameLa bibliothèque des ducs d'Arenberg : une première approche / Claudine Lemaire
Relation IdRELA000000047505
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000047506
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047502
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000003899
Pathdomain/teksten/TEXT000000003899
Display NameBijbelpassage uit Leviticus
Relation IdRELA000000240863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015972
Pathdomain/teksten/TEXT000000015972
Display NameDertig punten uit het leven van Jezus
Relation IdRELA000000287064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004469
Pathdomain/teksten/TEXT000000004469
Display NameEvangelie- en epistellessen (Mat. 3,13-17 en 4,1-11; Luc. 7,36-50; Joh. 3,1-11 en 4,6-42; Mat. 27,1-7; Luc. 24,13-30; Mar. 16,1-7; Joh. 14,23-31: Handelingen 2, 1-12)
Relation IdRELA000000243131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006738
Pathdomain/teksten/TEXT000000006738
Display NameExcerpt uit Zuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae I,14-15
Relation IdRELA000000253807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018591
Pathdomain/teksten/TEXT000000018591
Display NameExempel over twaalf punten
Relation IdRELA000000295584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007496
Pathdomain/teksten/TEXT000000007496
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010595
Pathdomain/teksten/TEXT000000010595
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022234
Pathdomain/teksten/TEXT000000022234
Display NameGedicht over de mis
Relation IdRELA000000309076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008852
Pathdomain/teksten/TEXT000000008852
Display NameGulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000261840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037270
Pathdomain/teksten/TEXT000000037270
Display NameHoe datmen af keeren sal van eertschen goede ende eertsche bliscappen
Relation IdRELA000000371733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015358
Pathdomain/teksten/TEXT000000015358
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000285031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016811
Pathdomain/teksten/TEXT000000016811
Display NameLijden van Jezus
Relation IdRELA000000289962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013902
Pathdomain/teksten/TEXT000000013902
Display NameMnl. bewerking van Thomas van Celano: Vitae sanctae Clarae virginis
Relation IdRELA000000280463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008341
Pathdomain/teksten/TEXT000000008341
Display NameMnl. vertaling van Anselmus van Canterbury: Admonitio morienti et de peccatis suis nimium formidanti
Relation IdRELA000000259868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007749
Pathdomain/teksten/TEXT000000007749
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV
Relation IdRELA000000257851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007483
Pathdomain/teksten/TEXT000000007483
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010349
Pathdomain/teksten/TEXT000000010349
Display NameTot een weekoefening bewerkte redactie van de Tweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267098
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers