BRUSSEL, KB : IV 209 (11)

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 209 (11)
IdTDRA000000001716
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f923dcaf-f258-42e2-8f4e-b15a15fe1cc2
Deletedno
Relation Count 56
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000047188
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000047204
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000047202
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004309
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004309
Display Namerijmspreuken
Relation IdRELA000000047203
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000047201
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003236
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003236
Display NameVreese, Willem Lodewijk de
Relation IdRELA000000047200
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000047194
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006411
Pathdomain/documents/DOCU000000006411
Display Name'Sies mijn vlien, mijn jaghen' : over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/II / door Annette C. Hemmes-Hoogstadt
Relation IdRELA000000047199
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006367
Pathdomain/documents/DOCU000000006367
Display NameAfl.
Relation IdRELA000000047198
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001163
Pathdomain/documents/DOCU000000001163
Display NameDer minnen smertte : Een editie van de Lundse en Brusselse liederen en een verkennend onderzoek naar hun verwantschap / Lydia Wierda
Relation IdRELA000000047197
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000047196
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000794
Pathdomain/documents/DOCU000000000794
Display NameVijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek : [catalogus van een tentoonst., Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 18 febr. tot 30 maart 1969] / [woord vooraf door Herman Liebaers]
Relation IdRELA000000047195
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000042474
Pathdomain/teksten/TEXT000000042474
Display Namerijmspreuken Lundse gedichten
Relation IdRELA000000388306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042476
Pathdomain/teksten/TEXT000000042476
Display Nameteksten Lundse gedichten
Relation IdRELA000000388312
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers