LEIDEN, UB : LTK 2040

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 2040
IdTDRA000000001505
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b422d612-82b0-4c14-96ca-37769a90b900
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000044386
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011490
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011490
Display NameWest-Vlaanderen
Relation IdRELA000000044404
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012264
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012264
Display Namemogelijk Brugge
Relation IdRELA000000044406
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003036
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003036
Display NameAlberdingk Thijm, Josephus Albertus
Relation IdRELA000000044399
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000044402
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000044403
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012263
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012263
Display Nameantiquariaat Brabant ('s-Hertogenbosch)
Relation IdRELA000000044401
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004688
Pathdomain/documents/DOCU000000004688
Display NameDeLeidse fragmenten van Floris ende Blancefloer / K. van Dalen-Oskam
Relation IdRELA000000044398
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001646
Pathdomain/documents/DOCU000000001646
Display NameEen dertiende-eeuws(?) nederduits(?) rijmbijbelfragment uit Wolfenbüttel / J. van der Voort van der Kleij
Relation IdRELA000000044397
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000052
Pathdomain/locations/LOCA000000000052
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000044392
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000044395
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000006
Pathdomain/documents/DOCU000000000006
Display NameDe handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek : een codicologische beschrijving / door Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000044394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006386
Pathdomain/documents/DOCU000000006386
Display NameLering en stichting op klein formaat : Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament / Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000044396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000044393
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001073
Pathdomain/teksten/TEXT000000001073
Display NameDiederik van Assenede: Floris ende Blanchefloer; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000224306
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers