LEIDEN, UB : LTK 2002

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 2002
IdTDRA000000001501
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/046b9c64-0381-4714-9841-9a8e354f3954
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000044346
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000044358
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000044356
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000044357
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003189
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003189
Display NameRosenthal, Jacques (München)
Relation IdRELA000000044355
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005803
Pathdomain/documents/DOCU000000005803
Display NameEen nieuw fragment van het Boec vander Wraken / S. de Vriendt
Relation IdRELA000000044354
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000044351
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005803
Pathdomain/documents/DOCU000000005803
Display NameEen nieuw fragment van het Boec vander Wraken / S. de Vriendt
Relation IdRELA000000044353
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000044352
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001069
Pathdomain/teksten/TEXT000000001069
Display NameDat boec vander wraken; fragm. (Boek II, vs.605-765, Boek III, vs.430-594); Mnl.
Relation IdRELA000000224288
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers