LEIDEN, UB : LTK 1984

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 1984
IdTDRA000000001495
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e841c61d-9217-411c-91ac-a2469144d34b
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000044242
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005128
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005128
Display NameHaarlem, Groot begijnhof
Relation IdRELA000000044275
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000007282
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007282
Display NameKopiist van LEIDEN, UB : LTK 1984
Relation IdRELA000000044274
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000007283
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007283
Display NameCulemann, F.G.H.
Relation IdRELA000000044267
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003079
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003079
Display NameDriessen, R.H.
Relation IdRELA000000044269
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003094
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003094
Display NameGendt, A.L. van
Relation IdRELA000000044270
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007284
Display NameGinsburg, Christian David
Relation IdRELA000000044268
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005128
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005128
Display NameHaarlem, Groot begijnhof
Relation IdRELA000000044265
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000044271
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000044272
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006022
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006022
Display NameWilhem, Hieronymus de
Relation IdRELA000000044266
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005485
Pathdomain/documents/DOCU000000005485
Display NameA catalogue of interesting old books, including a collection of incunabula, woodcutbooks, manuscripts, calligraphy & a special selection of tory items offered for sale by A.L. van Gendt
Relation IdRELA000000044264
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004338
Pathdomain/documents/DOCU000000004338
Display NameCat. Hieronymus de Wilhem
Relation IdRELA000000044262
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005394
Pathdomain/documents/DOCU000000005394
Display NameCatalogus van de bibliotheek van wijlen den Weledelgeb. Heer R.H. Driessen
Relation IdRELA000000044263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003717
Pathdomain/documents/DOCU000000003717
Display NameEen aanvulling op Leiden, U.B., Ltk. 1984 / P.F.J. Obbema
Relation IdRELA000000044260
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002870
Pathdomain/documents/DOCU000000002870
Display NameLeiden, UB, Ltk 243, I, II en III / K. Stooker, B. Vaske, T. Verbeij
Relation IdRELA000000044259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004337
Pathdomain/documents/DOCU000000004337
Display Name[Over: Tleven ons heren Ihesu Cristi = Vita Ihesu Christi (bibliotheca univ. Leid., cod. LTK 1984) : het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus / uitgeg. door C.C. de Bruin. Leiden, 1980]
Relation IdRELA000000044261
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000044249
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005485
Pathdomain/documents/DOCU000000005485
Display NameA catalogue of interesting old books, including a collection of incunabula, woodcutbooks, manuscripts, calligraphy & a special selection of tory items offered for sale by A.L. van Gendt
Relation IdRELA000000044258
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004338
Pathdomain/documents/DOCU000000004338
Display NameCat. Hieronymus de Wilhem
Relation IdRELA000000044256
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005394
Pathdomain/documents/DOCU000000005394
Display NameCatalogus van de bibliotheek van wijlen den Weledelgeb. Heer R.H. Driessen
Relation IdRELA000000044257
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000044255
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000480
Pathdomain/documents/DOCU000000000480
Display NameKriezels, aubergines en takkenbossen : randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw / onder red. van Anne S. Korteweg
Relation IdRELA000000044253
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000044252
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000044251
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000044254
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has decorator
Typelexicon
IdLEXI000000005128
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005128
Display NameHaarlem, Groot begijnhof
Relation IdRELA000000044273
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001065
Pathdomain/teksten/TEXT000000001065
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000224268
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers