LEIDEN, UB : LTK 1128

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 1128
IdTDRA000000001419
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f34fc28d-ea9b-407d-8b0b-b67d1e6bf258
Deletedno
Relation Count 28
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000043089
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000043113
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003036
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003036
Display NameAlberdingk Thijm, Josephus Albertus
Relation IdRELA000000043109
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007496
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007496
Display NameBredius, Isaac Jacobszn
Relation IdRELA000000043106
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006431
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006431
Display NameCosterus, Abrahamus
Relation IdRELA000000043105
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008876
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008876
Display NameFremery, James de
Relation IdRELA000000043110
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012223
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012223
Display NameGelder, Cornelis de
Relation IdRELA000000043108
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000043111
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000043112
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000267
Pathdomain/watermerken/WATM000000000267
Display Name
Relation IdRELA000000043087
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000043104
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000043097
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000113
Pathdomain/documents/DOCU000000000113
Display NameCatalogus compendiarius : continens codices omnes manuscriptos in bibliotheca academiae Lugduno-Batavae asservantur
Relation IdRELA000000043098
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005428
Pathdomain/documents/DOCU000000005428
Display NameCollections scientifiques & artistiques / formées par feu monsieur le dr. J.A. Alberdingk Thijm
Relation IdRELA000000043103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000043099
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000043101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000893
Pathdomain/documents/DOCU000000000893
Display NameOver middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000043100
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000935
Pathdomain/documents/DOCU000000000935
Display NameText and image in fifteenth-century illustrated Dutch Bibles = Textus et imagines in codicibus sacrae scripturae neerlandicis saec. XV imaginibus ornatis / by Sandra Hindman
Relation IdRELA000000043102
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026636
Pathdomain/teksten/TEXT000000026636
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Relation IdRELA000000329356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026637
Pathdomain/teksten/TEXT000000026637
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360: Tobias, Judith, Esdras, Ester, Esdras (vervolg), Nehemia, Alexander, 1 en 2 Maccabeeën, Jan Hyrcanus
Relation IdRELA000000329358
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers