LEIDEN, UB : LTK 1031

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 1031
IdTDRA000000001416
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/40e260b8-16f1-4af9-996b-2e8ae7e1d552
Deletedno
Relation Count 41
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000043038
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000043056
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003053
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003053
Display NameBeijers, Jan Leendert (Utrecht)
Relation IdRELA000000043052
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012221
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012221
Display NameGallée, J.H.
Relation IdRELA000000043053
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000043054
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000043055
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000266
Pathdomain/watermerken/WATM000000000266
Display Name
Relation IdRELA000000043037
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000043047
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003096
Pathdomain/documents/DOCU000000003096
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van Johannes van Schoonhoven's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000043049
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005380
Pathdomain/documents/DOCU000000005380
Display NameTraditie en vernieuwing. Middelnederlandse preken 1400-1476 en de invloed van de Observatiebewegingen en Moderne Devotie / 3000
Relation IdRELA000000043051
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001185
Pathdomain/documents/DOCU000000001185
Display NameVan claren ouden verluchten mannen des oirdens van systersen : Gebruik en verspreiding van het Exordium magnum cisterciense en met name van de 15de eeuwse vertaling ervan / J.T.J.M. Otten
Relation IdRELA000000043048
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003130
Pathdomain/documents/DOCU000000003130
Display Name[Over: Brecht, Josef. Die pseudothomasischen Opuscula 'De divinis moribus' und 'De beatitudine'. Texte und Untersuchungen zu mittelhochdeutschen und mittelniederländischen Übertragungen. München, 1973] / R. Lievens
Relation IdRELA000000043050
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000043043
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000113
Pathdomain/documents/DOCU000000000113
Display NameCatalogus compendiarius : continens codices omnes manuscriptos in bibliotheca academiae Lugduno-Batavae asservantur
Relation IdRELA000000043044
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000043045
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000043046
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000018208
Pathdomain/teksten/TEXT000000018208
Display NameAllegorisch exempel
Relation IdRELA000000294472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017505
Pathdomain/teksten/TEXT000000017505
Display NameDrie Maria-exempelen
Relation IdRELA000000292203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017503
Pathdomain/teksten/TEXT000000017503
Display NameExempel uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000292198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017507
Pathdomain/teksten/TEXT000000017507
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000292209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017500
Pathdomain/teksten/TEXT000000017500
Display NameMaria-exempelen
Relation IdRELA000000292191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012601
Pathdomain/teksten/TEXT000000012601
Display NameMnl. vertaling van De beatitudine
Relation IdRELA000000275805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012600
Pathdomain/teksten/TEXT000000012600
Display NameMnl. vertaling van De divinis moribus
Relation IdRELA000000275801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007867
Pathdomain/teksten/TEXT000000007867
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Derde preek voor het kapittel van Windesheim
Relation IdRELA000000258183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004381
Pathdomain/teksten/TEXT000000004381
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, excerpt (kap.25)
Relation IdRELA000000242747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017499
Pathdomain/teksten/TEXT000000017499
Display NamePreek over S. Maria
Relation IdRELA000000292188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017506
Pathdomain/teksten/TEXT000000017506
Display NamePreek over S. Maria (Limburgse sermoenen, 14)
Relation IdRELA000000292205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017508
Pathdomain/teksten/TEXT000000017508
Display NamePreek, met daarin verwerkt Twaalf punten die een geestelijk leven hinderen en een excerpt uit Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000292211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006188
Pathdomain/teksten/TEXT000000006188
Display NameSommighe exempelen ghenomen uut den boeke dat ghemaket is van merkeliken mannen der orden
Relation IdRELA000000250944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019461
Pathdomain/teksten/TEXT000000019461
Display NameUitleg op Ps.120-134
Relation IdRELA000000298774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039530
Pathdomain/teksten/TEXT000000039530
Display NameVier dingen die de innige ziel moet opmerken naar het voorbeeld van de vrouwen die het lichaam van Jezus hebben gezalfd
Relation IdRELA000000378550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017502
Pathdomain/teksten/TEXT000000017502
Display NameVijf Maria-exempelen
Relation IdRELA000000292196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031292
Pathdomain/teksten/TEXT000000031292
Display NameXV tekenen van de Jongste Dag
Relation IdRELA000000349102
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers