LEIDEN, UB : LTK 354

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 354
IdTDRA000000001380
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e6ac639c-d333-461a-a72f-1591eb54ea5c
Deletedno
Relation Count 48
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000042503
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000042526
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004879
Display Namegebedenboek
Relation IdRELA000000042523
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000012201
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012201
Display NameMaritgen Jansdr
Relation IdRELA000000042525
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000042521
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000042522
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006388
Display NameWijn, Hendrik van
Relation IdRELA000000042520
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000253
Pathdomain/watermerken/WATM000000000253
Display Name
Relation IdRELA000000042501
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000042519
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000990
Pathdomain/documents/DOCU000000000990
Display NameEen minnentlike claege / Hendrik Mande ; uitgegeven en toegelicht door Th. Mertens
Relation IdRELA000000042515
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000198
Pathdomain/documents/DOCU000000000198
Display NameHendrik Mande (?-1431) : teksthistorische en literairhistorische studies / Thomas Felix Constantijn Mertens
Relation IdRELA000000042514
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003084
Pathdomain/documents/DOCU000000003084
Display NameHugo de Balma in het Middelnederlands / Th. Mertens
Relation IdRELA000000042518
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003075
Pathdomain/documents/DOCU000000003075
Display NameMarquard van Lindau en de Nederlanden / A. Ampe
Relation IdRELA000000042517
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000042516
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000042511
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000042513
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000042512
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026873
Pathdomain/teksten/TEXT000000026873
Display NameDankgebeden voor de dagen van de week
Relation IdRELA000000330395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009830
Pathdomain/teksten/TEXT000000009830
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026909
Pathdomain/teksten/TEXT000000026909
Display NameDrie gebeden ter ere van de verzuchtingen van Jezus
Relation IdRELA000000330519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008410
Pathdomain/teksten/TEXT000000008410
Display NameEen boexken van goeder leeren ende vermaninghen
Relation IdRELA000000260079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026860
Pathdomain/teksten/TEXT000000026860
Display NameGebed
Relation IdRELA000000330343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026915
Pathdomain/teksten/TEXT000000026915
Display NameGebed over de drie doodstoten
Relation IdRELA000000330535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026876
Pathdomain/teksten/TEXT000000026876
Display NameGebed over de zeven smarten van S. Maria
Relation IdRELA000000330404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036559
Pathdomain/teksten/TEXT000000036559
Display NameGebed tot S. Agnes
Relation IdRELA000000369323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036563
Pathdomain/teksten/TEXT000000036563
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000369337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036561
Pathdomain/teksten/TEXT000000036561
Display NameGebed tot S. Catherina
Relation IdRELA000000369330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026877
Pathdomain/teksten/TEXT000000026877
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000330408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036558
Pathdomain/teksten/TEXT000000036558
Display NameGebed tot S. Ursula
Relation IdRELA000000369320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026871
Pathdomain/teksten/TEXT000000026871
Display NameGebeden tot de drie `dootschoten'
Relation IdRELA000000330391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026878
Pathdomain/teksten/TEXT000000026878
Display NameHeilicheit en leecht niet inden schijn
Relation IdRELA000000330411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026536
Pathdomain/teksten/TEXT000000026536
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000328894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011533
Pathdomain/teksten/TEXT000000011533
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026874
Pathdomain/teksten/TEXT000000026874
Display NameMeditaties en gebeden over de zeven kruiswoorden
Relation IdRELA000000330397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012954
Pathdomain/teksten/TEXT000000012954
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039191
Pathdomain/teksten/TEXT000000039191
Display NameOver de verrijzenis
Relation IdRELA000000377454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009690
Pathdomain/teksten/TEXT000000009690
Display NameSamenspraak tussen bruid (ziel) en bruidegom (Christus) met excerpt uit Vurighe begheerten (f.207v-209r) en uit Hendrik Mande: Een minnentlike claege (209r-213r)
Relation IdRELA000000264647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026880
Pathdomain/teksten/TEXT000000026880
Display NameTien Ave Maria's voor het verkrijgen van deugden
Relation IdRELA000000330418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020601
Pathdomain/teksten/TEXT000000020601
Display NameTraktaat over de twaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000303200
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers