LEIDEN, UB : LTK 351

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 351
IdTDRA000000001377
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/eeed465e-be5f-4594-b991-7efecab8b11c
Deletedno
Relation Count 37
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000042436
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011542
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011542
Display NameNoordoostelijk Nederland
Relation IdRELA000000042461
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000012197
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012197
Display NameJohan van Wederden (Wierden, Overijssel)
Relation IdRELA000000042460
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000012196
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012196
Display NameAleit
Relation IdRELA000000042454
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000042457
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000042458
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000042455
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004468
Display NameVoorst, Jan Jacob van
Relation IdRELA000000042456
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000946
Pathdomain/documents/DOCU000000000946
Display Name"Visio Tnugdali" : the German and Dutch translations and their circulation in the later Middle Ages / by Nigel F. Palmer
Relation IdRELA000000042450
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003380
Pathdomain/documents/DOCU000000003380
Display NameCatalogue raisonné de la précieuse collection de manuscrits et d'autographes de MM. D.C. van Voorst, père et J.J. van Voorst, fils, Pasteurs Evangéliques à Amsterdam
Relation IdRELA000000042451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000042452
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000042449
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000016
Pathdomain/locations/LOCA000000000016
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000042442
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000001009
Pathdomain/documents/DOCU000000001009
Display NameBibliotheca hieronymiana manuscripta : la tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme / Bernard Lambert
Relation IdRELA000000042446
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003380
Pathdomain/documents/DOCU000000003380
Display NameCatalogue raisonné de la précieuse collection de manuscrits et d'autographes de MM. D.C. van Voorst, père et J.J. van Voorst, fils, Pasteurs Evangéliques à Amsterdam
Relation IdRELA000000042448
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000042447
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000042443
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000042444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000156
Pathdomain/documents/DOCU000000000156
Display NameThe Dutch and their books in the manuscript age / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000042445
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006723
Pathdomain/teksten/TEXT000000006723
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae II,2; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013687
Pathdomain/teksten/TEXT000000013687
Display NameLeven van S. Euphrosyna
Relation IdRELA000000279510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017993
Pathdomain/teksten/TEXT000000017993
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000293766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017605
Pathdomain/teksten/TEXT000000017605
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach: Libri VIII miraculorum III,65
Relation IdRELA000000292511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009608
Pathdomain/teksten/TEXT000000009608
Display NameMnl. vertaling van Epistola de magnificentiis beati Hieronymi
Relation IdRELA000000264313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009609
Pathdomain/teksten/TEXT000000009609
Display NameMnl. vertaling van Epistola de miraculis Hieronymi
Relation IdRELA000000264317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009607
Pathdomain/teksten/TEXT000000009607
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000264309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011918
Pathdomain/teksten/TEXT000000011918
Display NameMnl. vertaling van Johannes Gobius: Historia de spiritu Guidonis
Relation IdRELA000000273354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007562
Pathdomain/teksten/TEXT000000007562
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013686
Pathdomain/teksten/TEXT000000013686
Display NameVan den anxt ende vander mynnen gods
Relation IdRELA000000279508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017017
Pathdomain/teksten/TEXT000000017017
Display NameVier punten over het contemplatieve leven, voorafgegaan en gevolgd door dicta patrum
Relation IdRELA000000290573
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers