LEIDEN, UB : LTK 325

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 325
IdTDRA000000001354
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2ef9832e-fbb9-438c-be19-acbb41afb9d5
Deletedno
Relation Count 88
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000041953
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000041970
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004879
Display Namegebedenboek
Relation IdRELA000000041969
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000041967
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000041968
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007513
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007513
Display Namecollectie Van Winter
Relation IdRELA000000041966
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000222
Pathdomain/watermerken/WATM000000000222
Display Name
Relation IdRELA000000041949
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000762
Pathdomain/documents/DOCU000000000762
Display NameA medieval Netherlandic prayer cycle on the Life of Christ : Princeton University Library, Garrett Ms. 63 / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000041962
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005011
Pathdomain/documents/DOCU000000005011
Display NameHeiligen, gebeden en heiligengebeden / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000041965
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000041964
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000804
Pathdomain/documents/DOCU000000000804
Display NameNeue Funde zur handschriftlichen Überlieferung Meister Eckharts / J. Quint
Relation IdRELA000000041963
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000041959
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000001009
Pathdomain/documents/DOCU000000001009
Display NameBibliotheca hieronymiana manuscripta : la tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme / Bernard Lambert
Relation IdRELA000000041961
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000041960
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000040202
Pathdomain/teksten/TEXT000000040202
Display NameAflaatgebed
Relation IdRELA000000380809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021133
Pathdomain/teksten/TEXT000000021133
Display NameBeschouwingen over de eucharistie
Relation IdRELA000000305100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004009
Pathdomain/teksten/TEXT000000004009
Display NameBoetpsalmen afgewisseld door formuliergebeden
Relation IdRELA000000241246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040196
Pathdomain/teksten/TEXT000000040196
Display NameCommendatie voor een stervende
Relation IdRELA000000380795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040209
Pathdomain/teksten/TEXT000000040209
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000380825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040208
Pathdomain/teksten/TEXT000000040208
Display NameCommuniegebed tot Christus
Relation IdRELA000000380823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014242
Pathdomain/teksten/TEXT000000014242
Display NameDie dorne croene ons heeren, lange versie
Relation IdRELA000000281650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040213
Pathdomain/teksten/TEXT000000040213
Display NameDrie gebedem om Jezus' hart mee te openen
Relation IdRELA000000380834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040207
Pathdomain/teksten/TEXT000000040207
Display NameDrie gebeden / versjes
Relation IdRELA000000380821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005805
Pathdomain/teksten/TEXT000000005805
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (r.b1325-1404)
Relation IdRELA000000249261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040197
Pathdomain/teksten/TEXT000000040197
Display NameGebed
Relation IdRELA000000380797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014215
Pathdomain/teksten/TEXT000000014215
Display NameGebed op de vijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000281566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026988
Pathdomain/teksten/TEXT000000026988
Display NameGebed ter ere van de vijf wonden van Jezus
Relation IdRELA000000330743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040215
Pathdomain/teksten/TEXT000000040215
Display NameGebed tijdens de opheffing van het misoffer
Relation IdRELA000000380838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010005
Pathdomain/teksten/TEXT000000010005
Display NameGebed tot Christus van Augustinus (O lieve heer Jhesu Criste, ic dancke di dat ic inden kersten gelove ben)
Relation IdRELA000000265865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040204
Pathdomain/teksten/TEXT000000040204
Display NameGebed tot God om genade
Relation IdRELA000000380815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040201
Pathdomain/teksten/TEXT000000040201
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000380806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014750
Pathdomain/teksten/TEXT000000014750
Display NameGebed tot de Drievuldigheid
Relation IdRELA000000283139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040219
Pathdomain/teksten/TEXT000000040219
Display NameGebed tot de drievuldigheid
Relation IdRELA000000380849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040229
Pathdomain/teksten/TEXT000000040229
Display NameGebed van S. Maria
Relation IdRELA000000380883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041825
Pathdomain/teksten/TEXT000000041825
Display NameGebed van keizer Karel, hem door Paus Leo gegeven
Relation IdRELA000000386244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030793
Pathdomain/teksten/TEXT000000030793
Display NameGebed voor de koningin van Sicilie
Relation IdRELA000000347064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040214
Pathdomain/teksten/TEXT000000040214
Display NameGebed voor de stervenden
Relation IdRELA000000380836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040198
Pathdomain/teksten/TEXT000000040198
Display NameGebed voor de ziel, met aanroeping van S. Maria en de hemelse hierarchieën
Relation IdRELA000000380799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041197
Pathdomain/teksten/TEXT000000041197
Display NameGebed voor de zielen in dertig delen
Relation IdRELA000000384127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040203
Pathdomain/teksten/TEXT000000040203
Display NameGebeden over de zeven vallen van Christus op de kruisweg
Relation IdRELA000000380812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040224
Pathdomain/teksten/TEXT000000040224
Display NameGebeden ter ere van de 10 vreugden van S. Maria
Relation IdRELA000000380867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040225
Pathdomain/teksten/TEXT000000040225
Display NameGebeden ter ere van de 7 smarten van S. Maria (het opschrift telt er foutief 5)
Relation IdRELA000000380871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040216
Pathdomain/teksten/TEXT000000040216
Display NameGulden gebed voor de verlossing der zielen
Relation IdRELA000000380842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014317
Pathdomain/teksten/TEXT000000014317
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025523
Pathdomain/teksten/TEXT000000025523
Display NameIc bevele mi heden desen dage Gode die almachtich es, Morgengebed tot God op naam van paus Innocentius
Relation IdRELA000000322921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019132
Pathdomain/teksten/TEXT000000019132
Display NameKruiswegoefening
Relation IdRELA000000297448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040231
Pathdomain/teksten/TEXT000000040231
Display NameLater bijgeschrven rijmpje
Relation IdRELA000000380889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016407
Pathdomain/teksten/TEXT000000016407
Display NameLeven van Jezus in gebeden
Relation IdRELA000000288635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008739
Pathdomain/teksten/TEXT000000008739
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge over de eucharistie (hfdst.20 en 21)
Relation IdRELA000000261326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015023
Pathdomain/teksten/TEXT000000015023
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui met aflaat op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015203
Pathdomain/teksten/TEXT000000015203
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014429
Pathdomain/teksten/TEXT000000014429
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019615
Pathdomain/teksten/TEXT000000019615
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000299336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010006
Pathdomain/teksten/TEXT000000010006
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010035
Pathdomain/teksten/TEXT000000010035
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016493
Pathdomain/teksten/TEXT000000016493
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000288956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022062
Pathdomain/teksten/TEXT000000022062
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met aflaat van paus Innocentius
Relation IdRELA000000308467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039440
Pathdomain/teksten/TEXT000000039440
Display NameOefening der XV Pater nosters
Relation IdRELA000000378305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026976
Pathdomain/teksten/TEXT000000026976
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000330700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004255
Pathdomain/teksten/TEXT000000004255
Display NamePassage uit Nieuwe Testament, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000242204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040223
Pathdomain/teksten/TEXT000000040223
Display NamePater nosters voor zielenheil overledenen en voor tijdens de vasten
Relation IdRELA000000380864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004168
Pathdomain/teksten/TEXT000000004168
Display NamePsalm 114 en 115
Relation IdRELA000000241806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004169
Pathdomain/teksten/TEXT000000004169
Display NamePsalm 116
Relation IdRELA000000241812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004160
Pathdomain/teksten/TEXT000000004160
Display NamePsalm 22
Relation IdRELA000000241764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040199
Pathdomain/teksten/TEXT000000040199
Display NameSacramentsgebed
Relation IdRELA000000380801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040200
Pathdomain/teksten/TEXT000000040200
Display NameVijf korte gebeden met vijf paternosters
Relation IdRELA000000380803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019766
Pathdomain/teksten/TEXT000000019766
Display NameVoorbereiding op de biecht
Relation IdRELA000000299891
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers