LEIDEN, UB : LTK 319

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 319
IdTDRA000000001348
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d060c99e-4a06-46a4-90f4-b6a6aa813001
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000041824
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000041834
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000041832
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000041833
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000041831
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000041830
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000022620
Pathdomain/teksten/TEXT000000022620
Display NameBoexken der uutwendigher lichamliker oeffeninghen
Relation IdRELA000000310445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022619
Pathdomain/teksten/TEXT000000022619
Display NameBoexken vanden inwendeghen ghesteliken oefeninghen
Relation IdRELA000000310443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015262
Pathdomain/teksten/TEXT000000015262
Display NameExcerpt op naam van Ambrosius, vermoedelijk over S. Maria
Relation IdRELA000000284656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016889
Pathdomain/teksten/TEXT000000016889
Display NameExcerpten over bekoringen, onder meer uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000290198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005937
Pathdomain/teksten/TEXT000000005937
Display NameIn een verzameling citaten en dicta Mnl. exempelen uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000249819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007708
Pathdomain/teksten/TEXT000000007708
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (vijfde tekstfamilie)
Relation IdRELA000000257710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039698
Pathdomain/teksten/TEXT000000039698
Display NameOpenbaring van S. Maria aan een vrouw die Elisabeth heet
Relation IdRELA000000379245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016888
Pathdomain/teksten/TEXT000000016888
Display NameOver bekoringen, met excerpten op naam van Jan van Ruusbroec en Geert Grote en exempel op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000290191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016886
Pathdomain/teksten/TEXT000000016886
Display NameOver het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016887
Pathdomain/teksten/TEXT000000016887
Display NameOver lijdzaamheid, met excerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden en Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000290186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037986
Pathdomain/teksten/TEXT000000037986
Display NameTraktaat over bekoringen
Relation IdRELA000000373827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016623
Pathdomain/teksten/TEXT000000016623
Display NameZes punten over het lijden van Jezus (punt 5 en 6 worden niet behandeld)
Relation IdRELA000000289387
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers