LEIDEN, UB : LTK 251

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 251
IdTDRA000000000886
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f41a85cf-30bb-4df7-a499-0e4977a2e627
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000035630
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000035645
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003141
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003141
Display NameLambin, Joannes Jacobus
Relation IdRELA000000035642
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035643
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035644
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000161
Pathdomain/watermerken/WATM000000000161
Display Name
Relation IdRELA000000035629
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035636
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035637
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000887
Pathdomain/documents/DOCU000000000887
Display NameDe verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000035640
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000035638
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000035639
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000035641
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000003832
Pathdomain/teksten/TEXT000000003832
Display NameBrieven, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen en brief aan Timotheus over de dood van Paulus op naam van Dionysius (ontleend aan Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea) en na Openbaring een verhandeling over Johannes de evangelist
Relation IdRELA000000240454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029466
Pathdomain/teksten/TEXT000000029466
Display NameLeven van Augustinus uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000341170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015271
Pathdomain/teksten/TEXT000000015271
Display NameMnl. preek op naam van Ambrosius over Mat.
Relation IdRELA000000284699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033658
Pathdomain/teksten/TEXT000000033658
Display NameMnl. preek op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000358172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033649
Pathdomain/teksten/TEXT000000033649
Display NameMnl. preek op naam van Augustinus over Mat.
Relation IdRELA000000358146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033651
Pathdomain/teksten/TEXT000000033651
Display NameMnl. preek op naam van Augustinus, ook voorkomend in Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken
Relation IdRELA000000358151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015004
Pathdomain/teksten/TEXT000000015004
Display NameMnl. preek op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033653
Pathdomain/teksten/TEXT000000033653
Display NameMnl. preek op naam van Origenes over Mat.
Relation IdRELA000000358157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021131
Pathdomain/teksten/TEXT000000021131
Display NameMnl. vertaling van De sacramento altaris
Relation IdRELA000000305094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009813
Pathdomain/teksten/TEXT000000009813
Display NameMnl. vertaling van preek van Augustinus over Luc.
Relation IdRELA000000265093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033636
Pathdomain/teksten/TEXT000000033636
Display NameUitleg over het feest van het lichaam van Christus
Relation IdRELA000000358088
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers