LEIDEN, UB : LTK 231

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 231
IdTDRA000000000869
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/173ffd85-43dc-476a-9605-ae49d390d5a1
Deletedno
Relation Count 37
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000035217
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011612
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011612
Display NameZuid-Holland
Relation IdRELA000000035255
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000007052
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007052
Display NameKopiist van LEIDEN, UB : LTK 231
Relation IdRELA000000035254
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000011942
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011942
Display NameCleef, P. van
Relation IdRELA000000035251
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011941
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011941
Display NameGriete Jacobs
Relation IdRELA000000035246
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005015
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005015
Display NameHarderwijk, Isaac van
Relation IdRELA000000035248
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035252
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035253
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011940
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011940
Display NameMargriete Gerritsdr van Deventer, Schiedam
Relation IdRELA000000035244
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007050
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007050
Display NameStratenus, Cornelis
Relation IdRELA000000035247
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007051
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007051
Display NameVries, Abraham de
Relation IdRELA000000035249
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004258
Pathdomain/documents/DOCU000000004258
Display NameA Middle Low German Alexander legend : from a newly discovered manuscript, privately owned / ed., with introd. and notes by A.J. Barnouw
Relation IdRELA000000035237
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004015
Pathdomain/documents/DOCU000000004015
Display NameBibliotheca Harderwykiana, sive Catalogus Librorum quos is suos usus collegit Isaacus van Harderwijk ...
Relation IdRELA000000035236
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005144
Pathdomain/documents/DOCU000000005144
Display NameCatalogus der fraaije godgeleerde, letterkundige en typographische bibliotheek nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Zeer Gel. Heer Abr. de Vries ... welke verkocht zal worden den 16n Maart en volgende dagen door en ten huize van den boekhandelaar Frederik Muller te Amsterdam ...
Relation IdRELA000000035241
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005039
Pathdomain/documents/DOCU000000005039
Display NameDe Noordnederlandse historiebijbel : een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek / door M.K.A. van den Berg
Relation IdRELA000000035240
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001970
Pathdomain/documents/DOCU000000001970
Display NameEen middeleeuwse bijbelvertaling nader bekeken / A. Rietveld
Relation IdRELA000000035235
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001591
Pathdomain/documents/DOCU000000001591
Display NameEine niederländische 'Semiramis-in-Trier'-Variante / M. Andersson-Schmitt
Relation IdRELA000000035234
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000035238
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004776
Pathdomain/documents/DOCU000000004776
Display NameTekstgeleding in de 'Noordnederlandse historiebijbel' / M.K.A. van den Berg
Relation IdRELA000000035239
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005693
Pathdomain/documents/DOCU000000005693
Display NameVerslag van een handschrift, bevattende Jacob van Maerlant's Nederduitsche prozaische bybelvertaling : met aanteekeningen en bijlagen / door Isak van Harderwyk
Relation IdRELA000000035242
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000026
Pathdomain/locations/LOCA000000000026
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035225
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004884
Pathdomain/documents/DOCU000000004884
Display NameBeeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 / Johanna Maria Christina Verbij-Schillings
Relation IdRELA000000035229
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004015
Pathdomain/documents/DOCU000000004015
Display NameBibliotheca Harderwykiana, sive Catalogus Librorum quos is suos usus collegit Isaacus van Harderwijk ...
Relation IdRELA000000035232
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005144
Pathdomain/documents/DOCU000000005144
Display NameCatalogus der fraaije godgeleerde, letterkundige en typographische bibliotheek nagelaten door wijlen den Wel-Eerw. Zeer Gel. Heer Abr. de Vries ... welke verkocht zal worden den 16n Maart en volgende dagen door en ten huize van den boekhandelaar Frederik Muller te Amsterdam ...
Relation IdRELA000000035233
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035226
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005039
Pathdomain/documents/DOCU000000005039
Display NameDe Noordnederlandse historiebijbel : een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek / door M.K.A. van den Berg
Relation IdRELA000000035230
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000035227
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000035228
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000156
Pathdomain/documents/DOCU000000000156
Display NameThe Dutch and their books in the manuscript age / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000035231
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000000623
Pathdomain/teksten/TEXT000000000623
Display NameNoordnederlandse historiebijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000221365
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers