LEIDEN, UB : LTK 224

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 224
IdTDRA000000000865
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/df8e4aa5-2c51-459b-bfc1-c0f99e1c9f2a
Deletedno
Relation Count 59
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000035148
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011625
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011625
Display NameUtrecht?
Relation IdRELA000000035174
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004680
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004680
Display NameKoning, Jacobus
Relation IdRELA000000035171
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035172
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035173
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000155
Pathdomain/watermerken/WATM000000000155
Display Name
Relation IdRELA000000035145
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003099
Pathdomain/documents/DOCU000000003099
Display Name'Ascendam in palmam'. Ein Beitrag zur Überlieferung der Palmbaumallegorie im Mittelalter
Relation IdRELA000000035169
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001002
Pathdomain/documents/DOCU000000001002
Display NameEen nieuw Mengeldicht uit de School van Hadewijch / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000035162
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001785
Pathdomain/documents/DOCU000000001785
Display NameFranciscus, een gulden kandelaar / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000035167
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001305
Pathdomain/documents/DOCU000000001305
Display NameGerard Zerbolt van Zutphen / J. van Rooy
Relation IdRELA000000035164
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000892
Pathdomain/documents/DOCU000000000892
Display NameJan Brugman verspreide sermoenen / uitgeg. met inl. en toel. door A. van Dijk
Relation IdRELA000000035161
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000708
Pathdomain/documents/DOCU000000000708
Display NameJhesus collacien : een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen / met inl. en varianten uitg. door Anna Maria Baaij
Relation IdRELA000000035160
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000035170
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000035166
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003073
Pathdomain/documents/DOCU000000003073
Display NamePrys-catalogus der letterkundige nalatenschap van wijlen den heere Jacobus Koning ..
Relation IdRELA000000035168
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001459
Pathdomain/documents/DOCU000000001459
Display NameQuestien van eenen goeden simpelen mensche / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000035165
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001114
Pathdomain/documents/DOCU000000001114
Display NameSint Bernardinus in de Nederlanden (15e eeuw) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000035163
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000035
Pathdomain/locations/LOCA000000000035
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035154
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000035157
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035156
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000035155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003073
Pathdomain/documents/DOCU000000003073
Display NamePrys-catalogus der letterkundige nalatenschap van wijlen den heere Jacobus Koning ..
Relation IdRELA000000035159
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000035158
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000013552
Pathdomain/teksten/TEXT000000013552
Display NameBondeken van myrrhen
Relation IdRELA000000279043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014257
Pathdomain/teksten/TEXT000000014257
Display NameCollecte uit Die dorne croene ons heeren, korte versie, voorafgegaan door een exempel over de doornenkroon
Relation IdRELA000000281686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015003
Pathdomain/teksten/TEXT000000015003
Display NameDictum op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008166
Pathdomain/teksten/TEXT000000008166
Display NameEen gheystelec wijnghelaech
Relation IdRELA000000259277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011516
Pathdomain/teksten/TEXT000000011516
Display NameEen tekst over het vierde van de tien geboden.
Relation IdRELA000000271758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010447
Pathdomain/teksten/TEXT000000010447
Display NameEerste, tweede en vijfde preek uit Jhesus collacien, met na de tweede een traktaatje op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000267482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006602
Pathdomain/teksten/TEXT000000006602
Display NameExcerpt uit (waarschijnlijk) Een verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017618
Pathdomain/teksten/TEXT000000017618
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012900
Pathdomain/teksten/TEXT000000012900
Display NameExempel van S. Antonius
Relation IdRELA000000276839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017617
Pathdomain/teksten/TEXT000000017617
Display NameExempel van een monnik die slechts vier letters lezen kon
Relation IdRELA000000292545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018244
Pathdomain/teksten/TEXT000000018244
Display NameExempel van twee minderbroeders die Salomo bezochten op de toren van Babel en vervolgens het concilie van Bazel bezochten
Relation IdRELA000000294575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020861
Pathdomain/teksten/TEXT000000020861
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000304166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013799
Pathdomain/teksten/TEXT000000013799
Display NameGoede punte en dicta, waaronder excerpten uit preken van Jan Brugman (107v-108r)
Relation IdRELA000000279959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008608
Pathdomain/teksten/TEXT000000008608
Display NameHendrik Mande: Van drien staten, onvoll.
Relation IdRELA000000260727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036460
Pathdomain/teksten/TEXT000000036460
Display NameLegende van Salomo en de koningin van Sheba
Relation IdRELA000000368948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013546
Pathdomain/teksten/TEXT000000013546
Display NameMnl. compilatie uit Bernardinus van Siena: De sanctissima passione et mysteriis crucis
Relation IdRELA000000279019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018911
Pathdomain/teksten/TEXT000000018911
Display NameMnl. excerpt uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda
Relation IdRELA000000296690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013554
Pathdomain/teksten/TEXT000000013554
Display NameMnl. vertaling van preek uit Bernardinus van Siena: Quadrasegimale de Evangelio Aeterno
Relation IdRELA000000279049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021126
Pathdomain/teksten/TEXT000000021126
Display NameOverdenkingen en gebeden betreffende de eucharistie
Relation IdRELA000000305080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008243
Pathdomain/teksten/TEXT000000008243
Display NamePseudo-Palmboomtraktaat
Relation IdRELA000000259540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013563
Pathdomain/teksten/TEXT000000013563
Display NameTraktaat over de gehoorzaamheid aan prelaten, ingeleid met een excerpt uit een preek van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000279079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015817
Pathdomain/teksten/TEXT000000015817
Display NameTwaalf deugden van de ziel, in de vorm van een soliloquium
Relation IdRELA000000286537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015904
Pathdomain/teksten/TEXT000000015904
Display NameVander hemelscher glorien, onvoll.
Relation IdRELA000000286846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018906
Pathdomain/teksten/TEXT000000018906
Display NameVergelijking van S. Franciscus met een gulden kandelaar
Relation IdRELA000000296675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037644
Pathdomain/teksten/TEXT000000037644
Display NameVrome overdenking
Relation IdRELA000000372841
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers