LEIDEN, UB : LTK 223

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 223
IdTDRA000000000864
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8af43b10-0dec-446f-a38b-c9b0f73c5a4f
Deletedno
Relation Count 47
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000035128
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000035144
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035142
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035143
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001755
Pathdomain/documents/DOCU000000001755
Display NameEen vermeend tractaat van Salome Sticken / D. de Man
Relation IdRELA000000035138
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000037
Pathdomain/documents/DOCU000000000037
Display NameHet "Hoefken van Devocien" : Met bijlage "Van verduldighen lidene" / A. Ampe
Relation IdRELA000000035137
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000035140
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000035139
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005085
Pathdomain/documents/DOCU000000005085
Display NameOnbekende rijmspreuken / J. Verdam
Relation IdRELA000000035141
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035134
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035135
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000035136
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006879
Pathdomain/teksten/TEXT000000006879
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018554
Pathdomain/teksten/TEXT000000018554
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017851
Pathdomain/teksten/TEXT000000017851
Display NameExempel over S. Bernardus
Relation IdRELA000000293312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017852
Pathdomain/teksten/TEXT000000017852
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen)
Relation IdRELA000000293315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008316
Pathdomain/teksten/TEXT000000008316
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008372
Pathdomain/teksten/TEXT000000008372
Display NameExempel vander molenarinne
Relation IdRELA000000259963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010099
Pathdomain/teksten/TEXT000000010099
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024256
Pathdomain/teksten/TEXT000000024256
Display NameKlacht over de ijdele wereld
Relation IdRELA000000317917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006116
Pathdomain/teksten/TEXT000000006116
Display NameMnl. verzameling dicta en exempelen, o.a. uit Vitae patrum en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda en wellicht uit de Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000250630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030546
Pathdomain/teksten/TEXT000000030546
Display NameMnl. verzameling van goede punten over het zwijgen en vermijden van kwaadspreken
Relation IdRELA000000345998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016884
Pathdomain/teksten/TEXT000000016884
Display NameOverdenkingen over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042655
Pathdomain/teksten/TEXT000000042655
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000388816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024274
Pathdomain/teksten/TEXT000000024274
Display NameRijmspreuk over een twaalftal mensen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000317992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018901
Pathdomain/teksten/TEXT000000018901
Display NameSermoen van den gheboert ons lieven heren ihesu christi
Relation IdRELA000000296659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012731
Pathdomain/teksten/TEXT000000012731
Display NameTwaalf graden van ootmoedigheid, korte versie
Relation IdRELA000000276224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009308
Pathdomain/teksten/TEXT000000009308
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006819
Pathdomain/teksten/TEXT000000006819
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000254072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015344
Pathdomain/teksten/TEXT000000015344
Display NameVermaningen van Christus over lijden
Relation IdRELA000000284986
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers