LEIDEN, UB : LTK 222

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 222
IdTDRA000000000863
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6aaa97d5-3326-4aab-a68e-e599869bb4d7
Deletedno
Relation Count 51
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000035106
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000035127
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035125
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035126
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007513
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007513
Display Namecollectie Van Winter
Relation IdRELA000000035124
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000153
Pathdomain/watermerken/WATM000000000153
Display Name
Relation IdRELA000000035104
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004312
Pathdomain/documents/DOCU000000004312
Display Name"Ave, gegroyt moetti sijn in Christo Ihesu ende in sijn mijnlijc, suet, willich liden ende in sijn over suet minlic armoede." : Een studie naar een laat-14e-eeuws ascetisch tractaat in briefvorm in het handschrift Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 2055 / M.J.J.S. van der Aalst-Dekkers
Relation IdRELA000000035122
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004984
Pathdomain/documents/DOCU000000004984
Display NameDeNoordhollandse verluchter Spierinck. Haarlem en/of Beverwijk, circa 1485-1519 / Klaas van der Hoek
Relation IdRELA000000035123
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000892
Pathdomain/documents/DOCU000000000892
Display NameJan Brugman verspreide sermoenen / uitgeg. met inl. en toel. door A. van Dijk
Relation IdRELA000000035120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000035118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000035121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000804
Pathdomain/documents/DOCU000000000804
Display NameNeue Funde zur handschriftlichen Überlieferung Meister Eckharts / J. Quint
Relation IdRELA000000035119
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035112
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035114
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000035115
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000035116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000035117
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000015971
Pathdomain/teksten/TEXT000000015971
Display NameDertig punten uit het leven van Jezus
Relation IdRELA000000287061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011883
Pathdomain/teksten/TEXT000000011883
Display NameDictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000273218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015975
Pathdomain/teksten/TEXT000000015975
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000287075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036426
Pathdomain/teksten/TEXT000000036426
Display NameDictum op naam van Gilbertus (van Doornik?)
Relation IdRELA000000368796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015102
Pathdomain/teksten/TEXT000000015102
Display NameDictum op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008767
Pathdomain/teksten/TEXT000000008767
Display NameDrie dicta op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015969
Pathdomain/teksten/TEXT000000015969
Display NameExcerpt over de eucharistie uit Fili accedens
Relation IdRELA000000287053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029505
Pathdomain/teksten/TEXT000000029505
Display NameExcerpt uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000341328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015968
Pathdomain/teksten/TEXT000000015968
Display NameExcerpten op naam van Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000287050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015970
Pathdomain/teksten/TEXT000000015970
Display NameExcerpten uit Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000287057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006956
Pathdomain/teksten/TEXT000000006956
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc en Somerstuc
Relation IdRELA000000254570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015967
Pathdomain/teksten/TEXT000000015967
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000287046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013798
Pathdomain/teksten/TEXT000000013798
Display NameExcerpten uit preken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018710
Pathdomain/teksten/TEXT000000018710
Display NameExempel over Sybilla
Relation IdRELA000000295967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015976
Pathdomain/teksten/TEXT000000015976
Display NameExempel over de duivel en de communie
Relation IdRELA000000287079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006986
Pathdomain/teksten/TEXT000000006986
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-12, 59-65)
Relation IdRELA000000254728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008738
Pathdomain/teksten/TEXT000000008738
Display NameMnl. excerpt over de communie uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20)
Relation IdRELA000000261320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021958
Pathdomain/teksten/TEXT000000021958
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000308168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013576
Pathdomain/teksten/TEXT000000013576
Display NameMnl. excerpt uit Hubertinus de Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu
Relation IdRELA000000279127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009479
Pathdomain/teksten/TEXT000000009479
Display NameMnl. excerpt uit Speculum virginum
Relation IdRELA000000263872
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007200
Pathdomain/teksten/TEXT000000007200
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000255620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015977
Pathdomain/teksten/TEXT000000015977
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000287083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015973
Pathdomain/teksten/TEXT000000015973
Display NameTekst over de communie
Relation IdRELA000000287066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015974
Pathdomain/teksten/TEXT000000015974
Display NameTekst over de communie, met daarin een exempel
Relation IdRELA000000287069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005796
Pathdomain/teksten/TEXT000000005796
Display NameVerzameling excerpten en dicta op alfabetische volgorde onder meer van Augustinus, Ambrosius, Anselmus van Canterbury, David van Augsburg uit Profectus religiosorum, uit de Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore (zie ook afzonderlijke deeltitels)
Relation IdRELA000000249206
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers