LEIDEN, UB : LTK 218

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 218
IdTDRA000000000860
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c4007fa6-7ab6-46ac-947f-230489b614fd
Deletedno
Relation Count 36
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000035044
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000035064
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035062
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035063
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011937
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011937
Display NameMarigen Remen
Relation IdRELA000000035060
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006388
Display NameWijn, Hendrik van
Relation IdRELA000000035061
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000035058
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001680
Pathdomain/documents/DOCU000000001680
Display NameDe Souter van Alanus de Rupe / Bertilo de Boer
Relation IdRELA000000035056
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000974
Pathdomain/documents/DOCU000000000974
Display NameHet liedboekje van Marigen Remen : (Hs. Leiden, U.B., Ltk. 218, F.62-F.78V.) / uitg. met een inl. en woordverklaring door een werkgroep van Utrechtse neerlandici ; [voorw. van W.P. Gerritsen]
Relation IdRELA000000035055
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004307
Pathdomain/documents/DOCU000000004307
Display NameHet pronomen Jeij in het Liedboekje van Marigen Remen / W.P. Gerritsen
Relation IdRELA000000035057
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000035053
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000035054
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035049
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000035051
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000050
Pathdomain/documents/DOCU000000000050
Display NameCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Relation IdRELA000000035050
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000035052
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000019129
Pathdomain/teksten/TEXT000000019129
Display NameAlanus de Rupe. Etc.
Relation IdRELA000000297435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032643
Pathdomain/teksten/TEXT000000032643
Display NameDriekoningenlied
Relation IdRELA000000354623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018253
Pathdomain/teksten/TEXT000000018253
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018843
Pathdomain/teksten/TEXT000000018843
Display NameLiedboek van Marigen Remen (In eenen boemgaert quam ic ghegaen)
Relation IdRELA000000296450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018391
Pathdomain/teksten/TEXT000000018391
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000294996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028437
Pathdomain/teksten/TEXT000000028437
Display NameMnl. misgebeden en sequentiën voor de tijd van Kerstmis tot Pasen
Relation IdRELA000000336680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011856
Pathdomain/teksten/TEXT000000011856
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae, voorafgegaan door aflaatbullen van de pausen Sixtus IV en Innocentius VIII over het lezen van de psalter en gevolgd door exempelen over Maria
Relation IdRELA000000273121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011446
Pathdomain/teksten/TEXT000000011446
Display NameMnl. vertaling van preek over Hoogl. 4,12 ter ere van S. Barbara van Jordanus van Quedlinburg uit Opus Dan de Sanctis
Relation IdRELA000000271450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032607
Pathdomain/teksten/TEXT000000032607
Display NameMystiek lied
Relation IdRELA000000354470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011447
Pathdomain/teksten/TEXT000000011447
Display NamePreek over Mat. 25,6 ter ere van S. Barbara
Relation IdRELA000000271456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019130
Pathdomain/teksten/TEXT000000019130
Display NameTwee sermoenen voor de feestdag van S. Barbara
Relation IdRELA000000297439
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers