LEIDEN, UB : LTK 215

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 215
IdTDRA000000000858
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7d8898b8-258f-44bd-95a0-9bb39baa053c
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000035015
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000035026
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000011928
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011928
Display NameGroshans, J.R. (Rotterdam)
Relation IdRELA000000035023
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000035024
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000035025
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000392
Pathdomain/documents/DOCU000000000392
Display NameDe fragmenten van "De tweede rose" / uitg. door K. Heeroma
Relation IdRELA000000035022
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000035020
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006534
Pathdomain/documents/DOCU000000006534
Display NameFragmenten van Oud- en Middel-Nederlansche poëzij en proza / L.Ph.C. van den Bergh
Relation IdRELA000000035021
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000000620
Pathdomain/teksten/TEXT000000000620
Display NameDe Vlaamse Rose; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221345
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers