TILBURG, UB : KHS 15

Typetekstdrager
ValueTILBURG, UB : KHS 15
IdTDRA000000000529
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4c9029d6-7b5d-4912-ac9f-7c8b3701f832
Deletedno
Relation Count 36
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000030862
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000030876
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002555
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002555
Display Name's-Hertogenbosch, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Relation IdRELA000000030874
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007647
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007647
Display NameOrden, Gerrit van
Relation IdRELA000000030873
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002541
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002541
Display NameTilburg, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000030875
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000030869
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000115
Pathdomain/documents/DOCU000000000115
Display NameBrabantse handschriften : Gerrit van Orden (1774-1854) en zijn schenking van handschriften aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant / Carleen Baarda, Jos. M.M. Hermans
Relation IdRELA000000030870
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000030872
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004132
Pathdomain/documents/DOCU000000004132
Display NameOver Brabant geschreven : handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek / Jeroen M.M. van de Ven
Relation IdRELA000000030871
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000013193
Pathdomain/teksten/TEXT000000013193
Display NameBiecht van Bernardus
Relation IdRELA000000277861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016417
Pathdomain/teksten/TEXT000000016417
Display NameBloemenkrans op het leven en lijden van Jezus in dertig punten
Relation IdRELA000000288674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013194
Pathdomain/teksten/TEXT000000013194
Display NameDat boeck vanden drien mylen
Relation IdRELA000000277864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038887
Pathdomain/teksten/TEXT000000038887
Display NameDicta van Thomas van Aquino, Augustinus en Hiëronymus over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000376554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009881
Pathdomain/teksten/TEXT000000009881
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016419
Pathdomain/teksten/TEXT000000016419
Display NameEen devote te samen spreken Jhesu Christi ende des sondaers
Relation IdRELA000000288682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038888
Pathdomain/teksten/TEXT000000038888
Display NameExcerpten uit Bernardus, Seneca en Thomas van Aquino over het geweten
Relation IdRELA000000376561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007403
Pathdomain/teksten/TEXT000000007403
Display NameGedeelte uit het Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038886
Pathdomain/teksten/TEXT000000038886
Display NameMeditatie over de weg ot het innerlijk leven (met verwijzingen naar Hiëronymus en Gregorius)t
Relation IdRELA000000376552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017431
Pathdomain/teksten/TEXT000000017431
Display NameMeditatie over hoogmoed, met vijf exempelen
Relation IdRELA000000291955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038972
Pathdomain/teksten/TEXT000000038972
Display NameOver het versmaden van de wereld
Relation IdRELA000000376783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039849
Pathdomain/teksten/TEXT000000039849
Display NameOver opoffering, met dictum op naam van Geert Grote
Relation IdRELA000000379622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038883
Pathdomain/teksten/TEXT000000038883
Display NameOverweging (beschadigd door vocht en afscheuren)
Relation IdRELA000000376546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038885
Pathdomain/teksten/TEXT000000038885
Display NameOverweging op de zoektocht naar God (verwijzing naar Augustinus)
Relation IdRELA000000376550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036898
Pathdomain/teksten/TEXT000000036898
Display NameOverweging op het geduld en de lijdzaamheid (verwijzing naar Johannes Chrysostomus)
Relation IdRELA000000370655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038204
Pathdomain/teksten/TEXT000000038204
Display NameOverweging op het kwade van het spreken. Met verwijzingen naar Hiëronymus, Augustinus, Ambrosius, Jacobus en Bernardus
Relation IdRELA000000374386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018538
Pathdomain/teksten/TEXT000000018538
Display NameOverweging over verzoeking met acht exempelen waaronder een visioen van Birgitta
Relation IdRELA000000295428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021123
Pathdomain/teksten/TEXT000000021123
Display NameSamenspraak tussen (hemelse?) bruid en bruidegom over de eucharistie
Relation IdRELA000000305072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038884
Pathdomain/teksten/TEXT000000038884
Display NameTwee oefeningen op het zwijgen, gevolgd door twee kleinere meditaties
Relation IdRELA000000376548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016420
Pathdomain/teksten/TEXT000000016420
Display NameVermoedelijk Mnl. vertaling/bewerking van Jacobus van Gruitrode: Dialogus Mariae et peccatoris
Relation IdRELA000000288685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007511
Pathdomain/teksten/TEXT000000007511
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000256927
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers