GENT, UB : 2541 (1-16)

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 2541 (1-16)
IdTDRA000000000294
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8de7aa2f-f499-4abb-bde3-8300f709a1fe
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000027089
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000027117
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008003
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008003
Display NameEerste kopiist van de Brugse Maerlant-fragmenten
Relation IdRELA000000027115
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008002
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008002
Display NameTweede kopiist van de Brugse Maerlant-fragmenten
Relation IdRELA000000027116
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000011576
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011576
Display NameCappoen, Charles
Relation IdRELA000000027107
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011575
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011575
Display NameEveraert, F.J.
Relation IdRELA000000027105
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000027114
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011578
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011578
Display NameGilliodts, Ch.
Relation IdRELA000000027112
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011574
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011574
Display NameLioen van Elverdijnghe
Relation IdRELA000000027103
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011577
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011577
Display NamePinchart, A.
Relation IdRELA000000027109
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007000
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007000
Display NameSerrure, C.A.
Relation IdRELA000000027113
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006397
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006397
Display NameSnellaert, Ferdinand Augustijn
Relation IdRELA000000027110
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001068
Pathdomain/documents/DOCU000000001068
Display NameNieuwe fragmenten van handschriften van de 'Spiegel historiael' in vier kolommen / J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000027101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000027100
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000027096
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000027097
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000027098
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000027099
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000000224
Pathdomain/teksten/TEXT000000000224
Display NameFragm. van een hs. van de Spiegel historiael, met stukken uit de Eerste en Derde Partie van Jacob van Maerlant, uit de Tweede Partie van Philip Utenbroeke en uit het vervolg van de Vierde Partie en de Vijfde Partie van Lodewijk van Velthem; Mnl.
Relation IdRELA000000218754
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers