GENT, UB : 2364

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 2364
IdTDRA000000000291
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7b837198-8de4-42a9-ad6f-f977db9d3130
Deletedno
Relation Count 38
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000027056
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000027077
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004879
Display Namegebedenboek
Relation IdRELA000000027076
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000027075
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011573
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011573
Display NameGertrut Hermenss
Relation IdRELA000000027073
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004461
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004461
Display NameVan der Linde, Anthonie
Relation IdRELA000000027074
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003343
Pathdomain/documents/DOCU000000003343
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. A. Van der Linde, docteur en philosophie
Relation IdRELA000000027070
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000027068
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005011
Pathdomain/documents/DOCU000000005011
Display NameHeiligen, gebeden en heiligengebeden / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000027071
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000772
Pathdomain/documents/DOCU000000000772
Display NameOnbekende handschriften van 'Het Leven van Jezus' van Thomas à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000027067
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003269
Pathdomain/documents/DOCU000000003269
Display NameThomae Hemerken a Kempis ... Meditatio de incarnatione Christi, Sermones de vita et passione Domini, Alphabetum monachi, Van goeden woerden to horen ende die to spreken, Orationes de passione domini et beata virgine et aliis sanctis : adiectis epilegomenis adnotatione critica indicibus tabulis photographicis / praeter orationes ex avtographo edidit Michael Josephus Pohl
Relation IdRELA000000027069
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000027062
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003343
Pathdomain/documents/DOCU000000003343
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. A. Van der Linde, docteur en philosophie
Relation IdRELA000000027066
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000027064
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000027063
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000027065
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000025150
Pathdomain/teksten/TEXT000000025150
Display NameDrie gebeden ter ere van de verzuchtingen van Jezus
Relation IdRELA000000321626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030990
Pathdomain/teksten/TEXT000000030990
Display NameDrie pater noster voor Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000347839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014117
Pathdomain/teksten/TEXT000000014117
Display NameEyn scoen crensken vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000281238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041230
Pathdomain/teksten/TEXT000000041230
Display NameGebed tot Maria
Relation IdRELA000000384223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030316
Pathdomain/teksten/TEXT000000030316
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000344966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024440
Pathdomain/teksten/TEXT000000024440
Display NameGebed tot S. Maria : Voer die voete dijnre heilicheit ligge ic gevallen
Relation IdRELA000000318712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013244
Pathdomain/teksten/TEXT000000013244
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025148
Pathdomain/teksten/TEXT000000025148
Display NameGebed tot de schouderwonde van Jezus
Relation IdRELA000000321621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009901
Pathdomain/teksten/TEXT000000009901
Display NameGebed van S. Andries aan het kruis volgens Augustinus
Relation IdRELA000000265468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036322
Pathdomain/teksten/TEXT000000036322
Display NameGebeden van leven van Maria
Relation IdRELA000000368336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013923
Pathdomain/teksten/TEXT000000013923
Display NameJhesus voerspanne
Relation IdRELA000000280532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009971
Pathdomain/teksten/TEXT000000009971
Display NameMnl. gebed op naam van Augustinus voor de eucharistie
Relation IdRELA000000265750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016402
Pathdomain/teksten/TEXT000000016402
Display NameMnl. vertaling Kempis': Laus et gloria tibi semper
Relation IdRELA000000288619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023950
Pathdomain/teksten/TEXT000000023950
Display NameMnl. vertaling van Sancte Herasme preciose martyr
Relation IdRELA000000316366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010345
Pathdomain/teksten/TEXT000000010345
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000267088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038055
Pathdomain/teksten/TEXT000000038055
Display NameZegening van Maria
Relation IdRELA000000373985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018640
Pathdomain/teksten/TEXT000000018640
Display NameZeven groeten van S. Anna, voorafgegaan door exempel
Relation IdRELA000000295725
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers