GENT, UB : 1374

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1374
IdTDRA000000000216
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1f016201-5b9f-4de9-aea3-f4cb7cae7657
Deletedno
Relation Count 43
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000026288
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000026320
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000026319
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000026318
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006404
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006404
Display NameHeber, Richard
Relation IdRELA000000026316
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000026314
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004462
Display NameSerrure, Constant-Philippe
Relation IdRELA000000026317
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004479
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004479
Display NameTongerlo, Norbertijnen S. Maria
Relation IdRELA000000026315
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000443
Pathdomain/documents/DOCU000000000443
Display NameBernardina en Cisterciensia in de Universiteitsbibliotheek : leesboek-kataloog / samengest. door Guido Hendrix
Relation IdRELA000000026307
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000026312
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000026313
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002601
Pathdomain/documents/DOCU000000002601
Display NameEen fragment uit het Heber-Serrure-hs. (U.B. Gent, Ms. 1374) geïdentificeerd / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000026309
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002602
Pathdomain/documents/DOCU000000002602
Display NameIs Hein van Aken de dichter van het tweede gedeelte van de Rinclus? / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000026310
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000026308
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002730
Pathdomain/documents/DOCU000000002730
Display NameVan der feesten een proper dinc / uitg. door een werkgroep van Groningse neerlandici [A.M. de Rode-van Dijk ... et al.]
Relation IdRELA000000026311
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000026296
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000443
Pathdomain/documents/DOCU000000000443
Display NameBernardina en Cisterciensia in de Universiteitsbibliotheek : leesboek-kataloog / samengest. door Guido Hendrix
Relation IdRELA000000026304
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000026306
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026297
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000026300
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000396
Pathdomain/documents/DOCU000000000396
Display NameDen anderen Merten : synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn / bezorgd door Th. Mertens
Relation IdRELA000000026299
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000026298
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000026302
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000848
Pathdomain/documents/DOCU000000000848
Display NameMittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden : Verzeichnis der Handschriften und Drucke / Tilo Brandis
Relation IdRELA000000026301
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000026303
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000026305
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005110
Pathdomain/teksten/TEXT000000005110
Display NameDe vierde Martijn, toegeschreven aan Heinric van Aken
Relation IdRELA000000245814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005400
Pathdomain/teksten/TEXT000000005400
Display NameExcerpt uit Dat boec vander wraken, aangekondigd als deel van Jan van Boendale: Der leken spiegel
Relation IdRELA000000247408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005313
Pathdomain/teksten/TEXT000000005313
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem: Spiegel historiael (Eerste, Tweede, Derde en Vierde Partie)
Relation IdRELA000000246980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007299
Pathdomain/teksten/TEXT000000007299
Display NameExcerpten uit Van der feesten een proper dinc
Relation IdRELA000000256010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010179
Pathdomain/teksten/TEXT000000010179
Display NameGielijs van Molhem en Heinrec: Rinclus, onvoll.
Relation IdRELA000000266428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005078
Pathdomain/teksten/TEXT000000005078
Display NameHeinric van Aken: Die Rose, excerpt
Relation IdRELA000000245653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005088
Pathdomain/teksten/TEXT000000005088
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005096
Pathdomain/teksten/TEXT000000005096
Display NameJacob van Maerlant: De eerste Martijn
Relation IdRELA000000245739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005103
Pathdomain/teksten/TEXT000000005103
Display NameJacob van Maerlant: De tweede Martijn
Relation IdRELA000000245777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005099
Pathdomain/teksten/TEXT000000005099
Display NameJacob van Maerlant: Der kerken claghe
Relation IdRELA000000245759
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers