GENT, UB : 1360

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1360
IdTDRA000000000211
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e7c1fe0-8091-4ea5-8164-e10bf0b94bd9
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000026197
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004325
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004325
Display NameDendermonde, Birgittijnen en Birgittinessen /Marientroon
Relation IdRELA000000026212
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004325
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004325
Display NameDendermonde, Birgittijnen en Birgittinessen /Marientroon
Relation IdRELA000000026210
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000026211
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001554
Pathdomain/documents/DOCU000000001554
Display NameHet Middelnederlands gebedenboek van de Brigittinessen te Dendermonde. (Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek 205) / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026209
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000054
Pathdomain/locations/LOCA000000000054
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000026203
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026206
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000026207
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003229
Pathdomain/documents/DOCU000000003229
Display NameHet aan Vervoort toegeschreven Ghulden ghebedeboecxken / A. Ampe
Relation IdRELA000000026205
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000026204
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000026208
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000038232
Pathdomain/teksten/TEXT000000038232
Display NameCommentaar op Hooglied 4, 16
Relation IdRELA000000374459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038237
Pathdomain/teksten/TEXT000000038237
Display NameExcerpt uit Mechtildis van Hackeborns "Liber specialis gratiae"?
Relation IdRELA000000374470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035951
Pathdomain/teksten/TEXT000000035951
Display NameExcerpt uit de Openbaringen van Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000366911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038235
Pathdomain/teksten/TEXT000000038235
Display NameExcerpt uit een legende van Brigitta of Mechtildis (?)
Relation IdRELA000000374465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038242
Pathdomain/teksten/TEXT000000038242
Display NameExempel
Relation IdRELA000000374482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038234
Pathdomain/teksten/TEXT000000038234
Display NameGebed
Relation IdRELA000000374463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035981
Pathdomain/teksten/TEXT000000035981
Display NameGebed toegeschreven aan Birgitta van Zweden (op de Maagd Maria)
Relation IdRELA000000367011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038240
Pathdomain/teksten/TEXT000000038240
Display NameGebed tot de H. Drievuldigheid
Relation IdRELA000000374476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038241
Pathdomain/teksten/TEXT000000038241
Display NameGebed tot de S. Maria
Relation IdRELA000000374479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038244
Pathdomain/teksten/TEXT000000038244
Display NameGebeden tot het H. Sacrament
Relation IdRELA000000374486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038231
Pathdomain/teksten/TEXT000000038231
Display NameHoe wi inder missen den hemelschen vader sullen offeren...
Relation IdRELA000000374457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007860
Pathdomain/teksten/TEXT000000007860
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Eerste preek voor het kapittel van Windesheim
Relation IdRELA000000258169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012049
Pathdomain/teksten/TEXT000000012049
Display NameMnl. vertaling van Willem Jordaens: Latijnse vertaling van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000273894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038230
Pathdomain/teksten/TEXT000000038230
Display NameNaar Mectild van Hackeborns "Liber specialis gratiae" (?)
Relation IdRELA000000374455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038239
Pathdomain/teksten/TEXT000000038239
Display NameSequenties op heiligen en op feestdagen van het kerkelijk jaar (Heilige Geest, Paasmaandag, Kerkwijding,tussen Pasen en Pinksteren, S. Augustinus, Geboorte van Johannes baptist, Onthoofding van Johannes baptist, S. Franciscus, Elfduizend maagden, S. Martinus, Vier Leraars (=Gregorius, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus))
Relation IdRELA000000374474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038238
Pathdomain/teksten/TEXT000000038238
Display NameSequenties op heiligen en op feestdagen van het kerkelijk jaar (Maria's geboorte, Ontvangenis, Visitatie Lichtmis (gevolgd door 'Ave praeclara', O quam glorifica luce coruscas'(Mnl.), hymnen en gebeden), Allerheiligen, Martelaren, Confessoren, S. Stephanus, S. Johannes, Onnozele kinderen, Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen, 'Paeschen Victiem', Heilige Geest, 'Van onser liever vrouwen lichaem'(?), Drievuldigheid, S. Jan in de Olie, H. Sacrament, Octaaf van Pasen, Hemelvaart)
Relation IdRELA000000374472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038233
Pathdomain/teksten/TEXT000000038233
Display NameUit de legende van Mechtild (naar Mechtild van Hackeborns "Liber specialis gratiae"?)
Relation IdRELA000000374461
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers