GENT, UB : 1359

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1359
IdTDRA000000000210
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/91de9e15-e293-4bb2-82e4-eb542eb745ca
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000026183
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000026196
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003371
Pathdomain/documents/DOCU000000003371
Display NameFundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts und anderer Mystiktexte / von Josef Quint
Relation IdRELA000000026194
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005527
Pathdomain/documents/DOCU000000005527
Display NameTusschen bloeticheit en verdoemnisse. Een merkwaardige laatmiddeleeuwse mystieke autograaf (Gent UB, Hs.1359, fol. 79r-91r, 106r-113v) / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026195
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000199
Pathdomain/documents/DOCU000000000199
Display NameBibliotheca Dominicana Neerlandica manuscripta, 1224-1500 / door Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000026190
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003128
Pathdomain/documents/DOCU000000003128
Display NameBijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid / Stefanus Axters
Relation IdRELA000000026191
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026192
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000026189
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000026193
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000028939
Pathdomain/teksten/TEXT000000028939
Display NameDictum
Relation IdRELA000000339047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028778
Pathdomain/teksten/TEXT000000028778
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000338369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006080
Pathdomain/teksten/TEXT000000006080
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009036
Pathdomain/teksten/TEXT000000009036
Display NameExcerpt uit preek van Johannes Tauler over Jes. 60,1; Mnl.
Relation IdRELA000000262617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009009
Pathdomain/teksten/TEXT000000009009
Display NameExcerpten uit preken van Meester Eckhart en Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000262489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028785
Pathdomain/teksten/TEXT000000028785
Display NameExempel
Relation IdRELA000000338400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028780
Pathdomain/teksten/TEXT000000028780
Display NameMystiek traktaat
Relation IdRELA000000338375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027037
Pathdomain/teksten/TEXT000000027037
Display NameOnderwijzing over deemoed
Relation IdRELA000000330912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027036
Pathdomain/teksten/TEXT000000027036
Display NameOnderwijzing, misschien in briefvorm, over gelatenheid
Relation IdRELA000000330910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027035
Pathdomain/teksten/TEXT000000027035
Display NameSamenspraak tussen een geleerde en een eenvoudige
Relation IdRELA000000330908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007507
Pathdomain/teksten/TEXT000000007507
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000256910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008750
Pathdomain/teksten/TEXT000000008750
Display NameTekst met excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008749
Pathdomain/teksten/TEXT000000008749
Display NameTekst over ghelatenheit des willen met excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.3, 4, 5 en 23)
Relation IdRELA000000261385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008748
Pathdomain/teksten/TEXT000000008748
Display NameTekst over oetmoedicheit met een excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261379
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers