GENT, UB : 1353

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1353
IdTDRA000000000207
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/dc0404b2-ec23-405d-9f76-1167c157ff82
Deletedno
Relation Count 73
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000026105
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000026139
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000011538
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011538
Display NameCornelis Raven van Naarden
Relation IdRELA000000026132
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000026138
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011529
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011529
Display NameHeremans, J.F.J.
Relation IdRELA000000026137
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002679
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002679
Display NameLeuven, Jezuïeten
Relation IdRELA000000026134
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006501
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006501
Display NameMargariete Storms
Relation IdRELA000000026133
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004462
Display NameSerrure, Constant-Philippe
Relation IdRELA000000026136
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005301
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005301
Display NameVan de Velde, Jan Frans
Relation IdRELA000000026135
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004311
Pathdomain/documents/DOCU000000004311
Display Name'Een kint es ons gheboren' / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000026129
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000026128
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001111
Pathdomain/documents/DOCU000000001111
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000026123
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001816
Pathdomain/documents/DOCU000000001816
Display NameDezalige Hendrik van Leuven O.P. als geestelijk schrijver / St. Axters
Relation IdRELA000000026124
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000026122
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000026130
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003140
Pathdomain/documents/DOCU000000003140
Display NameLosse aantekeningen bij de 'Heimelike' Passie / A. Ampe
Relation IdRELA000000026126
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001974
Pathdomain/documents/DOCU000000001974
Display NameNeghen scoen punten / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000026125
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000026127
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000026113
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004311
Pathdomain/documents/DOCU000000004311
Display Name'Een kint es ons gheboren' / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000026115
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000026121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000026117
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000026119
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000026116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003414
Pathdomain/documents/DOCU000000003414
Display NameHandschriften van Jan Frans van de Velde in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000026118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000026114
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000026120
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000022511
Pathdomain/teksten/TEXT000000022511
Display NameDankzegging voor de ontvangen gaven
Relation IdRELA000000310061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006656
Pathdomain/teksten/TEXT000000006656
Display NameDe eerste drie van de VI colacien (oorspronkelijk volledig, maar laatste gedeelte hs. ontbreekt)
Relation IdRELA000000253450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009965
Pathdomain/teksten/TEXT000000009965
Display NameDicta van Augustinus, Gregorius, Hieronymus, Ambrosius en Bernardus over de 20 pijnen die het lijden van Jezus verzwaarden
Relation IdRELA000000265719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024196
Pathdomain/teksten/TEXT000000024196
Display NameDicta van o.a. Bernardus, Boëthius, David, Hendrik van Leuven, Gregorius, Seneca, Origines; Mnl.
Relation IdRELA000000317607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022831
Pathdomain/teksten/TEXT000000022831
Display NameDiet herte heeft met rouwen gheladen (Berijmd gebed tot Jezus)
Relation IdRELA000000311373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024199
Pathdomain/teksten/TEXT000000024199
Display NameDrie pater noster van paus Calixtus
Relation IdRELA000000317627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007497
Pathdomain/teksten/TEXT000000007497
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024165
Pathdomain/teksten/TEXT000000024165
Display NameGebed en klacht van de verloren zoon
Relation IdRELA000000317456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024158
Pathdomain/teksten/TEXT000000024158
Display NameGebed over de liefde tot God
Relation IdRELA000000317423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024190
Pathdomain/teksten/TEXT000000024190
Display NameGebed over het lijden van Jezus, toegeschreven aan paus Clemens
Relation IdRELA000000317585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024164
Pathdomain/teksten/TEXT000000024164
Display NameGebed tot de Drievuldigheid
Relation IdRELA000000317452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024161
Pathdomain/teksten/TEXT000000024161
Display NameGebed tot de H.Geest
Relation IdRELA000000317438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024162
Pathdomain/teksten/TEXT000000024162
Display NameGebed tot het H.Sacrament
Relation IdRELA000000317443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021010
Pathdomain/teksten/TEXT000000021010
Display NameGebeden in Mnl. vertaling: Pater noster, Ave Maria, Credo, Magnificat, Nunc dimittis, Ave salus mundi verbum
Relation IdRELA000000304658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020793
Pathdomain/teksten/TEXT000000020793
Display NameGetijden op het lijden van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000303938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018898
Pathdomain/teksten/TEXT000000018898
Display NameInhoudstafel (ook van het gedeelte uit het hs. dat nu ontbreekt)
Relation IdRELA000000296652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024166
Pathdomain/teksten/TEXT000000024166
Display NameKerstlied : Een kint es ons gheboren
Relation IdRELA000000317459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024152
Pathdomain/teksten/TEXT000000024152
Display NameKorte getijden van het H. Kruis, beginnend met ps.50.17, wsch. in de vertaling van 1360
Relation IdRELA000000317395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009740
Pathdomain/teksten/TEXT000000009740
Display NameLering der waarheid, toegeschreven aan Augustinus
Relation IdRELA000000264808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024195
Pathdomain/teksten/TEXT000000024195
Display NameLering of exempel van een heilige engel Gods
Relation IdRELA000000317604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024194
Pathdomain/teksten/TEXT000000024194
Display NameLering over de manier van geestelijk leven om tot God te komen
Relation IdRELA000000317601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024191
Pathdomain/teksten/TEXT000000024191
Display NameLof op Jezus, deels berijmd
Relation IdRELA000000317589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024167
Pathdomain/teksten/TEXT000000024167
Display NameLoflied op Maria : Die ic hebbe uutvercoren
Relation IdRELA000000317465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024193
Pathdomain/teksten/TEXT000000024193
Display NameMeditatie : Van tween hoghen weghen
Relation IdRELA000000317598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024187
Pathdomain/teksten/TEXT000000024187
Display NameMeditatie over de vrucht van de kruisdood van Jezus, deels berijmd
Relation IdRELA000000317575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024189
Pathdomain/teksten/TEXT000000024189
Display NameMeditatie over het H.Kruis
Relation IdRELA000000317581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024188
Pathdomain/teksten/TEXT000000024188
Display NameMeditatie over het liefderijke vertrouwen op God, deels berijmd
Relation IdRELA000000317578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023853
Pathdomain/teksten/TEXT000000023853
Display NameMnl. vertaling van Douce dame de miséricorde, berijmd
Relation IdRELA000000315929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007199
Pathdomain/teksten/TEXT000000007199
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecimo fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000255616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024154
Pathdomain/teksten/TEXT000000024154
Display NameMnl. vertaling van Oglerius van Trino: De planctus Mariae
Relation IdRELA000000317405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023005
Pathdomain/teksten/TEXT000000023005
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, berijmd
Relation IdRELA000000312027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003967
Pathdomain/teksten/TEXT000000003967
Display NameMnl. vertaling van de zeven boetpsalmen in redactie verwant aan de Bijbel van 1360
Relation IdRELA000000241113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024156
Pathdomain/teksten/TEXT000000024156
Display NameOpeningsgebed
Relation IdRELA000000317413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024192
Pathdomain/teksten/TEXT000000024192
Display NameOver de waardigheid van God
Relation IdRELA000000317592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012712
Pathdomain/teksten/TEXT000000012712
Display NameOver de waardigheid van het lijden (Vander waerdicheit der vruchten der passien ons heren)
Relation IdRELA000000276130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024197
Pathdomain/teksten/TEXT000000024197
Display NameOver het onderscheid tussen de liefde van God en de liefde van de mens
Relation IdRELA000000317619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013135
Pathdomain/teksten/TEXT000000013135
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000277677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007506
Pathdomain/teksten/TEXT000000007506
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000256906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012775
Pathdomain/teksten/TEXT000000012775
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276376
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers