GENT, UB : 1330

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1330
IdTDRA000000000196
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ff8d17d6-cc30-4b3d-b9c2-c82289cb17a1
Deletedno
Relation Count 104
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000025896
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000025929
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000011526
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011526
Display NameAnna van der Hoven
Relation IdRELA000000025924
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011525
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011525
Display NameEnken van Hoven
Relation IdRELA000000025922
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000025928
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007000
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007000
Display NameSerrure, C.A.
Relation IdRELA000000025927
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004462
Display NameSerrure, Constant-Philippe
Relation IdRELA000000025926
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005250
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005250
Display NameSint-Truiden, Regularissen /Luciëndal
Relation IdRELA000000025925
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000087
Pathdomain/watermerken/WATM000000000087
Display Name
Relation IdRELA000000025889
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001472
Pathdomain/documents/DOCU000000001472
Display NameDe mystieke inhoud van het Handschrift dr. P.S. Everts / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000025918
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001111
Pathdomain/documents/DOCU000000001111
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000025917
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000040
Pathdomain/documents/DOCU000000000040
Display NameDietse tekst en verspreiding van de "Totius vitae spiritualis summa" / G.J. Peeters, A. Ampe
Relation IdRELA000000025914
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000021
Pathdomain/documents/DOCU000000000021
Display NameEen kritisch onderzoek van de "Institutiones Taulerianae" / A. Ampe
Relation IdRELA000000025912
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000025913
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003371
Pathdomain/documents/DOCU000000003371
Display NameFundbericht zur handschriftlichen Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts und anderer Mystiktexte / von Josef Quint
Relation IdRELA000000025920
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000884
Pathdomain/documents/DOCU000000000884
Display NameHandschriften uit Sint-Truidense kloosters / J. Deschamps
Relation IdRELA000000025915
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000997
Pathdomain/documents/DOCU000000000997
Display NameMeister Eckhart und die Devotio Moderna / von Maria Alberta Lücker
Relation IdRELA000000025916
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000025919
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000025905
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000025908
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000025909
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000884
Pathdomain/documents/DOCU000000000884
Display NameHandschriften uit Sint-Truidense kloosters / J. Deschamps
Relation IdRELA000000025906
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000025907
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000025911
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000025910
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000009292
Pathdomain/teksten/TEXT000000009292
Display NameAscetische excerpten, mogelijk passages uit Die pelgrimage vander menscheliker creaturen; voorts een excerpt uit een preek van Augustinus, een bijbelexcerpt (Jak. 3,1-11) en een excerpt op naam van Johannes Gerson
Relation IdRELA000000263355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009303
Pathdomain/teksten/TEXT000000009303
Display NameBegin van Mnl. preek over Job 7,1
Relation IdRELA000000263381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009356
Pathdomain/teksten/TEXT000000009356
Display NameBerijmd leven van S. Cunera; begin ontbreekt.
Relation IdRELA000000263512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009298
Pathdomain/teksten/TEXT000000009298
Display NameBijbelcitaten
Relation IdRELA000000263370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009300
Pathdomain/teksten/TEXT000000009300
Display NameBijbelexcerpt
Relation IdRELA000000263374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009294
Pathdomain/teksten/TEXT000000009294
Display NameBlad dat ooit als schutblad heeft gediend met Latijnse aantekeningen
Relation IdRELA000000263362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008141
Pathdomain/teksten/TEXT000000008141
Display NameDer goeder leiken reghel
Relation IdRELA000000259198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009335
Pathdomain/teksten/TEXT000000009335
Display NameDicta
Relation IdRELA000000263468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009331
Pathdomain/teksten/TEXT000000009331
Display NameDicta en excerpten
Relation IdRELA000000263463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009338
Pathdomain/teksten/TEXT000000009338
Display NameDicta patrum
Relation IdRELA000000263474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009341
Pathdomain/teksten/TEXT000000009341
Display NameDicta patrum en goede punten
Relation IdRELA000000263480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009351
Pathdomain/teksten/TEXT000000009351
Display NameDicta, onder meer van Augustinus
Relation IdRELA000000263500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009353
Pathdomain/teksten/TEXT000000009353
Display NameDrie punten ter overdenking
Relation IdRELA000000263505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004391
Pathdomain/teksten/TEXT000000004391
Display NameEvangelie-synopsis
Relation IdRELA000000242792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009289
Pathdomain/teksten/TEXT000000009289
Display NameExcerpt
Relation IdRELA000000263350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006727
Pathdomain/teksten/TEXT000000006727
Display NameExcerpt uit Zuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, II,2
Relation IdRELA000000253755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029407
Pathdomain/teksten/TEXT000000029407
Display NameExcerpt uit een Gebed tot Jezus aan het kruis (hier in de derde persoon)
Relation IdRELA000000340883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009330
Pathdomain/teksten/TEXT000000009330
Display NameExempel van Bernardus en de vijf broeders
Relation IdRELA000000263461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007504
Pathdomain/teksten/TEXT000000007504
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007519
Pathdomain/teksten/TEXT000000007519
Display NameExempel van tien punten uit Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015901
Pathdomain/teksten/TEXT000000015901
Display NameGebed
Relation IdRELA000000286838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009297
Pathdomain/teksten/TEXT000000009297
Display NameGebed tot S. Dorothea
Relation IdRELA000000263366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022500
Pathdomain/teksten/TEXT000000022500
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000310029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009291
Pathdomain/teksten/TEXT000000009291
Display NameGebeden tot de Drie Koningen
Relation IdRELA000000263353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009302
Pathdomain/teksten/TEXT000000009302
Display NameGebeden tot de wapenen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000263379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009346
Pathdomain/teksten/TEXT000000009346
Display NameGeestelijk gedicht
Relation IdRELA000000263490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009293
Pathdomain/teksten/TEXT000000009293
Display NameGeestelijk traktaat
Relation IdRELA000000263361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009349
Pathdomain/teksten/TEXT000000009349
Display NameKersthymne
Relation IdRELA000000263495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009301
Pathdomain/teksten/TEXT000000009301
Display NameKerstlied
Relation IdRELA000000263377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009295
Pathdomain/teksten/TEXT000000009295
Display NameMeditatie over het kruis des Heren
Relation IdRELA000000263363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009290
Pathdomain/teksten/TEXT000000009290
Display NameMeditaties over de zeven kruiswoorden; begin ontbreekt
Relation IdRELA000000263351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007010
Pathdomain/teksten/TEXT000000007010
Display NameMnl. vertaling van Compendium divini amoris
Relation IdRELA000000254830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007197
Pathdomain/teksten/TEXT000000007197
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000255608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015171
Pathdomain/teksten/TEXT000000015171
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007486
Pathdomain/teksten/TEXT000000007486
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009299
Pathdomain/teksten/TEXT000000009299
Display NameOfficium missae in het Latijn
Relation IdRELA000000263373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035272
Pathdomain/teksten/TEXT000000035272
Display NameOver Jozef en Maria
Relation IdRELA000000364208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036912
Pathdomain/teksten/TEXT000000036912
Display NameOver de naastenliefde
Relation IdRELA000000370679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009345
Pathdomain/teksten/TEXT000000009345
Display NameOverwegingen en dicta
Relation IdRELA000000263488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008742
Pathdomain/teksten/TEXT000000008742
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 22,4 met interpolaties waaronder excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge en uit preek van meester Eckhart (Quint III, nr.79)
Relation IdRELA000000261341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009058
Pathdomain/teksten/TEXT000000009058
Display NamePreek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000262707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009323
Pathdomain/teksten/TEXT000000009323
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000263442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009337
Pathdomain/teksten/TEXT000000009337
Display NameSamenspraak tussen de Heer en de ziel
Relation IdRELA000000263473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009339
Pathdomain/teksten/TEXT000000009339
Display NameSamenspraak tussen de Heer en een heilig mens
Relation IdRELA000000263476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008790
Pathdomain/teksten/TEXT000000008790
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs
Relation IdRELA000000261586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008784
Pathdomain/teksten/TEXT000000008784
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000261561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009336
Pathdomain/teksten/TEXT000000009336
Display NameTekst met dicta van Bernardus
Relation IdRELA000000263470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009334
Pathdomain/teksten/TEXT000000009334
Display NameTekst over `eighene minne'
Relation IdRELA000000263467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009305
Pathdomain/teksten/TEXT000000009305
Display NameTekst over naastenliefde
Relation IdRELA000000263388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008762
Pathdomain/teksten/TEXT000000008762
Display NameTekst over ootmoed met daarin dictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009333
Pathdomain/teksten/TEXT000000009333
Display NameTien woorden om te overdenken
Relation IdRELA000000263466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008744
Pathdomain/teksten/TEXT000000008744
Display NameTraktaat met daarin gedeelten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.1 en 2)
Relation IdRELA000000261358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009352
Pathdomain/teksten/TEXT000000009352
Display NameTraktaat over Onzevader
Relation IdRELA000000263503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009304
Pathdomain/teksten/TEXT000000009304
Display NameTraktaat over de tien geboden, gedeeltelijk (begin ontbreekt)
Relation IdRELA000000263386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009332
Pathdomain/teksten/TEXT000000009332
Display NameTraktaatje over gracien
Relation IdRELA000000263465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009347
Pathdomain/teksten/TEXT000000009347
Display NameTwaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000263492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009296
Pathdomain/teksten/TEXT000000009296
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009355
Pathdomain/teksten/TEXT000000009355
Display NameTwee mystieke teksten, waarvan de eerste (f.154r-155r) ook als brief is overgeleverd
Relation IdRELA000000263508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008249
Pathdomain/teksten/TEXT000000008249
Display NameVanden onderschede tusschen der naturen ende der gratien
Relation IdRELA000000259559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009340
Pathdomain/teksten/TEXT000000009340
Display NameVerhaal over S. Johannes
Relation IdRELA000000263477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009342
Pathdomain/teksten/TEXT000000009342
Display NameVijf poenten maken den mensche seker hemelrijcs
Relation IdRELA000000263482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009354
Pathdomain/teksten/TEXT000000009354
Display NameVijf punten voor de eucharistie
Relation IdRELA000000263506
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers