GENT, UB : 1301

Typetekstdrager
ValueGENT, UB : 1301
IdTDRA000000000191
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/98808dbf-77ca-4d37-840e-53020d494ac1
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000025801
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000003263
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003263
Display NameMaaseik, Regularissen S. Agnes
Relation IdRELA000000025823
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005957
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005957
Display NameVierde kopiiste van Maaseik
Relation IdRELA000000025822
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000025821
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003263
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003263
Display NameMaaseik, Regularissen S. Agnes
Relation IdRELA000000025819
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006397
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006397
Display NameSnellaert, Ferdinand Augustijn
Relation IdRELA000000025820
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000081
Pathdomain/watermerken/WATM000000000081
Display Name
Relation IdRELA000000025799
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000443
Pathdomain/documents/DOCU000000000443
Display NameBernardina en Cisterciensia in de Universiteitsbibliotheek : leesboek-kataloog / samengest. door Guido Hendrix
Relation IdRELA000000025817
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000892
Pathdomain/documents/DOCU000000000892
Display NameJan Brugman verspreide sermoenen / uitgeg. met inl. en toel. door A. van Dijk
Relation IdRELA000000025818
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000065
Pathdomain/locations/LOCA000000000065
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000025807
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000443
Pathdomain/documents/DOCU000000000443
Display NameBernardina en Cisterciensia in de Universiteitsbibliotheek : leesboek-kataloog / samengest. door Guido Hendrix
Relation IdRELA000000025811
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004860
Pathdomain/documents/DOCU000000004860
Display NameCatalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent : II/1: De handschriften verworven na 1852 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000025815
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000025813
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000025809
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000191
Pathdomain/documents/DOCU000000000191
Display NameHandschriften uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik [afkomstig] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000025812
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000090
Pathdomain/documents/DOCU000000000090
Display NameInventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent / A. Derolez
Relation IdRELA000000025808
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000025814
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000025816
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000025810
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000012774
Pathdomain/teksten/TEXT000000012774
Display NameCollatie van Jan Brugman over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013727
Pathdomain/teksten/TEXT000000013727
Display NameDer suster abteike
Relation IdRELA000000279661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013777
Pathdomain/teksten/TEXT000000013777
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000279863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007122
Pathdomain/teksten/TEXT000000007122
Display NameMnl. vertaling van preek van Bernardus van Clairvaux over de passie
Relation IdRELA000000255360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013778
Pathdomain/teksten/TEXT000000013778
Display NamePreek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013784
Pathdomain/teksten/TEXT000000013784
Display NamePreek van Jan Brugman op pinksteren
Relation IdRELA000000279887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013786
Pathdomain/teksten/TEXT000000013786
Display NamePreek van Jan Brugman over Goede vrijdag
Relation IdRELA000000279893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013782
Pathdomain/teksten/TEXT000000013782
Display NamePreek van Jan Brugman over de eucharistie (1Kor. 11,24)
Relation IdRELA000000279879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010680
Pathdomain/teksten/TEXT000000010680
Display NamePreken van Jan Brugman met tussengevoegd een exempel
Relation IdRELA000000268358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037751
Pathdomain/teksten/TEXT000000037751
Display NameSpieghel der susteren
Relation IdRELA000000373125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013780
Pathdomain/teksten/TEXT000000013780
Display NameVier korte stukjes, gerekend tot de preken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279873
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers