WENEN, ONB : 13708

Typetekstdrager
ValueWENEN, ONB : 13708
IdTDRA000000000005
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a7a30920-f126-41f5-ba42-99e08c962c99
Deletedno
Relation Count 54
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000023701
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000023730
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000023729
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003343
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003343
Display NameBrussel, Chambre héraldique
Relation IdRELA000000023725
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000023724
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003345
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003345
Display NameWenen, Geheimes Hausarchiv
Relation IdRELA000000023727
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003344
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003344
Display NameWenen, Kanselarij der Nederlanden
Relation IdRELA000000023726
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002370
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002370
Display NameWenen, Österreichische Nationalbibliothek
Relation IdRELA000000023728
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000023723
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004764
Pathdomain/documents/DOCU000000004764
Display NameDe Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën / Theo Coun
Relation IdRELA000000023722
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001222
Pathdomain/documents/DOCU000000001222
Display NameDe handschriftelijke overlevering van Ruusbroecs werken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000023717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001305
Pathdomain/documents/DOCU000000001305
Display NameGerard Zerbolt van Zutphen / J. van Rooy
Relation IdRELA000000023718
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004047
Pathdomain/documents/DOCU000000004047
Display NameIs Gerard Zerbolt of Zutphen the author of "Super modo vivendi"? / A. Hyma
Relation IdRELA000000023720
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000023716
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004640
Pathdomain/documents/DOCU000000004640
Display Name[Over: Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" : Ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. J.by Deschamps]C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000023721
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003202
Pathdomain/documents/DOCU000000003202
Display Name[Over: Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" : Ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. J.by Deschamps]Pieter F.J. Obbema
Relation IdRELA000000023719
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000023707
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000023712
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000023710
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000375
Pathdomain/documents/DOCU000000000375
Display NameFlämische Schule / Otto Pächt, Ulrike Jenni, Dagmar Thoss
Relation IdRELA000000023714
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000023709
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000023708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000023713
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000023711
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000023715
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000020835
Pathdomain/teksten/TEXT000000020835
Display NameBrief tegen paus Urbanus VI (Bartolomeo Prignano, voorheen aartsbisschop van Bari)
Relation IdRELA000000304076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023831
Pathdomain/teksten/TEXT000000023831
Display NameDe zeven hoofdzonden, de zeven gaven van de Heilige Geest, de zeven sacramenten, de zeven geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid en de vier kardinale deugden
Relation IdRELA000000315849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026455
Pathdomain/teksten/TEXT000000026455
Display NameExcerpt uit Petrus Lombardus: Libri quattuor sententiarum (Lib. IV, Dist. 13, kap. 2)
Relation IdRELA000000328477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005316
Pathdomain/teksten/TEXT000000005316
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant en Lodewijk van Velthem: Spiegel historiael, Vierde en Vijfde Partie
Relation IdRELA000000246996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005317
Pathdomain/teksten/TEXT000000005317
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael, Eerste Partie
Relation IdRELA000000247001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005315
Pathdomain/teksten/TEXT000000005315
Display NameExcerpten uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek II, kap.43-54)
Relation IdRELA000000246991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006113
Pathdomain/teksten/TEXT000000006113
Display NameExcerpten uit Vitae patrum in Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000250611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037878
Pathdomain/teksten/TEXT000000037878
Display NameGeschrift tegen paus Urbanus VI (Bartolomeo Prignano, voorheen aartsbisschop van Bari)
Relation IdRELA000000373505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034423
Pathdomain/teksten/TEXT000000034423
Display NameHistorische aantekeningen
Relation IdRELA000000361019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005092
Pathdomain/teksten/TEXT000000005092
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005319
Pathdomain/teksten/TEXT000000005319
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove
Relation IdRELA000000247009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007609
Pathdomain/teksten/TEXT000000007609
Display NameMnl. vertaling van Geert Grote: Quinque puncta
Relation IdRELA000000257275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038783
Pathdomain/teksten/TEXT000000038783
Display NameMnl. vertaling van Gratianus: Decreten Excerpten
Relation IdRELA000000376206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038784
Pathdomain/teksten/TEXT000000038784
Display NameMnl. vertaling van Gratianus: Decreten, excerpten
Relation IdRELA000000376211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013647
Pathdomain/teksten/TEXT000000013647
Display NameMnl. vertaling van Gregorius IX: Decretales, Liber 1, Titulus 1, cap.1
Relation IdRELA000000279348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013648
Pathdomain/teksten/TEXT000000013648
Display NameMnl. vertaling van Gregorius IX: Decretales, Liber 1, Titulus 6, cap.6
Relation IdRELA000000279350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007101
Pathdomain/teksten/TEXT000000007101
Display NameMnl. vertaling van Gregorius de Grote: Registrum epistolarum, Liber I, Epistola 25
Relation IdRELA000000255262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005318
Pathdomain/teksten/TEXT000000005318
Display NameMnl. vertaling van Nicolaas van Lyra: Responsio ad quendam Judaeum ex verbis evangelii secundum Matthaeum contra Christum nequiter arguentem
Relation IdRELA000000247005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005314
Pathdomain/teksten/TEXT000000005314
Display NameMnl. vertaling van hoofdstuk zeven uit Gerard Zerbolt van Zutphen: Super modo vivendi
Relation IdRELA000000246986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004535
Pathdomain/teksten/TEXT000000004535
Display NameOver apocriefe boeken
Relation IdRELA000000243359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000009
Pathdomain/teksten/TEXT000000000009
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael, 360 (van in totaal 460) kapittels uit de Tweede Partie
Relation IdRELA000000217724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000010
Pathdomain/teksten/TEXT000000000010
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael. Tweede Partie, Boek I, kap. 37-42 en fragmenten van kap.43-46 (met o.a. Bartholomeus)
Relation IdRELA000000217729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021045
Pathdomain/teksten/TEXT000000021045
Display NameTraktaatje over de geloofsartikelen
Relation IdRELA000000304817
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers