undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000059
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2d926c5d-2339-42d0-ba92-b2098f426b34
Deletedno
Relation Count 794
Properties
Relations
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000031159
Pathdomain/teksten/TEXT000000031159
Display Name
Relation IdRELA000000348571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032832
Pathdomain/teksten/TEXT000000032832
Display Name"Fondations, charges, rentes et revenues" van het Sint-Sebastiaansgilde te Mechelen; Frans
Relation IdRELA000000355295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001568
Pathdomain/teksten/TEXT000000001568
Display NameAdriaan Dullaert: Geschiedenis van Scheut; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000227197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036402
Pathdomain/teksten/TEXT000000036402
Display NameAdriaan Jacobszn: spel van sinnen; Mnl.
Relation IdRELA000000368689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001227
Pathdomain/teksten/TEXT000000001227
Display NameAegidius Zeghers: Mnl. vertaling van Johannes de Torquemada: Regula sancti Benedicti cum doctissimis et piisimis commentariis ad Arsenium monachum; autogr.?
Relation IdRELA000000225262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006489
Pathdomain/teksten/TEXT000000006489
Display NameAegidius de Roya: Kroniek, -1463; Latijn
Relation IdRELA000000252700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028677
Pathdomain/teksten/TEXT000000028677
Display NameAlbertus Magnus: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000337875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028679
Pathdomain/teksten/TEXT000000028679
Display NameAlbertus Magnus: Physica; Lat.
Relation IdRELA000000337886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024254
Pathdomain/teksten/TEXT000000024254
Display NameAmbrosius van Milaan: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000317907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033909
Pathdomain/teksten/TEXT000000033909
Display NameAntifonarium; 2 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000359128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023131
Pathdomain/teksten/TEXT000000023131
Display NameAntifonarium; Lat.
Relation IdRELA000000312653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038102
Pathdomain/teksten/TEXT000000038102
Display NameAntiquityten der stadt Lier geschreven ende getrocken uyt differente oude schriften door M. Petrus Berckmans Procureur der stadt ende Byvange van Lier.
Relation IdRELA000000374099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028064
Pathdomain/teksten/TEXT000000028064
Display NameAntoine de la Sale: La Sale; Frans
Relation IdRELA000000335136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031018
Pathdomain/teksten/TEXT000000031018
Display NameArnoldus Gheylhoven: Gnotosolitos; Lat.
Relation IdRELA000000347957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001621
Pathdomain/teksten/TEXT000000001621
Display NameArnoldus Gheylhoven: Opus Vaticanum; Lat.
Relation IdRELA000000227459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030839
Pathdomain/teksten/TEXT000000030839
Display NameArnoldus Gheylhoven: Remissorium juris; 3 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000347238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003501
Pathdomain/teksten/TEXT000000003501
Display NameArnoldus Gheylhoven: Somnium doctrinale; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000238468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031030
Pathdomain/teksten/TEXT000000031030
Display NameArnoldus Gheylhoven: Vaticanus; dl.I; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000348013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022728
Pathdomain/teksten/TEXT000000022728
Display NameAscetische teksten (deels vert. Jean Mielot); Frans en Lat.
Relation IdRELA000000310902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001647
Pathdomain/teksten/TEXT000000001647
Display NameAscetische tractaten (Augustinus etc.); Lat.
Relation IdRELA000000227647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031299
Pathdomain/teksten/TEXT000000031299
Display NameAugustijner Brevier, met kalender voor het buisdom Kamerijk; Lat.
Relation IdRELA000000349127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024825
Pathdomain/teksten/TEXT000000024825
Display NameAugustinus. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000320222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026162
Pathdomain/teksten/TEXT000000026162
Display NameAugustinus: Ennarationes in psalmos; Lat.
Relation IdRELA000000327019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006425
Pathdomain/teksten/TEXT000000006425
Display NameAugustinus: Miroir d'humilité; Frans
Relation IdRELA000000252293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030989
Pathdomain/teksten/TEXT000000030989
Display NameAugustinus: Opera. Geert Grote: Sermo in festo palmarum. Everardus van Diest. Henricus de Hassia. Adam Scotus. Richard van Sint-Victor. Etc. Lat.
Relation IdRELA000000347826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026164
Pathdomain/teksten/TEXT000000026164
Display NameAugustinus: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000327032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031185
Pathdomain/teksten/TEXT000000031185
Display NameAugustinus: Quinquagena prima de psalmis; Lat.
Relation IdRELA000000348668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031287
Pathdomain/teksten/TEXT000000031287
Display NameAugustinus: Quinquagena secunda psalmorum; Lat.
Relation IdRELA000000349084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006431
Pathdomain/teksten/TEXT000000006431
Display NameAugustinus: Traités Mystiques; Frans
Relation IdRELA000000252334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023998
Pathdomain/teksten/TEXT000000023998
Display NameBartholomeus Anglicus: De proprietatibus rerum; Lat.
Relation IdRELA000000316565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032542
Pathdomain/teksten/TEXT000000032542
Display NameBeati misericordes; Lat.
Relation IdRELA000000354182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002531
Pathdomain/teksten/TEXT000000002531
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 4,1-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000233495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006430
Pathdomain/teksten/TEXT000000006430
Display NameBenois seront les Miséricordieux, vertaald door Nicolas Finet
Relation IdRELA000000252328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031765
Pathdomain/teksten/TEXT000000031765
Display NameBeschrijf- ende jaerboeck vant maegdenclooster Bethanie, 1421-1637; Mnl.
Relation IdRELA000000351040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031187
Pathdomain/teksten/TEXT000000031187
Display NameBijbel (O.T.); Lat.
Relation IdRELA000000348678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005449
Pathdomain/teksten/TEXT000000005449
Display NameBijbel; 3 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000247655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031387
Pathdomain/teksten/TEXT000000031387
Display NameBonaventura. Richard van Sint-Victor. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031286
Pathdomain/teksten/TEXT000000031286
Display NameBonaventura: In III Sententiarum; Lat.
Relation IdRELA000000349078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001642
Pathdomain/teksten/TEXT000000001642
Display NameBonaventura: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000227606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006433
Pathdomain/teksten/TEXT000000006433
Display NameBoudewijn van Avesnes: Chroniques abrégées, -1276; 2 dln.; Frans
Relation IdRELA000000252349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003285
Pathdomain/teksten/TEXT000000003285
Display NameBoudewijn van Seborch; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000237217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002128
Pathdomain/teksten/TEXT000000002128
Display NameBreviarium ordinis Praemonstratensis; Lat.
Relation IdRELA000000230664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024032
Pathdomain/teksten/TEXT000000024032
Display NameBrevier (zomerdeel); Lat.
Relation IdRELA000000316737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035530
Pathdomain/teksten/TEXT000000035530
Display NameBrevier, bestemd voor gebruik door augustijnen; Lat.
Relation IdRELA000000365206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003579
Pathdomain/teksten/TEXT000000003579
Display NameBrevier; Lat.
Relation IdRELA000000239011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002380
Pathdomain/teksten/TEXT000000002380
Display NameBrief van een "onwerdich catuyser" aan een "beminde dochter in Cristo Jhesu" over S. Hieronymus; Mnl.
Relation IdRELA000000232541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002369
Pathdomain/teksten/TEXT000000002369
Display NameBrieven en Handelingen uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, bewerking van Westvlaamse vertaling van de Apocalyps en oudtestamentische perikopen van het tijdeigen en het feesteigen der heiligen in Zuidnederlandse vertaling; hs. bruikbaar als lectionarium
Relation IdRELA000000232457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025923
Pathdomain/teksten/TEXT000000025923
Display NameCartularium van Zevenborren, met catalogus librorum
Relation IdRELA000000325371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024030
Pathdomain/teksten/TEXT000000024030
Display NameCartularium van de Duitse Orde betreffende goederen in en bij Mechelen; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000316729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002722
Pathdomain/teksten/TEXT000000002722
Display NameCartularium van de kartuizers te Herne, midden 14e eeuw-midden 15e eeuw; Mnl., Frans en Lat.
Relation IdRELA000000234465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032458
Pathdomain/teksten/TEXT000000032458
Display NameCartularium van de kartuizers te Herne; Lat., Frans en Mnl.
Relation IdRELA000000353866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001896
Pathdomain/teksten/TEXT000000001896
Display NameCartularium van de stad Brussel; Lat., Mnl. en Fra.
Relation IdRELA000000229140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009924
Pathdomain/teksten/TEXT000000009924
Display NameCatalogus bibliotheek Rooklooster. Diverse boekenlijsten; Lat.
Relation IdRELA000000265543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001620
Pathdomain/teksten/TEXT000000001620
Display NameCatalogus van Rooklooster; Mnl.;
Relation IdRELA000000227449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032200
Pathdomain/teksten/TEXT000000032200
Display NameChronicon Carthusiae in Herne, 1314-1489, voortgezet tot 1534; Lat.
Relation IdRELA000000352934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005383
Pathdomain/teksten/TEXT000000005383
Display NameChronique de Normandie; Frans
Relation IdRELA000000247333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006432
Pathdomain/teksten/TEXT000000006432
Display NameChronique normande abrégée; Frans
Relation IdRELA000000252341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007342
Pathdomain/teksten/TEXT000000007342
Display NameClays van Haerlem: Willem van Oringen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000256271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036401
Pathdomain/teksten/TEXT000000036401
Display NameClodius; Mnl.
Relation IdRELA000000368685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010601
Pathdomain/teksten/TEXT000000010601
Display NameColijn Heynaert: Van Narcissus ende Echo; Mnl.
Relation IdRELA000000268070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026245
Pathdomain/teksten/TEXT000000026245
Display NameCollectarium en capitularium van de Clarissen te Opbrussel (Saint-Gilles). Historische aantekeningen over de Clarissen te Opbrussel, 1343-1555; Lat.
Relation IdRELA000000327516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035793
Pathdomain/teksten/TEXT000000035793
Display NameCommemoratio defunctorum de Camberone et anniversaria cuiusque mensis; Lat.
Relation IdRELA000000366264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005236
Pathdomain/teksten/TEXT000000005236
Display NameComposition de la Sainte Ecriture; Frans
Relation IdRELA000000246477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029101
Pathdomain/teksten/TEXT000000029101
Display NameConstituties van Windesheimse koorvrouwen; Mnl.
Relation IdRELA000000339633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036875
Pathdomain/teksten/TEXT000000036875
Display NameCornelis Grapheus en Alexander Grapheus: Gedichten; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000370576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024004
Pathdomain/teksten/TEXT000000024004
Display NameCornelius Schrijver: Elogie op aartshertogin Margaretha van Oostenrijk; Lat.
Relation IdRELA000000316606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026182
Pathdomain/teksten/TEXT000000026182
Display NameCyprianus. Augustinus. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000327154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003233
Pathdomain/teksten/TEXT000000003233
Display NameDat boec van den houte; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000236955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005225
Pathdomain/teksten/TEXT000000005225
Display NameDavid Aubert (?): Geschiedenis van Karel Martel; 4 bdn.; Frans
Relation IdRELA000000246409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027640
Pathdomain/teksten/TEXT000000027640
Display NameDavid Aubert (?): Geschiedenis van Karel Martel; fragm.; Frans
Relation IdRELA000000333359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021716
Pathdomain/teksten/TEXT000000021716
Display NameDavid van Augsburg: Profectus religiosorum; Lat.
Relation IdRELA000000307202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027309
Pathdomain/teksten/TEXT000000027309
Display NameDe Mol: Van Eneas en Dido, twee amorose spelen; Mnl.
Relation IdRELA000000331984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001601
Pathdomain/teksten/TEXT000000001601
Display NameDe institutione Confraternitatis Beatae Mariae Virginis septem dolorum. Horologium devotionis; Lat.
Relation IdRELA000000227385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001646
Pathdomain/teksten/TEXT000000001646
Display NameDe leere der salicheit (traktaat met exempelen); Mnl.
Relation IdRELA000000227635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000149
Pathdomain/teksten/TEXT000000000149
Display NameDe passie ons liefs heeren; Mnl.
Relation IdRELA000000218329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000069
Pathdomain/teksten/TEXT000000000069
Display NameDe passie volgens de getijden; Mnl.
Relation IdRELA000000217985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002535
Pathdomain/teksten/TEXT000000002535
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen); Mnl.
Relation IdRELA000000233517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024036
Pathdomain/teksten/TEXT000000024036
Display NameDertig preken over Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000316755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029599
Pathdomain/teksten/TEXT000000029599
Display NameDevotionele teksten; Lat.
Relation IdRELA000000341755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001189
Pathdomain/teksten/TEXT000000001189
Display NameDie eerste bliscap van Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000224961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002511
Pathdomain/teksten/TEXT000000002511
Display NameDie sevenste bliscap van onser vrouwen; Mnl.
Relation IdRELA000000233388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006446
Pathdomain/teksten/TEXT000000006446
Display NameDiego de Valera: Traité de Noblesse (vert. Hugues de Salve); Frans
Relation IdRELA000000252431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027240
Pathdomain/teksten/TEXT000000027240
Display NameDionysius van Rijkel: Sermones; Lat.
Relation IdRELA000000331679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024988
Pathdomain/teksten/TEXT000000024988
Display NameDirectorium; Lat.
Relation IdRELA000000320996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025064
Pathdomain/teksten/TEXT000000025064
Display NameEedboek van de Antwerpse Rederijkerskamer De Goudbloem; Mnl.
Relation IdRELA000000321301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027310
Pathdomain/teksten/TEXT000000027310
Display NameEen speel te speelen in tijden van oorloghe van moortdadich werck; Mnl.
Relation IdRELA000000331994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001575
Pathdomain/teksten/TEXT000000001575
Display NameEen vertellinghe vanden beghinsele der ordenen van cistiaus, onvolledig (ontbreken dist.1, hfdst.1-4, dist.2 en dist.6, laatste hfdst.); Mnl.
Relation IdRELA000000227234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003608
Pathdomain/teksten/TEXT000000003608
Display NameEerste Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.1-7,16)
Relation IdRELA000000239196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030945
Pathdomain/teksten/TEXT000000030945
Display NameEmond de Dynter: Chronica
Relation IdRELA000000347635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031372
Pathdomain/teksten/TEXT000000031372
Display NameEpistelboek; Lat.
Relation IdRELA000000349407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023753
Pathdomain/teksten/TEXT000000023753
Display NameEpistolae et evangelia pro maioribus festis anni; Lat.
Relation IdRELA000000315500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027314
Pathdomain/teksten/TEXT000000027314
Display NameEsbatement van musycke. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000332016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027313
Pathdomain/teksten/TEXT000000027313
Display NameEsbatement van smenscen zin; Mnl.
Relation IdRELA000000332011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005454
Pathdomain/teksten/TEXT000000005454
Display NameEusebius van Caesarea: Historia ecclesiastica. Cassiodorus: Historia tripartita. Met lijst van bij het kapittel van Windesheim aangesloten mannen- en vrouwenkloosters; Lat.
Relation IdRELA000000247679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002371
Pathdomain/teksten/TEXT000000002371
Display NameEvangeliarium met vier evangeliën uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament en twee lijsten van de evangelielessen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000232473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002422
Pathdomain/teksten/TEXT000000002422
Display NameEvangelie van Mattheus uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000232784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037353
Pathdomain/teksten/TEXT000000037353
Display NameExcerpt uit Alanus van Rijsel: Elucidatio in Cantica Canticorum. Exegetische teksten; Lat.
Relation IdRELA000000371963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003586
Pathdomain/teksten/TEXT000000003586
Display NameExcerpten uit kerkvaders. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000239062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000001
Pathdomain/teksten/TEXT000000000001
Display NameFerguut; Mnl.
Relation IdRELA000000217663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026174
Pathdomain/teksten/TEXT000000026174
Display NameForma et modus investiendi religiosas nostras. Etc.; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000327103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003312
Pathdomain/teksten/TEXT000000003312
Display NameFrancesco Zabarella. Johannes de Imola: Lectura super Constitutionibus Clementinis; Lat.
Relation IdRELA000000237400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002357
Pathdomain/teksten/TEXT000000002357
Display NameFranciscus Costerus: Preken; Mnl.
Relation IdRELA000000232358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027308
Pathdomain/teksten/TEXT000000027308
Display NameFrans Fraet: Een present van God loont; Mnl.
Relation IdRELA000000331974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039715
Pathdomain/teksten/TEXT000000039715
Display NameFranse vertaling van sermoenen van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000379295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029626
Pathdomain/teksten/TEXT000000029626
Display NameGebeden en geestelijke oefeningen: Privilegie van armoede. Regel van S. Clara. Testament van S. Clara. Zegen van S. Clara. Professie van een Claris; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000341900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022699
Pathdomain/teksten/TEXT000000022699
Display NameGebeden; Lat.
Relation IdRELA000000310788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003593
Pathdomain/teksten/TEXT000000003593
Display NameGebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000239109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026079
Pathdomain/teksten/TEXT000000026079
Display NameGebedenboek; Grieks
Relation IdRELA000000326552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032157
Pathdomain/teksten/TEXT000000032157
Display NameGebedenboek; Lat.
Relation IdRELA000000352748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005254
Pathdomain/teksten/TEXT000000005254
Display NameGebedenboek; Lat. en Frans
Relation IdRELA000000246617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011656
Pathdomain/teksten/TEXT000000011656
Display NameGebedenboek; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000272291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006449
Pathdomain/teksten/TEXT000000006449
Display NameGeorges Chastellain: Instruction au duc Charles de Bourgogne à la mort de son père; Frans
Relation IdRELA000000252444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002945
Pathdomain/teksten/TEXT000000002945
Display NameGetijden- en gebedenboek, met kalender voor het bisdom Kamerijk of Doornik; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000235768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028414
Pathdomain/teksten/TEXT000000028414
Display NameGetijden- en gebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000336565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005388
Pathdomain/teksten/TEXT000000005388
Display NameGetijdenboek
Relation IdRELA000000247354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024681
Pathdomain/teksten/TEXT000000024681
Display NameGetijdenboek (usus Doornik); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000319752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006502
Pathdomain/teksten/TEXT000000006502
Display NameGetijdenboek (usus Rome); Lat.
Relation IdRELA000000252789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003548
Pathdomain/teksten/TEXT000000003548
Display NameGetijdenboek, met kalender van het bisdom Autun; Lat. Ingeplakt fragm. van Jan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen en Redene ende ondersceyt; Mnl.
Relation IdRELA000000238804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032539
Pathdomain/teksten/TEXT000000032539
Display NameGetijdenboek, met kalender; Mnl.
Relation IdRELA000000354168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029680
Pathdomain/teksten/TEXT000000029680
Display NameGetijdenboek. Petrarca: Carmen de Maria Magdalena
Relation IdRELA000000342178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005589
Pathdomain/teksten/TEXT000000005589
Display NameGetijdenboek; Duits
Relation IdRELA000000248268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002950
Pathdomain/teksten/TEXT000000002950
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000235795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021653
Pathdomain/teksten/TEXT000000021653
Display NameGetijdenboek; Lat. en Frans
Relation IdRELA000000306985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006426
Pathdomain/teksten/TEXT000000006426
Display NameGetijdenboek; fragm. (kruisiging)
Relation IdRELA000000252300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026596
Pathdomain/teksten/TEXT000000026596
Display NameGetijdenboek; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000329176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009415
Pathdomain/teksten/TEXT000000009415
Display NameGuigo I: Consuetudines. Statuta ordinis Cartusiensis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000263671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021616
Pathdomain/teksten/TEXT000000021616
Display NameHarmonie van de evangeliën en epistelen; Lat.
Relation IdRELA000000306878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028668
Pathdomain/teksten/TEXT000000028668
Display NameHendrik Bate van Mechelen: Speculum divinorum; Lat.
Relation IdRELA000000337807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002360
Pathdomain/teksten/TEXT000000002360
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit; Mnl.
Relation IdRELA000000232382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032162
Pathdomain/teksten/TEXT000000032162
Display NameHendrik van Coesfeld: Liber de utili et oportuna institutione sacramenti Eucharistie; Hendrik van Frimar: Tractatus de instinctibus sive discretione spirituum; Lat.
Relation IdRELA000000352769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022652
Pathdomain/teksten/TEXT000000022652
Display NameHieronymus. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000310557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025928
Pathdomain/teksten/TEXT000000025928
Display NameHildegardis: Opera. Vincentius van Beauvais: Liber laudum virginis gloriosae; Lat.
Relation IdRELA000000325396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033852
Pathdomain/teksten/TEXT000000033852
Display NameHistoria Carthusiae Bruxellensis; Lat.
Relation IdRELA000000358937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031172
Pathdomain/teksten/TEXT000000031172
Display NameHomeliën; Lat.
Relation IdRELA000000348614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031192
Pathdomain/teksten/TEXT000000031192
Display NameHomiliarium (zomerdeel); Lat.
Relation IdRELA000000348700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022297
Pathdomain/teksten/TEXT000000022297
Display NameHomiliarium. De sanctis. Mirakel van S. Anna; Lat.Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000309282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009471
Pathdomain/teksten/TEXT000000009471
Display NameHubert Lescot. De domo septem fontium canonicorum regularium S. Augustini. Petrus Mommartius. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000263837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027417
Pathdomain/teksten/TEXT000000027417
Display NameInstitutio, statuta et consuetudines fraternitatis S. Salvatoris in Rubea Valle; Lat.
Relation IdRELA000000332424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029331
Pathdomain/teksten/TEXT000000029331
Display NameInventaris van de Dietse boeken van Rooklooster; Mnl.
Relation IdRELA000000340507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002729
Pathdomain/teksten/TEXT000000002729
Display NameInventaris van de goederen van Groenendaal (dl.I: A-H); Mnl.
Relation IdRELA000000234549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031721
Pathdomain/teksten/TEXT000000031721
Display NameInventaris van de goederen van Groenendaal (dl.II: H-Z); Mnl.
Relation IdRELA000000350877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031281
Pathdomain/teksten/TEXT000000031281
Display NameIsidorus van Sevilla: Opera. Leven van Elisabeth van Erkenrode. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036666
Pathdomain/teksten/TEXT000000036666
Display NameIsidorus van Sevilla: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000369728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027316
Pathdomain/teksten/TEXT000000027316
Display NameJacob Awijts; Mnl.
Relation IdRELA000000332027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004617
Pathdomain/teksten/TEXT000000004617
Display NameJacob van Maerlant: Alexanders geesten; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029118
Pathdomain/teksten/TEXT000000029118
Display NameJacob van Maerlant: Historie van Troyen; fragm. (v.26561-26577, 26627-26631, 26677-26678, 26724-26728, 26775-26778, 26804-26814; Mnl.
Relation IdRELA000000339714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000191
Pathdomain/teksten/TEXT000000000191
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel, waarin als interpolatie enkele verzen uit Spiegel historiael (Eerste Partie, Boek I, kap.47/vs.7-30); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006181
Pathdomain/teksten/TEXT000000006181
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (Ed.-Gysseling 1983, vs.2823-3224); Mnl.
Relation IdRELA000000250904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001023
Pathdomain/teksten/TEXT000000001023
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.16128-16329, 17983-18285); Mnl.
Relation IdRELA000000224017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003235
Pathdomain/teksten/TEXT000000003235
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.7475-7483, 7527-7535, 7575-7582, 7625-7632, 7589-7624, 7542-7574); Mnl.
Relation IdRELA000000236969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024404
Pathdomain/teksten/TEXT000000024404
Display NameJacobus de Voragine: Legenda aurea; Lat.
Relation IdRELA000000318566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034673
Pathdomain/teksten/TEXT000000034673
Display NameJacobus van Vitry. Thomas a Kempis: De imitatio Christi (Boek I). Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000362010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031388
Pathdomain/teksten/TEXT000000031388
Display NameJacobus van Vitry: Sermones vulgares; Lat.
Relation IdRELA000000349480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002382
Pathdomain/teksten/TEXT000000002382
Display NameJan Mahusius: Preken over het Onzevader. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000232555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000147
Pathdomain/teksten/TEXT000000000147
Display NameJan Pascha en Gielis de Leeu: Sermoenen die ghepreect sijn ter cleedinghe ende professien vanden susteren der oordenen Montis Carmeli int besloten cloester tOnser Liever Vrouwen ten Troost; Mnl.
Relation IdRELA000000218311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027306
Pathdomain/teksten/TEXT000000027306
Display NameJan Smeken: Mars en Venus; Mnl.
Relation IdRELA000000331957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027312
Pathdomain/teksten/TEXT000000027312
Display NameJan Thoniszn Steeboo; Mnl.
Relation IdRELA000000332004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027307
Pathdomain/teksten/TEXT000000027307
Display NameJan Thoniszn: Sint Jans onthoofdinghe; Mnl.
Relation IdRELA000000331967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002055
Pathdomain/teksten/TEXT000000002055
Display NameJan van Heelu: Rijmkroniek over de slag bij Woeringen; Mnl.
Relation IdRELA000000229963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002374
Pathdomain/teksten/TEXT000000002374
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, onvoll. (kap.1-105); Mnl.
Relation IdRELA000000232503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002440
Pathdomain/teksten/TEXT000000002440
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel; Mnl.
Relation IdRELA000000232918
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009593
Pathdomain/teksten/TEXT000000009593
Display NameJan van Schoonhoven: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000264249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024978
Pathdomain/teksten/TEXT000000024978
Display NameJaspar Ofhuys: Originale coenobii Rubeae Vallis; Lat.
Relation IdRELA000000320940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005741
Pathdomain/teksten/TEXT000000005741
Display NameJean Mièlot: La vie de Saint Adrien; Frans
Relation IdRELA000000248931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003519
Pathdomain/teksten/TEXT000000003519
Display NameJean Miélot: Miroir de l'âme pecheresse; Frans
Relation IdRELA000000238586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029336
Pathdomain/teksten/TEXT000000029336
Display NameJean Varenacker. Jean Soreth. Johannes Gerson. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000340527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005423
Pathdomain/teksten/TEXT000000005423
Display NameJean Waquelin: Histoire du roi Alexandre; Frans
Relation IdRELA000000247549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006498
Pathdomain/teksten/TEXT000000006498
Display NameJean du Quesne: Histoire de Jean d'Avesnes; Frans
Relation IdRELA000000252756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023754
Pathdomain/teksten/TEXT000000023754
Display NameJohannes Cassianus: Opera, in de versie van Dionysius van Roermond; Lat.
Relation IdRELA000000315503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038727
Pathdomain/teksten/TEXT000000038727
Display NameJohannes Chrysostomus: Epistolae; Grieks
Relation IdRELA000000376025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035222
Pathdomain/teksten/TEXT000000035222
Display NameJohannes Chrysostomus: Homeliae ad Antiochenos; Grieks
Relation IdRELA000000364037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025932
Pathdomain/teksten/TEXT000000025932
Display NameJohannes Climacus: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000325418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024486
Pathdomain/teksten/TEXT000000024486
Display NameJohannes Diest: Spirituale granarium psalmorum Davidis; 4 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000318870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024423
Pathdomain/teksten/TEXT000000024423
Display NameJohannes Gerson. Hendrik van Gorkum. Petrus Pistoris. Petrus de Rivo. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000318656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001623
Pathdomain/teksten/TEXT000000001623
Display NameJohannes Gielemans: Historiologium Brabantinorum; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000227476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001628
Pathdomain/teksten/TEXT000000001628
Display NameJohannes Wiggers: De iure et iustitia; Lat.
Relation IdRELA000000227508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031278
Pathdomain/teksten/TEXT000000031278
Display NameJohannes de Turrecremata: Sermones. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023692
Pathdomain/teksten/TEXT000000023692
Display NameJohannes de Turrecremata: Summa de ecclesia. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000315220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005189
Pathdomain/teksten/TEXT000000005189
Display NameJohannes de Vico: Wereldkroniek; Lat.
Relation IdRELA000000246237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026569
Pathdomain/teksten/TEXT000000026569
Display NameJordanus van Quedlinburg: Sermones; Lat.
Relation IdRELA000000329052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026567
Pathdomain/teksten/TEXT000000026567
Display NameJordanus van Quedlinburg; Lat.
Relation IdRELA000000329040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026392
Pathdomain/teksten/TEXT000000026392
Display NameJosquin Desprez: Meerstemmige missen; Lat.
Relation IdRELA000000328194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006424
Pathdomain/teksten/TEXT000000006424
Display NameJuan Rodriguez de la Cámara: Triomphe des dames (vert. Fernand de Lucena); Frans
Relation IdRELA000000252283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038464
Pathdomain/teksten/TEXT000000038464
Display NameKloostergelofte van Jacoba Custodis; Lat.
Relation IdRELA000000375159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038461
Pathdomain/teksten/TEXT000000038461
Display NameKloostergelofte van Katherina van Mispelteren; Lat.
Relation IdRELA000000375149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026387
Pathdomain/teksten/TEXT000000026387
Display NameKoorboek met meerstemmige missen; Lat.
Relation IdRELA000000328170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026384
Pathdomain/teksten/TEXT000000026384
Display NameKoorboek met vierstemmige missen; Lat.
Relation IdRELA000000328154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015602
Pathdomain/teksten/TEXT000000015602
Display NameKoorboek; 3 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000285831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012479
Pathdomain/teksten/TEXT000000012479
Display NameKroniek van de stad Mechelen; 712-1498, met aanvullingen tot 1640; Mnl.
Relation IdRELA000000275398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022101
Pathdomain/teksten/TEXT000000022101
Display NameKroniek van het klooster Bethanië Mechelen; Mnl.
Relation IdRELA000000308587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023794
Pathdomain/teksten/TEXT000000023794
Display NameLa régimen de santé; Frans
Relation IdRELA000000315712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004647
Pathdomain/teksten/TEXT000000004647
Display NameLe Miroir de la Salvation humaine (vert. Jean Miélot); Frans
Relation IdRELA000000243936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022729
Pathdomain/teksten/TEXT000000022729
Display NameLe miroir de l'ame pécheresse (vert. Jean Miélot); Frans
Relation IdRELA000000310909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028119
Pathdomain/teksten/TEXT000000028119
Display NameLe roman de Girart de Nevers; Frans
Relation IdRELA000000335358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002108
Pathdomain/teksten/TEXT000000002108
Display NameLectionarium Cisterciense; Lat.
Relation IdRELA000000230437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004823
Pathdomain/teksten/TEXT000000004823
Display NameLes chroniques de Jérusalem abrégées; Frans
Relation IdRELA000000244713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002485
Pathdomain/teksten/TEXT000000002485
Display NameLeven en mirakelen van Autbertus; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000233228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001570
Pathdomain/teksten/TEXT000000001570
Display NameLeven van S. Hedwig; Mnl.
Relation IdRELA000000227208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010505
Pathdomain/teksten/TEXT000000010505
Display NameLiber benedictionum; Lat.
Relation IdRELA000000267698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001657
Pathdomain/teksten/TEXT000000001657
Display NameLiber exemplorum; Mnl.
Relation IdRELA000000227719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004428
Pathdomain/teksten/TEXT000000004428
Display NameLiber ruralium commodorum; Lat.
Relation IdRELA000000242996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026181
Pathdomain/teksten/TEXT000000026181
Display NameLudolf van Saksen: Super psalterium; Lat.
Relation IdRELA000000327148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026533
Pathdomain/teksten/TEXT000000026533
Display NameLudolf van Saksen: Vita Christi (lib. I); Lat.
Relation IdRELA000000328878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026180
Pathdomain/teksten/TEXT000000026180
Display NameLudolf van Saksen: Vita Christi (lib. II). Hugo van Sint-Victor: De vanitate mundi; Lat.
Relation IdRELA000000327140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001919
Pathdomain/teksten/TEXT000000001919
Display NameMadelgijs; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002343
Pathdomain/teksten/TEXT000000002343
Display NameMarcel Voet: Geschiedenis van het Kartuizerklooster De Scheut bij Brussel (vertaald uit het Latijn en aangevuld door Jan Tourneur); Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000232281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001567
Pathdomain/teksten/TEXT000000001567
Display NameMartyrologium. Brieven van Apostelen. Kalender met necrologium; Lat.
Relation IdRELA000000227190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020389
Pathdomain/teksten/TEXT000000020389
Display NameMedisch receptenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000302418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001223
Pathdomain/teksten/TEXT000000001223
Display NameMelis Stoke: Rijmkroniek van Holland; tweede redactie; fragm. (Boek VI, vs.359-510); Mnl.
Relation IdRELA000000225237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022414
Pathdomain/teksten/TEXT000000022414
Display NameMissaal
Relation IdRELA000000309691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025066
Pathdomain/teksten/TEXT000000025066
Display NameMissaal. Occo Codex; Lat.
Relation IdRELA000000321310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024946
Pathdomain/teksten/TEXT000000024946
Display NameMissaal; Lat.
Relation IdRELA000000320796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025033
Pathdomain/teksten/TEXT000000025033
Display NameMissale confessorum; Lat.
Relation IdRELA000000321178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002107
Pathdomain/teksten/TEXT000000002107
Display NameMissale ordinis Carmelitarum; Lat.
Relation IdRELA000000230428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002442
Pathdomain/teksten/TEXT000000002442
Display NameMnl. vertaling van Gallus van Königsaal: Malogranatum
Relation IdRELA000000232939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002520
Pathdomain/teksten/TEXT000000002520
Display NameMnl. vertaling van Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000233436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042391
Pathdomain/teksten/TEXT000000042391
Display NameMnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna; fragm.
Relation IdRELA000000387995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001027
Pathdomain/teksten/TEXT000000001027
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum. Etc.; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032455
Pathdomain/teksten/TEXT000000032455
Display NameNarratio de initio ordinis Cysterciensis; Collationes Cassiani; Lat.
Relation IdRELA000000353852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026183
Pathdomain/teksten/TEXT000000026183
Display NameNecrologium van de abdij van Vorst; Lat.
Relation IdRELA000000327161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015483
Pathdomain/teksten/TEXT000000015483
Display NameNecrologium van de kartuizers te Herne
Relation IdRELA000000285417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002793
Pathdomain/teksten/TEXT000000002793
Display NameNevelingenlied; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024009
Pathdomain/teksten/TEXT000000024009
Display NameNicolaus Olah: Chorographica Hungariae descriptio; Lat.
Relation IdRELA000000316624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023750
Pathdomain/teksten/TEXT000000023750
Display NameNicolaus de Aquavilla: Sermones dominicales; Passionale novum de sanctis; Lat.
Relation IdRELA000000315479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029815
Pathdomain/teksten/TEXT000000029815
Display NameNoordnederlandse historiebijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000342696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009800
Pathdomain/teksten/TEXT000000009800
Display NameNota de lectura in refectorio (f.89v-120r); Lat.
Relation IdRELA000000265028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022768
Pathdomain/teksten/TEXT000000022768
Display NameObituarium van Groenendaal. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000311092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022769
Pathdomain/teksten/TEXT000000022769
Display NameObituarium van Groenendaal; Lat.
Relation IdRELA000000311101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002384
Pathdomain/teksten/TEXT000000002384
Display NameObituarium van de abdij van Vorst. Ceremonieel van de bediening en begravenis; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000232570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038799
Pathdomain/teksten/TEXT000000038799
Display NameOfficium conceptionis beate Marie Virginis; Lat.
Relation IdRELA000000376251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023997
Pathdomain/teksten/TEXT000000023997
Display NameOlivier de la Marche: Advis des grans officiers (autograaf); Frans
Relation IdRELA000000316560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034121
Pathdomain/teksten/TEXT000000034121
Display NameOorspronck vant clooster der Annuntiaten te Brussel; Mnl.
Relation IdRELA000000359839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017022
Pathdomain/teksten/TEXT000000017022
Display NameOrdinantieën der broederschap van het H. Sacrament Antwerpen (1428-1487); Mnl.
Relation IdRELA000000290588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002379
Pathdomain/teksten/TEXT000000002379
Display NameOrdinarius van de abdij van Vorst; Mnl.
Relation IdRELA000000232534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031391
Pathdomain/teksten/TEXT000000031391
Display NameOrdinarius; Lat.
Relation IdRELA000000349491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005123
Pathdomain/teksten/TEXT000000005123
Display NameOrdonnance touchant la conduite du premier escuier d'escuirie de monseigneur le duc de Bourgoinge (Karel de Stoute); Frans
Relation IdRELA000000245880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034231
Pathdomain/teksten/TEXT000000034231
Display NameOrdonnantien raeckende het Broederschap van de H. Moeder Anna; Mnl.
Relation IdRELA000000360260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031189
Pathdomain/teksten/TEXT000000031189
Display NamePassionaal (dl.III), met o.a. Vita sancti Lebuini presbyteri et confessoris; Lat.
Relation IdRELA000000348686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038826
Pathdomain/teksten/TEXT000000038826
Display NamePaulus van Someren: Preken
Relation IdRELA000000376387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010430
Pathdomain/teksten/TEXT000000010430
Display NamePetrus Comestor: Historia scolastica; Lat.
Relation IdRELA000000267422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029880
Pathdomain/teksten/TEXT000000029880
Display NamePetrus Damianus: Sermones. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000342923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028672
Pathdomain/teksten/TEXT000000028672
Display NamePetrus Quesvel: Directorium Juris; Lat.
Relation IdRELA000000337836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006434
Pathdomain/teksten/TEXT000000006434
Display NamePhilippe de Maizières: Le songe du vieil pelerin; 2 dln.; Frans
Relation IdRELA000000252357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004415
Pathdomain/teksten/TEXT000000004415
Display NamePierre Doré: L'image de vertu dḿontrant la perfection et sainte vie de la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu (vert. Aegidius Zegers); Mnl.
Relation IdRELA000000242924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006587
Pathdomain/teksten/TEXT000000006587
Display NamePierre de Vaux: La vie de Sainte Colette; Frans
Relation IdRELA000000253195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026385
Pathdomain/teksten/TEXT000000026385
Display NamePierre de la Rue: Meerstemmige missen; Lat.
Relation IdRELA000000328160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023324
Pathdomain/teksten/TEXT000000023324
Display NamePrivilegeboek van het klooster Groenendaal, 1427-1462; o.a. Mnl.
Relation IdRELA000000313551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025065
Pathdomain/teksten/TEXT000000025065
Display NamePrivileges van de Brusselse Rederijkerskamer Den Boeck; Mnl.
Relation IdRELA000000321306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003227
Pathdomain/teksten/TEXT000000003227
Display NamePrivilegia fratrum in communi viventium; Lat.
Relation IdRELA000000236932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031366
Pathdomain/teksten/TEXT000000031366
Display NamePrivilegia fratrum vitae communis, 1469. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031253
Pathdomain/teksten/TEXT000000031253
Display NameProcessionale voor Franciscaans gebruik; Lat.
Relation IdRELA000000348924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031160
Pathdomain/teksten/TEXT000000031160
Display NameProcessus inclusionis domus beate Marie Viridis vallis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000348575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029357
Pathdomain/teksten/TEXT000000029357
Display NamePsalter en Dodenofficie; Lat.
Relation IdRELA000000340632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002381
Pathdomain/teksten/TEXT000000002381
Display NameRegel van Benedictus, gedeeltelijk Bijbelvertaler van 1360: Eerste Mnl. vertaling van de Regula Benedicti, gedeeltelijk Vierde Mnl. vertaling van de Regula Benedicti
Relation IdRELA000000232547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002383
Pathdomain/teksten/TEXT000000002383
Display NameRegel van Benedictus; Mnl.
Relation IdRELA000000232564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009793
Pathdomain/teksten/TEXT000000009793
Display NameRegister van de broederschap van het Heilig Kruis te Coudenbergh; Mnl.
Relation IdRELA000000264992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025062
Pathdomain/teksten/TEXT000000025062
Display NameRegister van de goederen van de Heilige Geest Aalmoes Tafel
Relation IdRELA000000321294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033908
Pathdomain/teksten/TEXT000000033908
Display NameRegula S. Francisci; Lat.
Relation IdRELA000000359119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030058
Pathdomain/teksten/TEXT000000030058
Display NameRegula et Testamentum S. Francisci. Thomas a Kempis: Excerpten. Orationes, rhythmi, cantica. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000343750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019847
Pathdomain/teksten/TEXT000000019847
Display NameRemedieboekje tegen de pest, begin defect; Mnl.
Relation IdRELA000000300190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001721
Pathdomain/teksten/TEXT000000001721
Display NameRenout van Montalbaen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031392
Pathdomain/teksten/TEXT000000031392
Display NameRituale Windeshemense; Lat.
Relation IdRELA000000349497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006495
Pathdomain/teksten/TEXT000000006495
Display NameRoman de Gillion de Trazegnies; Frans
Relation IdRELA000000252738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002480
Pathdomain/teksten/TEXT000000002480
Display NameRoman van Caesar; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002456
Pathdomain/teksten/TEXT000000002456
Display NameRoman van Cassamus; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007321
Pathdomain/teksten/TEXT000000007321
Display NameRoman van Florimont; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000256134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004643
Pathdomain/teksten/TEXT000000004643
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; Mnl.
Relation IdRELA000000243906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001268
Pathdomain/teksten/TEXT000000001268
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002054
Pathdomain/teksten/TEXT000000002054
Display NameRoman van Lancelot; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034132
Pathdomain/teksten/TEXT000000034132
Display NameSequentiae; Lat.
Relation IdRELA000000359880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031284
Pathdomain/teksten/TEXT000000031284
Display NameSermones; Lat.
Relation IdRELA000000349066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027315
Pathdomain/teksten/TEXT000000027315
Display NameSpel van Naaman, prinche van Syrien; Mnl.
Relation IdRELA000000332021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027311
Pathdomain/teksten/TEXT000000027311
Display NameSpel van ons lieven Heeren minnevaer; Mnl.
Relation IdRELA000000331999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034226
Pathdomain/teksten/TEXT000000034226
Display NameStadskeuren van Brussel, 1229-1347; Mnl.
Relation IdRELA000000360244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029441
Pathdomain/teksten/TEXT000000029441
Display NameStatuten van Falkenbroeck. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000341046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013372
Pathdomain/teksten/TEXT000000013372
Display NameStatuten van Windesheim; Etc. Lat.
Relation IdRELA000000278503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029442
Pathdomain/teksten/TEXT000000029442
Display NameStatuten van de Orde van het Gulden Vlies; Frans
Relation IdRELA000000341053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013333
Pathdomain/teksten/TEXT000000013333
Display NameStatuten van het kapittel van Windesheim. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000278375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001148
Pathdomain/teksten/TEXT000000001148
Display NameStatuten, rechten en costumen van Brussel; Mnl.
Relation IdRELA000000224687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024011
Pathdomain/teksten/TEXT000000024011
Display NameStatutenboek van de Sebastiaansbroederschap te Mechelen; Frans
Relation IdRELA000000316633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036406
Pathdomain/teksten/TEXT000000036406
Display NameStukken en geschiedenissen met betrekking tot Antwerpen, 1521-1585. Kroniek van Brabant, -1557; Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000368712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000963
Pathdomain/teksten/TEXT000000000963
Display NameStukken m.b.t. de Cellebroeders te Brussel, 1368-1520; Mnl.
Relation IdRELA000000223608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001653
Pathdomain/teksten/TEXT000000001653
Display NameTheologisch verzamelhandschrift; Lat.
Relation IdRELA000000227683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024002
Pathdomain/teksten/TEXT000000024002
Display NameTheologische teksten; Lat.
Relation IdRELA000000316592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024982
Pathdomain/teksten/TEXT000000024982
Display NameThomas a Kempis. Jan van Schoonhoven. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000320963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031280
Pathdomain/teksten/TEXT000000031280
Display NameThomas van Aquino: Opera. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029090
Pathdomain/teksten/TEXT000000029090
Display NameThuijs boeck van Nerims Convente geordiniert eertijds bij juffrou Elisabeth van Nerim; Mnl.
Relation IdRELA000000339584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009606
Pathdomain/teksten/TEXT000000009606
Display NameTweede Mnl. vertaling van Regula Benedicti (cisterciënzer versie)
Relation IdRELA000000264304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023125
Pathdomain/teksten/TEXT000000023125
Display NameUsuardus: Martyrologium (met o.a. Basilialegende); Lat.
Relation IdRELA000000312628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009807
Pathdomain/teksten/TEXT000000009807
Display NameUsuardus: Martyrologium. Lat.
Relation IdRELA000000265066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027301
Pathdomain/teksten/TEXT000000027301
Display NameVan Charon, de helsche schippere; Mnl.
Relation IdRELA000000331927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002492
Pathdomain/teksten/TEXT000000002492
Display NameVanden weerdighen heilighen sacramente van miraculen binnen Bruessele; Mnl.
Relation IdRELA000000233270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031173
Pathdomain/teksten/TEXT000000031173
Display NameVerzamelhandschrift met tractaten over grammatica. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000348618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001491
Pathdomain/teksten/TEXT000000001491
Display NameVier evangeliœn uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, voorafgegaan door twee lijsten evangelielessen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000226795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001639
Pathdomain/teksten/TEXT000000001639
Display NameVier evangeliën uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, met vooraf toelichting op lezen van de evangeliën en lijsten evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium
Relation IdRELA000000227584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001622
Pathdomain/teksten/TEXT000000001622
Display NameVincentius van Beauvais: Speculum historiale; 2 bdn.
Relation IdRELA000000227467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002613
Pathdomain/teksten/TEXT000000002613
Display NameVita S. Wilhelmi. Regula S. Benedicti. Etc. Gossuinus Horstius: Een hantboexken hoemen den siecken mensch in syne druck ende lyden vertroosten zal (Prologus totten leser in Mnl., de rest Lat.)
Relation IdRELA000000233794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003569
Pathdomain/teksten/TEXT000000003569
Display NameVita beati Guillelmi ducis Aquitaniae. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000238962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001627
Pathdomain/teksten/TEXT000000001627
Display NameVitae fratrum praedicatorum aliorumque sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000227501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001636
Pathdomain/teksten/TEXT000000001636
Display NameVitae sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000227562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001588
Pathdomain/teksten/TEXT000000001588
Display NameVocabularius Lat.-Mnl.
Relation IdRELA000000227303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002450
Pathdomain/teksten/TEXT000000002450
Display NameVoortzetting van de Brabantsche yeesten (Boek VI-VII), autogr.; Mnl.
Relation IdRELA000000232999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025018
Pathdomain/teksten/TEXT000000025018
Display NameVorst-antifonarium; 5 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000321117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002539
Pathdomain/teksten/TEXT000000002539
Display NameWillem vanden Brande: Verklaring van de Getijden van Onze-Lieve-Vrouw; Mnl.
Relation IdRELA000000233538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001389
Pathdomain/teksten/TEXT000000001389
Display NameWrake van Ragisel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006588
Pathdomain/teksten/TEXT000000006588
Display NameXenophon: De la Tyrannie (vert. Charles Soillot); Frans
Relation IdRELA000000253205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030229
Pathdomain/teksten/TEXT000000030229
Display NameXenophon: Hiéron ou de la Tyrannie (vert. Charles Soillot); Frans
Relation IdRELA000000344519
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000006456
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006456
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 A 10
Relation IdRELA000000110619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003205
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003205
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 E 21
Relation IdRELA000000067883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003181
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003181
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 10
Relation IdRELA000000067383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003164
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 1
Relation IdRELA000000067064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001298
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 63
Relation IdRELA000000040941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008061
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008061
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 C 10
Relation IdRELA000000129553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008063
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008063
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 D 20
Relation IdRELA000000129572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009370
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 E 57
Relation IdRELA000000142520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003593
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003593
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 25
Relation IdRELA000000074412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008074
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008074
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 31
Relation IdRELA000000129700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002678
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002678
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 53
Relation IdRELA000000060367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002682
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002682
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 6
Relation IdRELA000000060424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013491
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 D 11
Relation IdRELA000000188703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003106
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003106
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 58
Relation IdRELA000000065966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003110
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003110
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 23
Relation IdRELA000000066060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005690
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005690
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 9
Relation IdRELA000000100516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003182
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003182
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 17
Relation IdRELA000000067401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001605
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001605
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 153
Relation IdRELA000000045630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001539
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 24
Relation IdRELA000000044835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007206
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007206
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 21
Relation IdRELA000000120121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000398
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000398
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 2
Relation IdRELA000000028673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000415
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 21
Relation IdRELA000000028973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007009
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007009
Display Name'S-HERTOGENBOSCH, BHIC : Archief RG, Inv. 289A
Relation IdRELA000000117454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007372
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007372
Display Name'S-HERTOGENBOSCH, GA : z.s.
Relation IdRELA000000121965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008304
Display Name'S-HERTOGENBOSCH, ILVB : 72
Relation IdRELA000000132390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013256
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013256
Display NameABERDEEN, UL : 22
Relation IdRELA000000186180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016252
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016252
Display NameABERYSTWYTH, NLW : 5019 D
Relation IdRELA000000217072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010123
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010123
Display NameABERYSTWYTH, NLW : 6133-6B
Relation IdRELA000000151874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008403
Display NameAKEN, SA : 423
Relation IdRELA000000133444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005667
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005667
Display NameAMSTERDAM, UB : I H 5
Relation IdRELA000000100227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010407
Display NameANTWERPEN, KASK : inv. O.A.272 (5)
Relation IdRELA000000155248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015370
Display NameANTWERPEN, MPM : 277
Relation IdRELA000000209240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002604
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 15.10 (1)
Relation IdRELA000000059128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010813
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 253
Relation IdRELA000000159970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016090
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016090
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 336
Relation IdRELA000000215600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002571
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 380
Relation IdRELA000000058529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014501
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014501
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 7
Relation IdRELA000000200106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010405
Display NameANTWERPEN, RA : Kerkarchief Zwijndrecht 256
Relation IdRELA000000155223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001450
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 9
Relation IdRELA000000043582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005600
Display NameANTWERPEN, SB : 500694
Relation IdRELA000000099269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008559
Display NameANTWERPEN, SB : B 78679
Relation IdRELA000000134667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008600
Display NameANTWERPEN, SB : B 78680
Relation IdRELA000000135159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008739
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008739
Display NameANTWERPEN, SB : B 78681
Relation IdRELA000000136429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010392
Display NameAVERBODE, NA : Sectie IV, nr.64
Relation IdRELA000000155064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007219
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007219
Display NameBALTIMORE, WAG : W. 208
Relation IdRELA000000120296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010790
Display NameBALTIMORE, WAG : W. 425
Relation IdRELA000000159626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002905
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 923 (47)
Relation IdRELA000000063297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007158
Display NameBERLIJN, SKB : 0079
Relation IdRELA000000119395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014603
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014603
Display NameBERN, BB : 186
Relation IdRELA000000201212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007244
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007244
Display NameBERÈS (Parijs) : s.o.
Relation IdRELA000000120608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007225
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007225
Display NameBONN, UB : S 723
Relation IdRELA000000120384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007599
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007599
Display NameBORNEM, SBA : 10
Relation IdRELA000000124368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007093
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007093
Display NameBORNEM, SBA : 11
Relation IdRELA000000118541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009547
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijk Archief Brabant 14588bis
Relation IdRELA000000144899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010541
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010541
Display NameBRUSSEL, ARA : Kerkelijke archieven 15496
Relation IdRELA000000156683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006554
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 487
Relation IdRELA000000111895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003801
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003801
Display NameBRUSSEL, KB : 10528
Relation IdRELA000000077409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007156
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007156
Display NameBRUSSEL, KB : 10778
Relation IdRELA000000119361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007549
Display NameBRUSSEL, KB : 10858
Relation IdRELA000000123895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003810
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003810
Display NameBRUSSEL, KB : 10895
Relation IdRELA000000077538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006650
Display NameBRUSSEL, KB : 11035-37
Relation IdRELA000000113162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003815
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003815
Display NameBRUSSEL, KB : 11085
Relation IdRELA000000077603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009376
Display NameBRUSSEL, KB : 11123
Relation IdRELA000000142593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003818
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003818
Display NameBRUSSEL, KB : 11150
Relation IdRELA000000077633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014987
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014987
Display NameBRUSSEL, KB : 11261
Relation IdRELA000000205139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010850
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010850
Display NameBRUSSEL, KB : 1133-35
Relation IdRELA000000160433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014565
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014565
Display NameBRUSSEL, KB : 11359
Relation IdRELA000000200819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013157
Display NameBRUSSEL, KB : 115
Relation IdRELA000000185121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013128
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013128
Display NameBRUSSEL, KB : 11622
Relation IdRELA000000184842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003622
Display NameBRUSSEL, KB : 1165-67
Relation IdRELA000000074932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012074
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012074
Display NameBRUSSEL, KB : 1169-70
Relation IdRELA000000174332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003836
Display NameBRUSSEL, KB : 11732
Relation IdRELA000000077896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010277
Display NameBRUSSEL, KB : 11733-39
Relation IdRELA000000153656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003837
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003837
Display NameBRUSSEL, KB : 11778-82
Relation IdRELA000000077913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003838
Display NameBRUSSEL, KB : 11793
Relation IdRELA000000077930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007564
Display NameBRUSSEL, KB : 11974-85
Relation IdRELA000000124056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003846
Display NameBRUSSEL, KB : 11988-90
Relation IdRELA000000078060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010782
Display NameBRUSSEL, KB : 1213-14
Relation IdRELA000000159521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012999
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012999
Display NameBRUSSEL, KB : 1216-34
Relation IdRELA000000183509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013250
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013250
Display NameBRUSSEL, KB : 12792
Relation IdRELA000000186120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013795
Display NameBRUSSEL, KB : 13753-54
Relation IdRELA000000192125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003860
Display NameBRUSSEL, KB : 14069-88
Relation IdRELA000000078283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003874
Display NameBRUSSEL, KB : 15055-56
Relation IdRELA000000078512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003877
Display NameBRUSSEL, KB : 15069
Relation IdRELA000000078566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003878
Display NameBRUSSEL, KB : 15071
Relation IdRELA000000078588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012233
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012233
Display NameBRUSSEL, KB : 15072
Relation IdRELA000000175944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010342
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010342
Display NameBRUSSEL, KB : 15075
Relation IdRELA000000154394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007590
Display NameBRUSSEL, KB : 15129
Relation IdRELA000000124253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003886
Display NameBRUSSEL, KB : 15130
Relation IdRELA000000078706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003889
Display NameBRUSSEL, KB : 15136
Relation IdRELA000000078761
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003890
Display NameBRUSSEL, KB : 15139
Relation IdRELA000000078780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006994
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006994
Display NameBRUSSEL, KB : 15140
Relation IdRELA000000117224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003894
Display NameBRUSSEL, KB : 15156
Relation IdRELA000000078839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011544
Display NameBRUSSEL, KB : 152-54
Relation IdRELA000000168257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003629
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003629
Display NameBRUSSEL, KB : 1631-33
Relation IdRELA000000075026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013249
Display NameBRUSSEL, KB : 16515
Relation IdRELA000000186109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003630
Display NameBRUSSEL, KB : 1654-55
Relation IdRELA000000075051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013129
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013129
Display NameBRUSSEL, KB : 16585
Relation IdRELA000000184852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003631
Display NameBRUSSEL, KB : 1678
Relation IdRELA000000075071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012222
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012222
Display NameBRUSSEL, KB : 168-94
Relation IdRELA000000175812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003632
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003632
Display NameBRUSSEL, KB : 1683-87
Relation IdRELA000000075086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003905
Display NameBRUSSEL, KB : 17017
Relation IdRELA000000079054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015755
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015755
Display NameBRUSSEL, KB : 17264
Relation IdRELA000000212668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007540
Display NameBRUSSEL, KB : 1736-49
Relation IdRELA000000123777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009094
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009094
Display NameBRUSSEL, KB : 1795-96
Relation IdRELA000000139523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003634
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003634
Display NameBRUSSEL, KB : 1805-08
Relation IdRELA000000075115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013887
Display NameBRUSSEL, KB : 18202
Relation IdRELA000000193110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003912
Display NameBRUSSEL, KB : 18228
Relation IdRELA000000079139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010631
Display NameBRUSSEL, KB : 1870
Relation IdRELA000000157693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003924
Display NameBRUSSEL, KB : 19295-97
Relation IdRELA000000079313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007699
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007699
Display NameBRUSSEL, KB : 19547
Relation IdRELA000000125346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003954
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003954
Display NameBRUSSEL, KB : 19607
Relation IdRELA000000079706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003955
Display NameBRUSSEL, KB : 19613
Relation IdRELA000000079722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013159
Display NameBRUSSEL, KB : 197
Relation IdRELA000000185140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006753
Display NameBRUSSEL, KB : 201-03
Relation IdRELA000000114376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003963
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003963
Display NameBRUSSEL, KB : 21002
Relation IdRELA000000079812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015964
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015964
Display NameBRUSSEL, KB : 2102-03
Relation IdRELA000000214447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014608
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014608
Display NameBRUSSEL, KB : 21137
Relation IdRELA000000201263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009819
Display NameBRUSSEL, KB : 213
Relation IdRELA000000148030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003639
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003639
Display NameBRUSSEL, KB : 2136
Relation IdRELA000000075176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003640
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003640
Display NameBRUSSEL, KB : 2137-38
Relation IdRELA000000075192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010408
Display NameBRUSSEL, KB : 21377
Relation IdRELA000000155264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010867
Display NameBRUSSEL, KB : 21648
Relation IdRELA000000160666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010868
Display NameBRUSSEL, KB : 21649
Relation IdRELA000000160676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010864
Display NameBRUSSEL, KB : 21650
Relation IdRELA000000160616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010869
Display NameBRUSSEL, KB : 21651
Relation IdRELA000000160686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010870
Display NameBRUSSEL, KB : 21652
Relation IdRELA000000160696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015250
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015250
Display NameBRUSSEL, KB : 21653
Relation IdRELA000000207954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010871
Display NameBRUSSEL, KB : 21654
Relation IdRELA000000160706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010872
Display NameBRUSSEL, KB : 21655
Relation IdRELA000000160716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015249
Display NameBRUSSEL, KB : 21656
Relation IdRELA000000207945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010873
Display NameBRUSSEL, KB : 21659
Relation IdRELA000000160727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007704
Display NameBRUSSEL, KB : 21779
Relation IdRELA000000125396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003975
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003975
Display NameBRUSSEL, KB : 21792
Relation IdRELA000000079980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010361
Display NameBRUSSEL, KB : 21889
Relation IdRELA000000154646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009227
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009227
Display NameBRUSSEL, KB : 219-21
Relation IdRELA000000140895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007712
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007712
Display NameBRUSSEL, KB : 21976
Relation IdRELA000000125529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003991
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003991
Display NameBRUSSEL, KB : 22012
Relation IdRELA000000080259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010902
Display NameBRUSSEL, KB : 22087
Relation IdRELA000000161033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011542
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011542
Display NameBRUSSEL, KB : 225-26
Relation IdRELA000000168227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011847
Display NameBRUSSEL, KB : 2387-94
Relation IdRELA000000171375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010597
Display NameBRUSSEL, KB : 242-65
Relation IdRELA000000157324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013208
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013208
Display NameBRUSSEL, KB : 2534-36
Relation IdRELA000000185655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003658
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003658
Display NameBRUSSEL, KB : 2559-62
Relation IdRELA000000075469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006946
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006946
Display NameBRUSSEL, KB : 2603-19
Relation IdRELA000000116679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003661
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003661
Display NameBRUSSEL, KB : 2694
Relation IdRELA000000075517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013210
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013210
Display NameBRUSSEL, KB : 2741-47
Relation IdRELA000000185676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013214
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013214
Display NameBRUSSEL, KB : 2797
Relation IdRELA000000185719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003667
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003667
Display NameBRUSSEL, KB : 2849-51
Relation IdRELA000000075609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013211
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013211
Display NameBRUSSEL, KB : 2864-71
Relation IdRELA000000185688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013162
Display NameBRUSSEL, KB : 289
Relation IdRELA000000185175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003672
Display NameBRUSSEL, KB : 2905-09
Relation IdRELA000000075703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003674
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003674
Display NameBRUSSEL, KB : 2951
Relation IdRELA000000075743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003678
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003678
Display NameBRUSSEL, KB : 2979
Relation IdRELA000000075788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003679
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003679
Display NameBRUSSEL, KB : 2992-93
Relation IdRELA000000075814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003686
Display NameBRUSSEL, KB : 3026-30
Relation IdRELA000000075905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003697
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003697
Display NameBRUSSEL, KB : 3059
Relation IdRELA000000076072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009368
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009368
Display NameBRUSSEL, KB : 3063-64
Relation IdRELA000000142496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003701
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003701
Display NameBRUSSEL, KB : 3086
Relation IdRELA000000076154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003704
Display NameBRUSSEL, KB : 3091
Relation IdRELA000000076201
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003705
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003705
Display NameBRUSSEL, KB : 3093-95
Relation IdRELA000000076220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010567
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010567
Display NameBRUSSEL, KB : 310
Relation IdRELA000000156960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010568
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010568
Display NameBRUSSEL, KB : 312-20
Relation IdRELA000000156969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010087
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010087
Display NameBRUSSEL, KB : 3406
Relation IdRELA000000151432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013216
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013216
Display NameBRUSSEL, KB : 3431
Relation IdRELA000000185752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010572
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010572
Display NameBRUSSEL, KB : 345-49
Relation IdRELA000000157011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010780
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010780
Display NameBRUSSEL, KB : 354
Relation IdRELA000000159488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010573
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010573
Display NameBRUSSEL, KB : 356
Relation IdRELA000000157024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010574
Display NameBRUSSEL, KB : 365-79
Relation IdRELA000000157035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003710
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003710
Display NameBRUSSEL, KB : 3662-64
Relation IdRELA000000076317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009375
Display NameBRUSSEL, KB : 3827-28
Relation IdRELA000000142580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003609
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003609
Display NameBRUSSEL, KB : 394-98
Relation IdRELA000000074637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003718
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003718
Display NameBRUSSEL, KB : 3986-89
Relation IdRELA000000076408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010774
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010774
Display NameBRUSSEL, KB : 399-400
Relation IdRELA000000159392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013160
Display NameBRUSSEL, KB : 409
Relation IdRELA000000185154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003611
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003611
Display NameBRUSSEL, KB : 422-26
Relation IdRELA000000074679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003722
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003722
Display NameBRUSSEL, KB : 4227-28
Relation IdRELA000000076438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003724
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003724
Display NameBRUSSEL, KB : 4244
Relation IdRELA000000076462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003727
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003727
Display NameBRUSSEL, KB : 4258-59
Relation IdRELA000000076503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003730
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003730
Display NameBRUSSEL, KB : 4287
Relation IdRELA000000076545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003728
Display NameBRUSSEL, KB : 4289-96
Relation IdRELA000000076517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003731
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003731
Display NameBRUSSEL, KB : 4297-98
Relation IdRELA000000076564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003737
Display NameBRUSSEL, KB : 4406
Relation IdRELA000000076641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003739
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003739
Display NameBRUSSEL, KB : 4431
Relation IdRELA000000076663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013217
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013217
Display NameBRUSSEL, KB : 4682
Relation IdRELA000000185764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009328
Display NameBRUSSEL, KB : 472-79
Relation IdRELA000000142048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003760
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003760
Display NameBRUSSEL, KB : 4904-06
Relation IdRELA000000076892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006835
Display NameBRUSSEL, KB : 4935-43
Relation IdRELA000000115388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013753
Display NameBRUSSEL, KB : 4948
Relation IdRELA000000191678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013758
Display NameBRUSSEL, KB : 4971-73
Relation IdRELA000000191729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013127
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013127
Display NameBRUSSEL, KB : 4983
Relation IdRELA000000184833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003769
Display NameBRUSSEL, KB : 5048
Relation IdRELA000000076987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010781
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010781
Display NameBRUSSEL, KB : 510
Relation IdRELA000000159502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010570
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010570
Display NameBRUSSEL, KB : 5141
Relation IdRELA000000156991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014744
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014744
Display NameBRUSSEL, KB : 5152
Relation IdRELA000000202706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003608
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003608
Display NameBRUSSEL, KB : 516
Relation IdRELA000000074625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009388
Display NameBRUSSEL, KB : 557-59
Relation IdRELA000000142725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014467
Display NameBRUSSEL, KB : 5764
Relation IdRELA000000199725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006624
Display NameBRUSSEL, KB : 6-9
Relation IdRELA000000112783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003613
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003613
Display NameBRUSSEL, KB : 614
Relation IdRELA000000074720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003614
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003614
Display NameBRUSSEL, KB : 643-44
Relation IdRELA000000074745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013155
Display NameBRUSSEL, KB : 65
Relation IdRELA000000185100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013886
Display NameBRUSSEL, KB : 7215-16
Relation IdRELA000000193100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003790
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003790
Display NameBRUSSEL, KB : 8027
Relation IdRELA000000077234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013175
Display NameBRUSSEL, KB : 846-57
Relation IdRELA000000185305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009261
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009261
Display NameBRUSSEL, KB : 8469
Relation IdRELA000000141261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004212
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004212
Display NameBRUSSEL, KB : 8555-57
Relation IdRELA000000082823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006633
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006633
Display NameBRUSSEL, KB : 9017
Relation IdRELA000000112888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006430
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006430
Display NameBRUSSEL, KB : 9249-50
Relation IdRELA000000110320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011170
Display NameBRUSSEL, KB : 9287-88
Relation IdRELA000000164308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007162
Display NameBRUSSEL, KB : 9296
Relation IdRELA000000119467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007163
Display NameBRUSSEL, KB : 9297-302
Relation IdRELA000000119483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007709
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007709
Display NameBRUSSEL, KB : II 1038
Relation IdRELA000000125490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004036
Display NameBRUSSEL, KB : II 1039
Relation IdRELA000000080981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006457
Display NameBRUSSEL, KB : II 115 (3)
Relation IdRELA000000110664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004041
Display NameBRUSSEL, KB : II 1278
Relation IdRELA000000081066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004044
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004044
Display NameBRUSSEL, KB : II 1300
Relation IdRELA000000081108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004047
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004047
Display NameBRUSSEL, KB : II 1302
Relation IdRELA000000081135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004003
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004003
Display NameBRUSSEL, KB : II 138
Relation IdRELA000000080428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004051
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004051
Display NameBRUSSEL, KB : II 1512
Relation IdRELA000000081200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007727
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007727
Display NameBRUSSEL, KB : II 152
Relation IdRELA000000125716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009389
Display NameBRUSSEL, KB : II 155
Relation IdRELA000000142742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014655
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014655
Display NameBRUSSEL, KB : II 1695
Relation IdRELA000000201733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004065
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004065
Display NameBRUSSEL, KB : II 2111
Relation IdRELA000000081360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004075
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004075
Display NameBRUSSEL, KB : II 2409
Relation IdRELA000000081503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010367
Display NameBRUSSEL, KB : II 2452
Relation IdRELA000000154728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004013
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004013
Display NameBRUSSEL, KB : II 280
Relation IdRELA000000080615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004014
Display NameBRUSSEL, KB : II 293
Relation IdRELA000000080637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004085
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004085
Display NameBRUSSEL, KB : II 2934
Relation IdRELA000000081654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004019
Display NameBRUSSEL, KB : II 298
Relation IdRELA000000080736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015120
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015120
Display NameBRUSSEL, KB : II 308
Relation IdRELA000000206604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014559
Display NameBRUSSEL, KB : II 337
Relation IdRELA000000200738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004111
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004111
Display NameBRUSSEL, KB : II 3462
Relation IdRELA000000081979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014500
Display NameBRUSSEL, KB : II 3598
Relation IdRELA000000200082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010865
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010865
Display NameBRUSSEL, KB : II 367
Relation IdRELA000000160627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010863
Display NameBRUSSEL, KB : II 368
Relation IdRELA000000160596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010866
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010866
Display NameBRUSSEL, KB : II 369
Relation IdRELA000000160647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004121
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004121
Display NameBRUSSEL, KB : II 3811
Relation IdRELA000000082096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004026
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004026
Display NameBRUSSEL, KB : II 478
Relation IdRELA000000080860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010358
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010358
Display NameBRUSSEL, KB : II 480
Relation IdRELA000000154600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006758
Display NameBRUSSEL, KB : II 5819
Relation IdRELA000000114425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004031
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004031
Display NameBRUSSEL, KB : II 651
Relation IdRELA000000080920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007733
Display NameBRUSSEL, KB : II 668
Relation IdRELA000000125787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007172
Display NameBRUSSEL, KB : II 7057
Relation IdRELA000000119620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007708
Display NameBRUSSEL, KB : II 7602
Relation IdRELA000000125477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010546
Display NameBRUSSEL, KB : II 950
Relation IdRELA000000156742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015502
Display NameBRUSSEL, KB : II 957
Relation IdRELA000000210467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015341
Display NameBRUSSEL, KB : II 959
Relation IdRELA000000208942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010563
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010563
Display NameBRUSSEL, KB : IV 100
Relation IdRELA000000156913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008123
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008123
Display NameBRUSSEL, KB : IV 108
Relation IdRELA000000130229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007982
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007982
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1140
Relation IdRELA000000128837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012493
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1264
Relation IdRELA000000178610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009086
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1270
Relation IdRELA000000139438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001695
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001695
Display NameBRUSSEL, KB : IV 192
Relation IdRELA000000046905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001737
Display NameBRUSSEL, KB : IV 296
Relation IdRELA000000047501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015070
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015070
Display NameBRUSSEL, KB : IV 368
Relation IdRELA000000206051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001757
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001757
Display NameBRUSSEL, KB : IV 386
Relation IdRELA000000047709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001764
Display NameBRUSSEL, KB : IV 398 (6)
Relation IdRELA000000047827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001769
Display NameBRUSSEL, KB : IV 402
Relation IdRELA000000047898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002672
Display NameBRUSSEL, KB : IV 415
Relation IdRELA000000060309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001779
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001779
Display NameBRUSSEL, KB : IV 437
Relation IdRELA000000048058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007819
Display NameBRUSSEL, KB : IV 544
Relation IdRELA000000126806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007850
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007850
Display NameBRUSSEL, KB : IV 594
Relation IdRELA000000127116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001845
Display NameBRUSSEL, KB : IV 853 (1)
Relation IdRELA000000048792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012234
Display NameBRUSSEL, KB : IV 86
Relation IdRELA000000175959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005774
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005774
Display NameBRUSSEL, KB : IV 860
Relation IdRELA000000101818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010409
Display NameBRUSSEL, KB : IV 922
Relation IdRELA000000155277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004827
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004827
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1097
Relation IdRELA000000090849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004715
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1872
Relation IdRELA000000089765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004821
Display NameDARMSTADT, HLHB : 966
Relation IdRELA000000090765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006874
Display NameDE WAZIERS (Parijs) : z.s.
Relation IdRELA000000115692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007212
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007212
Display NameDÜLMEN, HCFA : 50
Relation IdRELA000000120203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004355
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004355
Display NameDÜSSELDORF, ULB : F 26b
Relation IdRELA000000084560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013225
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013225
Display NameEDINBURGH, UL : 28
Relation IdRELA000000185847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007243
Display NameGENT, AK : 8
Relation IdRELA000000120591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006431
Display NameGENT, KANTL : 7 bis b
Relation IdRELA000000110341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000172
Display NameGENT, UB : 1016
Relation IdRELA000000025499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006764
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006764
Display NameGENT, UB : 1080
Relation IdRELA000000114525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000185
Display NameGENT, UB : 1268
Relation IdRELA000000025667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011403
Display NameGENT, UB : 1300
Relation IdRELA000000166756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007908
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007908
Display NameGENT, UB : 1324
Relation IdRELA000000127853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000197
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000197
Display NameGENT, UB : 1339
Relation IdRELA000000025941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000207
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000207
Display NameGENT, UB : 1353
Relation IdRELA000000026113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000216
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000216
Display NameGENT, UB : 1374
Relation IdRELA000000026296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000251
Display NameGENT, UB : 1639
Relation IdRELA000000026684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000254
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000254
Display NameGENT, UB : 1644
Relation IdRELA000000026734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000274
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000274
Display NameGENT, UB : 1761
Relation IdRELA000000026931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000069
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000069
Display NameGENT, UB : 207
Relation IdRELA000000024339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000285
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000285
Display NameGENT, UB : 2166
Relation IdRELA000000027014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007390
Display NameGENT, UB : 2749 (10)
Relation IdRELA000000122181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006622
Display NameGENT, UB : 2749 (3-4)
Relation IdRELA000000112750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007879
Display NameGENT, UB : 900
Relation IdRELA000000127461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010858
Display NameGENT, UB : 900 (1)
Relation IdRELA000000160531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000162
Display NameGENT, UB : 902
Relation IdRELA000000025280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000163
Display NameGENT, UB : 904
Relation IdRELA000000025305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000168
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000168
Display NameGENT, UB : 963
Relation IdRELA000000025418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012099
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012099
Display NameGRIMBERGEN, AB : II 57
Relation IdRELA000000174661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009467
Display NameGÜNTHER (Hamburg) & FERRINI (Akron) : z.s
Relation IdRELA000000143842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011730
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011730
Display NameGÜNTHER (Hamburg) : z.s
Relation IdRELA000000170146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005724
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005724
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 c 4
Relation IdRELA000000101059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013024
Display NameKAMERIJK, BM : 353
Relation IdRELA000000183754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008140
Display NameKASSEL, UB-LMB : Med. Qu. 12
Relation IdRELA000000130418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012364
Display NameKEULEN, HA : W 75
Relation IdRELA000000177237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016292
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016292
Display NameKEULEN, USB : D 206
Relation IdRELA000000217442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011777
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011777
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2387
Relation IdRELA000000170645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002024
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3085
Relation IdRELA000000051340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002025
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002025
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3086
Relation IdRELA000000051362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005277
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3252: 2
Relation IdRELA000000095361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005279
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005279
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3252: 3
Relation IdRELA000000095384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016303
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3477
Relation IdRELA000000217601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001894
Display NameLEIDEN, UB : BPL 48 E
Relation IdRELA000000049490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001405
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1019
Relation IdRELA000000042870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001434
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1205
Relation IdRELA000000043342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005761
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005761
Display NameLEIDEN, UB : VUL 94 C
Relation IdRELA000000101668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009059
Display NameLES ENLUMINURES (Parijs) : Cat. 2, nr. 9
Relation IdRELA000000139165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009048
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009048
Display NameLES ENLUMINURES (Parijs) : Cat. 4, nr. 11
Relation IdRELA000000139070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005756
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005756
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 55
Relation IdRELA000000101602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013990
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013990
Display NameLEUVEN, TF : Mechelen 6
Relation IdRELA000000194173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012045
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012045
Display NameLEUVEN, UB : z.s.
Relation IdRELA000000174029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009644
Display NameLONDEN, BL : Add. 19888
Relation IdRELA000000146048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004402
Display NameLONDEN, BL : Add. 25056
Relation IdRELA000000085400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009685
Display NameLONDEN, BL : Add. 33416
Relation IdRELA000000146462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015251
Display NameLONDEN, BL : Add. 33953
Relation IdRELA000000207962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004417
Display NameLONDEN, BL : Add. 34269
Relation IdRELA000000085674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009688
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009688
Display NameLONDEN, BL : Add. 42563-4
Relation IdRELA000000146518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009689
Display NameLONDEN, BL : Burney 355
Relation IdRELA000000146527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014996
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014996
Display NameLONDEN, BL : Cotton Caligula A VII
Relation IdRELA000000205238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004544
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2188
Relation IdRELA000000087414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004545
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2323 (1-2)
Relation IdRELA000000087438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004540
Display NameLONDEN, BL : Egerton 677
Relation IdRELA000000087354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009714
Display NameLONDEN, BL : Sloane 3152
Relation IdRELA000000146842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006719
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006719
Display NameLONDEN, BL : Yates Thompson 33
Relation IdRELA000000113960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006798
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006798
Display NameLOS ANGELES, PGM : Ludwig IX 18
Relation IdRELA000000114929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010993
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010993
Display NameLOS ANGELES, PGM : Ludwig XIII 6
Relation IdRELA000000162130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012947
Display NameLUIK, UB : 51-53
Relation IdRELA000000182968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006723
Display NameMADRID, BN : 25-2
Relation IdRELA000000113993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007157
Display NameMADRID, BN : Vit. 25-2
Relation IdRELA000000119378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013138
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013138
Display NameMARIEMONT, MRM : 12612
Relation IdRELA000000184922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010472
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010472
Display NameMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Relation IdRELA000000155964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009149
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009149
Display NameMECHELEN, SAB : Oudarchief Serie EE XXIX inv. nr. 1
Relation IdRELA000000140116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011765
Display NameMECHELEN, SAB : S II 2
Relation IdRELA000000170510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010341
Display NameMECHELEN, SAB : z.s.
Relation IdRELA000000154380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012393
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012393
Display NameMICHELSTADT, NMB : z.s.
Relation IdRELA000000177515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012976
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012976
Display NameMILAAN, BA : C 70 Inf. 2
Relation IdRELA000000183256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005350
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005350
Display NameMÜNCHEN, UB : Fol. 756 (2)
Relation IdRELA000000096111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013183
Display NameNEW YORK, CU : Plimpton Collection 34
Relation IdRELA000000185389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010811
Display NameNEW YORK, PML : M. 696
Relation IdRELA000000159944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010246
Display NameNORWICH, CM : 181.27
Relation IdRELA000000153309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009838
Display NameOXFORD, BL : Add. A 288
Relation IdRELA000000148260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016000
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016000
Display NameOlim BISHOP (New York) : 10
Relation IdRELA000000214769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011856
Display NameOlim BUTE : 151
Relation IdRELA000000171479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013467
Display NameOlim CAMBERLYN : Cat. 1882, nr. 1264
Relation IdRELA000000188455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008227
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008227
Display NameOlim CLAES (Antwerpen) : U 13
Relation IdRELA000000131630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011754
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011754
Display NameOlim DE GHELLINCK (Elsegem) : R IV 15
Relation IdRELA000000170391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016027
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016027
Display NameOlim DU BOIS DE SCHOONDORP : 8° nr.473
Relation IdRELA000000215108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011918
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011918
Display NameOlim FORUM (Utrecht) : Cat. 99, nr. 2
Relation IdRELA000000172320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011919
Display NameOlim FORUM (Utrecht) : Cat. 99, nr. 6
Relation IdRELA000000172335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001370
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 343 (verloren)
Relation IdRELA000000042275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006208
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006208
Display NameOlim LEUVEN, UB : 116 (verloren)
Relation IdRELA000000108172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006204
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006204
Display NameOlim LEUVEN, UB : 87 (verloren)
Relation IdRELA000000108135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015097
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015097
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 383 (verloren)
Relation IdRELA000000206349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006224
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006224
Display NameOlim LEUVEN, UB : s.o. (verloren)
Relation IdRELA000000108315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002534
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002534
Display NameOlim RIGA, ANLB : 3
Relation IdRELA000000058071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014598
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014598
Display NameOlim SOTHEBY'S (Londen) : Cat. 1984-12-11, nr. 55
Relation IdRELA000000201159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013903
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013903
Display NameOlim VAN DER LINDE : Cat. 1864, nr. 201
Relation IdRELA000000193291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005782
Display NamePARIJS, BA : 1182
Relation IdRELA000000101952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013272
Display NamePARIJS, BA : 507
Relation IdRELA000000186376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007165
Display NamePARIJS, BA : 5089-90
Relation IdRELA000000119515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007173
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007173
Display NamePARIJS, BA : 5104
Relation IdRELA000000119633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007215
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007215
Display NamePARIJS, BA : 5208
Relation IdRELA000000120239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013273
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013273
Display NamePARIJS, BA : 540
Relation IdRELA000000186391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007164
Display NamePARIJS, BA : 6328
Relation IdRELA000000119495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005794
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005794
Display NamePARIJS, BA : 8216
Relation IdRELA000000102122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005796
Display NamePARIJS, BA : 8218
Relation IdRELA000000102158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013034
Display NamePARIJS, BM : 1563
Relation IdRELA000000183869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013142
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013142
Display NamePARIJS, BM : 3801
Relation IdRELA000000184961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013276
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013276
Display NamePARIJS, BM : 531
Relation IdRELA000000186425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013277
Display NamePARIJS, BM : 532
Relation IdRELA000000186439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010011
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010011
Display NamePARIJS, BM : 562
Relation IdRELA000000150443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010551
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010551
Display NamePARIJS, BM : 658
Relation IdRELA000000156796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013141
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013141
Display NamePARIJS, BM : 699
Relation IdRELA000000184952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005819
Display NamePARIJS, BM : 781
Relation IdRELA000000102500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005811
Display NamePARIJS, BM : 920
Relation IdRELA000000102385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011202
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011202
Display NamePARIJS, BN : Franc. 24378
Relation IdRELA000000164627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007166
Display NamePARIJS, BN : Franc. 9200-9201
Relation IdRELA000000119533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009464
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009464
Display NamePARIJS, BN : Lat. 10886
Relation IdRELA000000143801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009394
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009394
Display NamePARIJS, BN : Nouv. Acq. Fr. 16238
Relation IdRELA000000142815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002854
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002854
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 119
Relation IdRELA000000062562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002835
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 39
Relation IdRELA000000062380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002819
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 4
Relation IdRELA000000062240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010987
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010987
Display NamePARIJS, ML : Collection Sauvageot, école française 1345
Relation IdRELA000000162040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006737
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006737
Display NamePARIJS, MPP : Coll. Dutuit 456
Relation IdRELA000000114150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010807
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010807
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Duitsland) : z.s.
Relation IdRELA000000159893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005775
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005775
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (anoniem) : z.s.
Relation IdRELA000000101841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013905
Display NamePHILADELPHIA, FL : Lewis European 149
Relation IdRELA000000193318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007397
Display NamePHILADELPHIA, FL : Lewis European 213
Relation IdRELA000000122276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012024
Display NameSAN MARINO, HL : HM 36701
Relation IdRELA000000173763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011383
Display NameSCHWARZ (New York) : 45
Relation IdRELA000000166535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011538
Display NameSINT-OMAARS, BM : 588
Relation IdRELA000000168185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011547
Display NameSINT-OMAARS, BM : 589
Relation IdRELA000000168291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011549
Display NameSINT-OMAARS, BM : 590
Relation IdRELA000000168311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002185
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 256
Relation IdRELA000000053618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005403
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 38
Relation IdRELA000000096865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006402
Display NameSTUTTGART, WLB : Don. 173
Relation IdRELA000000109936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010102
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010102
Display NameSTUTTGART, WLB : HB I 10
Relation IdRELA000000151610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014871
Display NameSt. Maurice (Zwits.), AM : z.s.
Relation IdRELA000000203863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005264
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005264
Display NameTILBURG, TF : TFK HS 2
Relation IdRELA000000095156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000493
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 93
Relation IdRELA000000030302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001207
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001207
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1693
Relation IdRELA000000039595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009837
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009837
Display NameWENEN, DOZA : Hs 427f
Relation IdRELA000000148249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009836
Display NameWENEN, DOZA : Hs 93
Relation IdRELA000000148239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000005
Display NameWENEN, ONB : 13708
Relation IdRELA000000023707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002355
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002355
Display NameWENEN, ONB : 15458
Relation IdRELA000000056082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009822
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009822
Display NameWENEN, ONB : 1859
Relation IdRELA000000148076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006515
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006515
Display NameWENEN, ONB : 2533
Relation IdRELA000000111402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009823
Display NameWENEN, ONB : 2557
Relation IdRELA000000148094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006615
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006615
Display NameWENEN, ONB : 325
Relation IdRELA000000112633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009818
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009818
Display NameWENEN, ONB : 3360
Relation IdRELA000000148018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010725
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010725
Display NameWENEN, ONB : 4809
Relation IdRELA000000158738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009821
Display NameWENEN, ONB : 4921
Relation IdRELA000000148057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009828
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009828
Display NameWENEN, ONB : 8739
Relation IdRELA000000148143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002406
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12694
Relation IdRELA000000056537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002407
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12703
Relation IdRELA000000056577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002408
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12704-05
Relation IdRELA000000056595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002410
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002410
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12708-09
Relation IdRELA000000056637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002411
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12710
Relation IdRELA000000056653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009830
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009830
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12732
Relation IdRELA000000148161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002341
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12775
Relation IdRELA000000055869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002342
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002342
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12779
Relation IdRELA000000055886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002450
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12784
Relation IdRELA000000057183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002371
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12793
Relation IdRELA000000056247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002415
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12807
Relation IdRELA000000056690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002416
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002416
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12811-14
Relation IdRELA000000056705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002417
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12817-18
Relation IdRELA000000056721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002346
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12847
Relation IdRELA000000055951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002425
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12853
Relation IdRELA000000056804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002428
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12857
Relation IdRELA000000056847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002431
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12862
Relation IdRELA000000056894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002436
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12869
Relation IdRELA000000056969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002437
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12873
Relation IdRELA000000056994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002347
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12874
Relation IdRELA000000055965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002348
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002348
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12887
Relation IdRELA000000055989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002438
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12889
Relation IdRELA000000057009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002444
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12896
Relation IdRELA000000057076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002385
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12901
Relation IdRELA000000056383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002447
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12905
Relation IdRELA000000057139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006570
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006570
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2616
Relation IdRELA000000112083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010720
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010720
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2660
Relation IdRELA000000158637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010721
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010721
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2661
Relation IdRELA000000158660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010722
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010722
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 2662
Relation IdRELA000000158679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014010
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014010
Display NameWENEN, ONB : Series Nova s.o.
Relation IdRELA000000194451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010388
Display NameWESTMALLE, TRAPPISTEN : 9
Relation IdRELA000000154995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006432
Display NameXANTEN, SPA : 41
Relation IdRELA000000110359
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes