undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000048
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4c1452e1-06fd-4764-a707-4f6ffac28a47
Deletedno
Relation Count 57
Properties
Relations
Is regiocode in documentation
Typedocument
IdDOCU000000004409
Pathdomain/documents/DOCU000000004409
Display Name'Van sekere grote ende kleine buecken' : Fries boekenbezit tot 1600 : een bijdrage aan de kennis van de regionale cultuurgeschiedenis / Jos.M.M. Hermans
Relation IdRELA000000018240
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000001427
Pathdomain/teksten/TEXT000000001427
Display NameAlbertus Magnus. Meetkundige verhandelingen. Nicholas Oresme. Excerpten uit Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale; Lat. Walterus Enchusen. Etc.; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000226400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003212
Pathdomain/teksten/TEXT000000003212
Display NameAugustinus: De civitate Dei; dl.I; Lat.
Relation IdRELA000000236841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003213
Pathdomain/teksten/TEXT000000003213
Display NameAugustinus: De civitate Dei; dl.II; Lat.
Relation IdRELA000000236848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029414
Pathdomain/teksten/TEXT000000029414
Display NameDe eerste Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002850
Pathdomain/teksten/TEXT000000002850
Display NameEen suverlic ende devoet cransken; Mnl.
Relation IdRELA000000235320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001428
Pathdomain/teksten/TEXT000000001428
Display NameEmo: Kroniek van Wittewierum, 1204-1234. Menco: Kroniek van Wittewierum, 1249-1273; Lat.
Relation IdRELA000000226414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019133
Pathdomain/teksten/TEXT000000019133
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000297450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005946
Pathdomain/teksten/TEXT000000005946
Display NameGregorius IX: Decretales cum glossa
Relation IdRELA000000249850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030944
Pathdomain/teksten/TEXT000000030944
Display NameKempo van Martena: Landboek van Friesland; Mnl.
Relation IdRELA000000347629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037903
Pathdomain/teksten/TEXT000000037903
Display NameKroniek van Vlaanderen; Frans
Relation IdRELA000000373578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029165
Pathdomain/teksten/TEXT000000029165
Display NameKroniekje van Friesland, 781-1337
Relation IdRELA000000339930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003475
Pathdomain/teksten/TEXT000000003475
Display NameLandrecht van Oost-Friesland; Mnl.
Relation IdRELA000000238311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001885
Pathdomain/teksten/TEXT000000001885
Display NameOrdinarius Praemonstratensis; Mnl.
Relation IdRELA000000229085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001143
Pathdomain/teksten/TEXT000000001143
Display NameOrdinarius; Mnl.
Relation IdRELA000000224652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028499
Pathdomain/teksten/TEXT000000028499
Display NameOudfries kroniekje; Fries. Traktaat van de Zeven Zeelanden; Lat. Etc.
Relation IdRELA000000336923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001989
Pathdomain/teksten/TEXT000000001989
Display NamePelgrimsreis naar Jeruzalem door Hessel van Martena, Tjalling en Juw van Botnia anno 1517; Mnl.
Relation IdRELA000000229671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030061
Pathdomain/teksten/TEXT000000030061
Display NameSibrandus Leo: Chronica abbatum Lidlumensium; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000343766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029415
Pathdomain/teksten/TEXT000000029415
Display NameTweede Hunsinger Codex. Berijmde versie van het vrijheidsprivilege van Karel de Grote; Oudfries en Lat.
Relation IdRELA000000340912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029991
Pathdomain/teksten/TEXT000000029991
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-IV); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000343434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001874
Pathdomain/teksten/TEXT000000001874
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000229038
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000005231
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005231
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 51
Relation IdRELA000000094654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005232
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 52
Relation IdRELA000000094668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002687
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002687
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 26
Relation IdRELA000000060488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008447
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 27
Relation IdRELA000000133902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 34
Relation IdRELA000000045497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002988
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002988
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1011
Relation IdRELA000000064482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003084
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003084
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Phillipps 1860
Relation IdRELA000000065673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004649
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004649
Display NameBREMEN, SUB : C 16
Relation IdRELA000000088767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005653
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005653
Display NameBRUGGE, SB : 558
Relation IdRELA000000100057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015715
Display NameBRUSSEL, KB : 10291
Relation IdRELA000000212309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012367
Display NameBRUSSEL, KB : 11452
Relation IdRELA000000177270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003849
Display NameBRUSSEL, KB : 12078
Relation IdRELA000000078114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006935
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006935
Display NameEMDEN, GK : Jurisprud. Qu. 133
Relation IdRELA000000116531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011426
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011426
Display NameGRONINGEN, GA : Ommelander Archief 60
Relation IdRELA000000167007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005616
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005616
Display NameGRONINGEN, GA Qu. : 19
Relation IdRELA000000099444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002086
Display NameGRONINGEN, UB : 103
Relation IdRELA000000052223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002087
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002087
Display NameGRONINGEN, UB : 116
Relation IdRELA000000052239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002099
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002099
Display NameGRONINGEN, UB : 129
Relation IdRELA000000052396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012975
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012975
Display NameGRONINGEN, UB : 368
Relation IdRELA000000183242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002782
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 345 Hs.
Relation IdRELA000000061722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002785
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002785
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 349 Hs.
Relation IdRELA000000061758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002801
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002801
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 687 Hs.
Relation IdRELA000000061933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002804
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 691 Hs.
Relation IdRELA000000061996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002814
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 9056 D Hs.
Relation IdRELA000000062132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011791
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011791
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 9056 KK Hs.
Relation IdRELA000000170860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008481
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008481
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Bruikleen Ottema-Kingma Stichting z.s
Relation IdRELA000000134138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012298
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1379
Relation IdRELA000000176615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011904
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 2
Relation IdRELA000000172130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011905
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 3
Relation IdRELA000000172143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011425
Display NameLEEUWARDEN, RA : Archief Schwartzenberg no 3992
Relation IdRELA000000167000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012306
Display NameLEEUWARDEN, RA : Kloosterpapieren, Hospitaal nr. 32
Relation IdRELA000000176685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014390
Display NameLONDEN, BL : Add. 19465
Relation IdRELA000000198816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004438
Display NameOXFORD, BL : Junius 78
Relation IdRELA000000085988
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes