undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000046
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/58b77795-b7c5-41a7-b0a8-d8dd3f365140
Deletedno
Relation Count 140
Properties
Relations
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000030297
Pathdomain/teksten/TEXT000000030297
Display Name64 biografieën van zusters van het gemene leven, 1398-1456; Mnl.
Relation IdRELA000000344870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000467
Pathdomain/teksten/TEXT000000000467
Display NameAntonius Parmensis. Herman Stekin: Sermones quinquaginte super orationem dominicam. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000220345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003316
Pathdomain/teksten/TEXT000000003316
Display NameAntonius Parmensis: Postillae in evangelia dominicalia. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000237432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031548
Pathdomain/teksten/TEXT000000031548
Display NameAugustinus: De civitate Dei; Lat.
Relation IdRELA000000350129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023366
Pathdomain/teksten/TEXT000000023366
Display NameAugustinus: De opere monachorum. Regula Basilii; Lat.
Relation IdRELA000000313752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021924
Pathdomain/teksten/TEXT000000021924
Display NameAugustinus: Enarrationes in psalmos; Lat.
Relation IdRELA000000308027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001129
Pathdomain/teksten/TEXT000000001129
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,6); Mnl.
Relation IdRELA000000224588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001166
Pathdomain/teksten/TEXT000000001166
Display NameBeernt Arboestier: 14 preken. Meditatie over ootmoed; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001159
Pathdomain/teksten/TEXT000000001159
Display NameBernardinus Senensis: De vita christiana; Lat.
Relation IdRELA000000224779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003922
Pathdomain/teksten/TEXT000000003922
Display NameBijbel (onvoll.); Lat.
Relation IdRELA000000240951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030962
Pathdomain/teksten/TEXT000000030962
Display NameBijbel; Lat.
Relation IdRELA000000347696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002126
Pathdomain/teksten/TEXT000000002126
Display NameBreviarium per totum annum; Lat.
Relation IdRELA000000230652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002125
Pathdomain/teksten/TEXT000000002125
Display NameBrevier; Lat.
Relation IdRELA000000230644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023381
Pathdomain/teksten/TEXT000000023381
Display NameCartularium van het Fraterhuis te Deventer
Relation IdRELA000000313824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000968
Pathdomain/teksten/TEXT000000000968
Display NameCartularium van het Fraterhuis te Deventer, 1383-1504 (met toevoeging tot 1533); Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000223652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001145
Pathdomain/teksten/TEXT000000001145
Display NameCartularium van het klooster te Diepenveen, 1393-1517. Met necrologium, 1401-1472; Mnl.
Relation IdRELA000000224666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000971
Pathdomain/teksten/TEXT000000000971
Display NameConsuetudines domus nostre; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000223666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032218
Pathdomain/teksten/TEXT000000032218
Display NameCopieboek Kapittel van St. Lebuinus te Deventer
Relation IdRELA000000352989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001155
Pathdomain/teksten/TEXT000000001155
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien, onvoll. (eerste elf bladen ontbreken); Mnl.
Relation IdRELA000000224744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023383
Pathdomain/teksten/TEXT000000023383
Display NameDavid van Augsburg: Speculum monachorum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000313834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023382
Pathdomain/teksten/TEXT000000023382
Display NameDe quattuor novissimis, De vita antichristi ad Karolum Magnum; Lat.
Relation IdRELA000000313829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023389
Pathdomain/teksten/TEXT000000023389
Display NameDe quattuor novissimis; Lat.
Relation IdRELA000000313863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001160
Pathdomain/teksten/TEXT000000001160
Display NameDionysius van Rijkel: Tractatus; Lat.
Relation IdRELA000000224787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010688
Pathdomain/teksten/TEXT000000010688
Display NameDirc van Herxen: Instructio religiosorum ex dictis doctorum, Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis; 2 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000268391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001176
Pathdomain/teksten/TEXT000000001176
Display NameEusebius van Caesarea: Chronicon, voortzetting 1482-1513; Lat.
Relation IdRELA000000224881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030500
Pathdomain/teksten/TEXT000000030500
Display NameGebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000345766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002691
Pathdomain/teksten/TEXT000000002691
Display NameGeert Groote: Sermo Recedite. Thomas van Aquino. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000234202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023367
Pathdomain/teksten/TEXT000000023367
Display NameGregorius de Grote: Homiliarium in Ezechielem; Lat.
Relation IdRELA000000313759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002435
Pathdomain/teksten/TEXT000000002435
Display NameHendrik van Gent: De virginitate. Ceremonieel van een klokwijding. Etc.; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000232875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023326
Pathdomain/teksten/TEXT000000023326
Display NameHomiliarium (winterdeel); Lat.
Relation IdRELA000000313567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000534
Pathdomain/teksten/TEXT000000000534
Display NameJacobus de Mediolano: Stimulus amoris; Lat.
Relation IdRELA000000220745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001157
Pathdomain/teksten/TEXT000000001157
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker manieren; Mnl.
Relation IdRELA000000224762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004154
Pathdomain/teksten/TEXT000000004154
Display NameJohannes Aurifaber. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000241734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021573
Pathdomain/teksten/TEXT000000021573
Display NameKroniek van klooster Diepenveen; Mnl.
Relation IdRELA000000306719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001132
Pathdomain/teksten/TEXT000000001132
Display NameLectionarium met postille op de brieven van Paulus, de Handelingen en de Openbaring; Mnl.
Relation IdRELA000000224608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023961
Pathdomain/teksten/TEXT000000023961
Display NameLudolf van Saxen: Expositio in Psalterium; Lat.
Relation IdRELA000000316407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023369
Pathdomain/teksten/TEXT000000023369
Display NameMissaal; Lat.
Relation IdRELA000000313770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004057
Pathdomain/teksten/TEXT000000004057
Display NameMissale (supplement); Lat.
Relation IdRELA000000241414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002334
Pathdomain/teksten/TEXT000000002334
Display NameModus vivendi clericorum sine propriis in communi. Statuten van een Nederlands fraterhuis; Lat.
Relation IdRELA000000232230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001178
Pathdomain/teksten/TEXT000000001178
Display NameNicolaus Bertruccio Bononiensis: Compendium dive collectorium artis medicae; Lat.
Relation IdRELA000000224898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032405
Pathdomain/teksten/TEXT000000032405
Display NameNovum Testamentum; Lat.
Relation IdRELA000000353669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003601
Pathdomain/teksten/TEXT000000003601
Display NamePaulus Diaconus: Homiliarium; Lat.
Relation IdRELA000000239164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003167
Pathdomain/teksten/TEXT000000003167
Display NamePetrarca: VII psalmi poenitetiales; Lat.
Relation IdRELA000000236719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035317
Pathdomain/teksten/TEXT000000035317
Display NamePrivilegiën der stad Deventer; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000364378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021617
Pathdomain/teksten/TEXT000000021617
Display NamePseudo-Augustinus: Sermones ad fratres in heremo commorantes; Lat.
Relation IdRELA000000306885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021923
Pathdomain/teksten/TEXT000000021923
Display NamePseudo-Johannes Chrysostomus: Expositio operis imperfecti super evangelium Matthaei; Lat.
Relation IdRELA000000308018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023325
Pathdomain/teksten/TEXT000000023325
Display NameRapiarium. Albert Lübeck: Vita Petri Hoorn (fragm.). Rudolf Dier van Muiden: Scriptum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000313558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032219
Pathdomain/teksten/TEXT000000032219
Display NameRekeningen van de vicarii van St. Lebuinus te Deventer (1442-1525)
Relation IdRELA000000352992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003250
Pathdomain/teksten/TEXT000000003250
Display NameStatuten der nonnen vander oerden sancte Augustijns; Mnl.
Relation IdRELA000000237044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000872
Pathdomain/teksten/TEXT000000000872
Display NameStatuten van een aan S. Agnes gewijd vrouwenklooster naar de regel van Augustinus; Mnl.
Relation IdRELA000000222957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003147
Pathdomain/teksten/TEXT000000003147
Display NameTweede Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.7-12)
Relation IdRELA000000236628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000838
Pathdomain/teksten/TEXT000000000838
Display NameVincentius van Beauvais: Speculum historiale; 4 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000222695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002333
Pathdomain/teksten/TEXT000000002333
Display NameVoortzetting van de door Rudolf Dier van Muiden kroniek van het Heer-Florenshuis te Deventer, opgebouwd uit de vitae van Geert Groote, Floris Radewijns, Peter Hoorn, Rudolf Dier van Muiden, Egbertus ter Beeck, Godefridus (door Peter Hoorn) en andere prioren van het fraterhuis te Deventer; Lat.
Relation IdRELA000000232215
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000003580
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003580
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 G 16
Relation IdRELA000000074218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003202
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003202
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 25
Relation IdRELA000000067842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001303
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 75
Relation IdRELA000000041027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001306
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001306
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 79
Relation IdRELA000000041057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003581
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003581
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 22
Relation IdRELA000000074245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003203
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003203
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 47
Relation IdRELA000000067856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005140
Display NameAMSTERDAM, UB : V B 10
Relation IdRELA000000093740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009548
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009548
Display NameANHOLT, FSSB : 45
Relation IdRELA000000144915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009788
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009788
Display NameBASEL, UB : A IX 88
Relation IdRELA000000147690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009786
Display NameBASEL, UB : A VIII 15
Relation IdRELA000000147668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009576
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Oct. 12
Relation IdRELA000000145282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009575
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 213
Relation IdRELA000000145270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009564
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 71
Relation IdRELA000000145152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009565
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009565
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 75
Relation IdRELA000000145165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009109
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009109
Display NameBRUSSEL, KB : 136
Relation IdRELA000000139704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009110
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009110
Display NameBRUSSEL, KB : 140
Relation IdRELA000000139720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003860
Display NameBRUSSEL, KB : 14069-88
Relation IdRELA000000078282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003868
Display NameBRUSSEL, KB : 14751-54
Relation IdRELA000000078403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013332
Display NameBRUSSEL, KB : 148
Relation IdRELA000000187072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009111
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009111
Display NameBRUSSEL, KB : 227
Relation IdRELA000000139738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009108
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009108
Display NameBRUSSEL, KB : 453-54
Relation IdRELA000000139688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009549
Display NameBRUSSEL, KB : 591-92
Relation IdRELA000000144926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003793
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003793
Display NameBRUSSEL, KB : 8849-59
Relation IdRELA000000077267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007907
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007907
Display NameBRUSSEL, KB : IV 124
Relation IdRELA000000127841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001581
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001581
Display NameDEVENTER, SAB : Hs I, 9 (101 F 7 KL)
Relation IdRELA000000045352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001664
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001664
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 106 (111 E 9 KL)
Relation IdRELA000000046449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001599
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001599
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 23 (101 D 11 KL)
Relation IdRELA000000045559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001607
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001607
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 26 (101 E 11 KL)
Relation IdRELA000000045652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001618
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 36 (101 F 15 KL)
Relation IdRELA000000045818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001619
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001619
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 37 (101 D 18 KL)
Relation IdRELA000000045835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001621
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001621
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 39 (101 D 9 KL)
Relation IdRELA000000045867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007100
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007100
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 41 (101 F 13 KL)
Relation IdRELA000000118626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007221
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007221
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 42 (101 D 6 KL)
Relation IdRELA000000120329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001622
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 43 (101 F 9 KL)
Relation IdRELA000000045884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001623
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001623
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 44 (101 F 10 KL)
Relation IdRELA000000045901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001624
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 45 (101 F 11 KL)
Relation IdRELA000000045914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001625
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001625
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 46 (101 D 5 KL)
Relation IdRELA000000045928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001628
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001628
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 49 (101 E 7 KL)
Relation IdRELA000000045964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001576
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 5 (101 F 2 KL)
Relation IdRELA000000045286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001629
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001629
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 50 (10 T 3 KL)
Relation IdRELA000000045985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001630
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 51 (101 F 7 KL)
Relation IdRELA000000046001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001631
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 52 (101 D 4 KL)
Relation IdRELA000000046020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001634
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001634
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 55 (101 F 5 KL)
Relation IdRELA000000046058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001635
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001635
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 56 (101 D 2 KL)
Relation IdRELA000000046072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001638
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001638
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 59 (101 F 3 KL)
Relation IdRELA000000046121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001639
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001639
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 60 (10 W 1 KL)
Relation IdRELA000000046139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001641
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001641
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 62 (111 E 11 KL)
Relation IdRELA000000046167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001642
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001642
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 63 (111 E 12 KL)
Relation IdRELA000000046180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001645
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001645
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 66 (101 D 12 KL)
Relation IdRELA000000046217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001650
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 71 (101 D 13 KL)
Relation IdRELA000000046268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001651
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 72 (101 D 14 KL)
Relation IdRELA000000046287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001652
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 73 (101 F 16 KL)
Relation IdRELA000000046306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001580
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001580
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 8 (101 F 4 KL)
Relation IdRELA000000045335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001662
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001662
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 96 (111 E 13 KL)
Relation IdRELA000000046420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002193
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002193
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. Suppl. 198 (101 E 26 KL)
Relation IdRELA000000053762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009049
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009049
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. Suppl. 236 (4 J 2 KL)
Relation IdRELA000000139082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005174
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005174
Display NameDEVENTER, SAB : Inc. 77
Relation IdRELA000000094158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004340
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 180
Relation IdRELA000000084379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006039
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006039
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Qu. 276
Relation IdRELA000000105972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005301
Display NameGAESDONCK, CA : 15
Relation IdRELA000000095613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009579
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009579
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 249
Relation IdRELA000000145319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009022
Display NameKÜHLER : z.s.
Relation IdRELA000000138805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002800
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002800
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 686 Hs.
Relation IdRELA000000061917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015008
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015008
Display NameLEIDEN, UB : BPL 72 A
Relation IdRELA000000205367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008415
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 9
Relation IdRELA000000133575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005964
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005964
Display NameLONDEN, VAM : Reid 23
Relation IdRELA000000104997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009581
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009581
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 N 19
Relation IdRELA000000145347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012659
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012659
Display NameLUIK, UB : 2593 D
Relation IdRELA000000180214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013846
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 10019
Relation IdRELA000000192667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004937
Display NameOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)
Relation IdRELA000000091940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005810
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005810
Display NamePARIJS, BM : 697
Relation IdRELA000000102373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005407
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 47
Relation IdRELA000000096931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012987
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012987
Display NameSTRALEN, PASTORIE : z.s.
Relation IdRELA000000183350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007406
Display NameSTRÄNGNÄS, SB : Codex Batavum z.s.
Relation IdRELA000000122359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013805
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013805
Display NameUTRECHT, HUA : Collectie Rijsenburg, inv.nr. 102
Relation IdRELA000000192219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013804
Display NameUTRECHT, HUA : Collectie Rijsenburg, inv.nr. 99
Relation IdRELA000000192211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001169
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001169
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1044
Relation IdRELA000000039047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000698
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 143
Relation IdRELA000000033148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000766
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 213
Relation IdRELA000000033866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001111
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001111
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 738
Relation IdRELA000000038207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009567
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009567
Display NameZUTPHEN, LWK : 3
Relation IdRELA000000145187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006005
Display NameZUTPHEN, RAZ : 7
Relation IdRELA000000105549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009574
Display NameZWOLLE, HCO : Inv. nr. 78
Relation IdRELA000000145262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012546
Display NameZWOLLE, HCO : Van Rhemen 94
Relation IdRELA000000179178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005645
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005645
Display NameZWOLLE, HCO : Van Rhemen inv. no. 1
Relation IdRELA000000099934
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes