undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000024
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/53cd9208-2ae3-4463-a544-2692e7299754
Deletedno
Relation Count 119
Properties
Relations
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000003528
Pathdomain/teksten/TEXT000000003528
Display NameBijbel; 7 bdn.; Lat.
Relation IdRELA000000238671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002090
Pathdomain/teksten/TEXT000000002090
Display NameBijbelvertaling van 1360 in drie banden (Deel 1: Pentateuch; Deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Nehemia; Deel 3: Tobias, Judith, Ester, Job, vijf boeken van Salomon, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, 1 Maccabeeën, Jan Hyrcanus); Mnl.
Relation IdRELA000000230238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000284
Pathdomain/teksten/TEXT000000000284
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000219089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000945
Pathdomain/teksten/TEXT000000000945
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van perikopen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als epistolarium; Mnl.
Relation IdRELA000000223476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003220
Pathdomain/teksten/TEXT000000003220
Display NameCeremoniale; Mnl.
Relation IdRELA000000236897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000258
Pathdomain/teksten/TEXT000000000258
Display NameDagboek van Wouter Jacobsz. Maes
Relation IdRELA000000218893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003490
Pathdomain/teksten/TEXT000000003490
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien, gedeeltelijk (dist. 1-3); Mnl.
Relation IdRELA000000238410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002248
Pathdomain/teksten/TEXT000000002248
Display NameEerste Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000231564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003149
Pathdomain/teksten/TEXT000000003149
Display NameEerste Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.1-6)
Relation IdRELA000000236642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000985
Pathdomain/teksten/TEXT000000000985
Display NameFundament vander kerstenre gheloven; Mnl.
Relation IdRELA000000223760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024630
Pathdomain/teksten/TEXT000000024630
Display NameGebeden. Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae; Lat.
Relation IdRELA000000319495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002299
Pathdomain/teksten/TEXT000000002299
Display NameGerlach Peters: Soliloquium, Breviloquium; Lat.
Relation IdRELA000000231969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002952
Pathdomain/teksten/TEXT000000002952
Display NameGetijdenboek; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000235806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023096
Pathdomain/teksten/TEXT000000023096
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000312429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031078
Pathdomain/teksten/TEXT000000031078
Display NameGobelinus Person: Cosmidromius; Lat.
Relation IdRELA000000348185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005854
Pathdomain/teksten/TEXT000000005854
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden; Mnl.
Relation IdRELA000000249474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002667
Pathdomain/teksten/TEXT000000002667
Display NameGregorius de Grote: Moralia in Job (Lib.XIV-XXIV); Lat.
Relation IdRELA000000234089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002252
Pathdomain/teksten/TEXT000000002252
Display NameHerivicus: Tractatus de dilectione. Petrus de Alliaco: Speculum considerationis. De quattuor gradibus spiritualibus ex dictis Beati Bernardi. Augustinus: Meditaciones. Dyonisius Leewis: De vita sacerdotum; Lat.
Relation IdRELA000000231590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034493
Pathdomain/teksten/TEXT000000034493
Display NameJacobus Buyck: Index sive catalogus omnium librorum meorum et pretium eorumdem. Etc.; autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000361309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000298
Pathdomain/teksten/TEXT000000000298
Display NameJohannes van Dambach: De consolatione theologiae; Lat.
Relation IdRELA000000219191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009732
Pathdomain/teksten/TEXT000000009732
Display NameKalender, met aanwijzingen der te lezen jaargetijden; Kroniek van het Regularissenklooster S. Agnes te Amsterdam; Mnl.
Relation IdRELA000000264776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031374
Pathdomain/teksten/TEXT000000031374
Display NameLeonardus Marius van der Goes: Preken; Mnl.
Relation IdRELA000000349414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001709
Pathdomain/teksten/TEXT000000001709
Display NameMartinus Polonus: Chronicon pontificum et imperatorum; Lat.
Relation IdRELA000000227998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002341
Pathdomain/teksten/TEXT000000002341
Display NameMemorieboek van het Oude Convent te Weesp, 1413-1606; Mnl.
Relation IdRELA000000232270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007104
Pathdomain/teksten/TEXT000000007104
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; 1 preek van Guerricus van Igny; 1 preek van Fulgentius van Ruspae; inhoudstafel.
Relation IdRELA000000255279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002632
Pathdomain/teksten/TEXT000000002632
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, II,1-8; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000233860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001524
Pathdomain/teksten/TEXT000000001524
Display NameMnl. vertaling van Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000226974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001903
Pathdomain/teksten/TEXT000000001903
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000229160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002630
Pathdomain/teksten/TEXT000000002630
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum, boek 7-12
Relation IdRELA000000233847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002326
Pathdomain/teksten/TEXT000000002326
Display NameMnl. vertaling van Theodoricus van Apolda: Vita beatae Elizabeth
Relation IdRELA000000232171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002323
Pathdomain/teksten/TEXT000000002323
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000232146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006456
Pathdomain/teksten/TEXT000000006456
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood) en met excerpt (f.1r-1v) uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000252484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024928
Pathdomain/teksten/TEXT000000024928
Display NameOdo van Kamerijk: Opera. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000320707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003434
Pathdomain/teksten/TEXT000000003434
Display NameOrdines recipiendi et incluendi (fratres et) sorores ad Ordinem B. Francisci de Penitentia; Lat.
Relation IdRELA000000238041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002269
Pathdomain/teksten/TEXT000000002269
Display NamePreces. Stella clericorum. Exposicio super orationem dominicam. Expositio super decalogum; Lat.
Relation IdRELA000000231731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003540
Pathdomain/teksten/TEXT000000003540
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000238745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000641
Pathdomain/teksten/TEXT000000000641
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000221581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002342
Pathdomain/teksten/TEXT000000002342
Display NameRekeningboek van het Oude Convent te Weesp
Relation IdRELA000000232277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013685
Pathdomain/teksten/TEXT000000013685
Display NameStatuta fratrum et sororum ordinis Sancti Francisci de penitentia nuncupati in diocesi Trajectensi (gevolgd door een bul van Urbanus V). Puncta in capitulo generali ordinata; Lat., met Mnl. een brief betreffende de nalatenschap van Betgen Symonsdr uit het S. Claraklooster te Amsterdam
Relation IdRELA000000279500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029930
Pathdomain/teksten/TEXT000000029930
Display NameThomas a Kempis: De imitatione Christi libri III; Lat.
Relation IdRELA000000343178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003456
Pathdomain/teksten/TEXT000000003456
Display NameTweede Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.7-12)
Relation IdRELA000000238212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029019
Pathdomain/teksten/TEXT000000029019
Display NameVerzamelhandschrift; Lat.
Relation IdRELA000000339297
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003407
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 E 29
Relation IdRELA000000071413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008153
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008153
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 44
Relation IdRELA000000130600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005230
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005230
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 B 17
Relation IdRELA000000094635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003396
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 12
Relation IdRELA000000071257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003467
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 9
Relation IdRELA000000072327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001269
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 19
Relation IdRELA000000040542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001272
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 21
Relation IdRELA000000040585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002708
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 J 8
Relation IdRELA000000060786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003554
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 D 9
Relation IdRELA000000073770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003377
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 22
Relation IdRELA000000070944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003591
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003591
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 1
Relation IdRELA000000074390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003592
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003592
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 2
Relation IdRELA000000074404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003520
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003520
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 21
Relation IdRELA000000073292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003450
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 23
Relation IdRELA000000072098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003522
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 25
Relation IdRELA000000073313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003462
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 26
Relation IdRELA000000072258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003457
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 29
Relation IdRELA000000072162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003568
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003568
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 32
Relation IdRELA000000074056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003560
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003560
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 40
Relation IdRELA000000073884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003426
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003426
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 9
Relation IdRELA000000071705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003210
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003210
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 6
Relation IdRELA000000067950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003586
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003586
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 63
Relation IdRELA000000074298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003419
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 15
Relation IdRELA000000071616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000428
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 42
Relation IdRELA000000029184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000408
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 40
Relation IdRELA000000028846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013258
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013258
Display NameAMSTERDAM, UB : BH 957a
Relation IdRELA000000186199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008346
Display NameAMSTERDAM, UB : BH s.o.
Relation IdRELA000000132931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005699
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005699
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 1-7
Relation IdRELA000000100690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014752
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014752
Display NameAMSTERDAM, UB : I D 1
Relation IdRELA000000202780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006977
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006977
Display NameAMSTERDAM, UB : I D 65
Relation IdRELA000000117028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002234
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 1
Relation IdRELA000000054297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007319
Display NameAMSTERDAM, UB : III H 2
Relation IdRELA000000121402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010200
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010200
Display NameAMSTERDAM, UB : VIII D 4
Relation IdRELA000000152725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007676
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007676
Display NameAMSTERDAM, UB : XIV H 16
Relation IdRELA000000125106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007685
Display NameAMSTERDAM, UB : XXV C 77
Relation IdRELA000000125205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002219
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002219
Display NameAMSTERDAM, UBVU : XV 05507
Relation IdRELA000000054064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004362
Display NameARNHEM, OB : 7
Relation IdRELA000000084655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003819
Display NameBRUSSEL, KB : 11151-55
Relation IdRELA000000077646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010334
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010334
Display NameBRUSSEL, KB : 8084-8107
Relation IdRELA000000154307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004086
Display NameBRUSSEL, KB : II 2779
Relation IdRELA000000081672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004300
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004300
Display NameCAMBRIDGE, FM : 271
Relation IdRELA000000083958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004829
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1095
Relation IdRELA000000090877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004873
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1912
Relation IdRELA000000091380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011725
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011725
Display NameDARMSTADT, HLHB : 535
Relation IdRELA000000170094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009444
Display NameDRESDEN, SL : M 256
Relation IdRELA000000143437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005586
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005586
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1125
Relation IdRELA000000099064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005564
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1576
Relation IdRELA000000098712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005714
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 12
Relation IdRELA000000100920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013068
Display NameLEIDEN, UB : BPL 55
Relation IdRELA000000184144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000861
Display NameLEIDEN, UB : LTK 219
Relation IdRELA000000035071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000893
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000893
Display NameLEIDEN, UB : LTK 260
Relation IdRELA000000035782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000902
Display NameLEIDEN, UB : LTK 271
Relation IdRELA000000036005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001372
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001372
Display NameLEIDEN, UB : LTK 345
Relation IdRELA000000042333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004493
Display NameLONDEN, BL : Harley 914
Relation IdRELA000000086795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007177
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007177
Display NameMANCHESTER, JRL : Dutch 10
Relation IdRELA000000119694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000340
Display NameNIJMEGEN, UB : 228
Relation IdRELA000000027631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012262
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012262
Display NameOlim OUDE NONNEN (Amsterdam) : z.s. (verloren)
Relation IdRELA000000176288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002826
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002826
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 28
Relation IdRELA000000062282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007748
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007748
Display NameSINT-TRUIDEN, IFG : A 13
Relation IdRELA000000125961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008365
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008365
Display NameTÜBINGEN, UB : ME IV 3
Relation IdRELA000000133140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000507
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 105
Relation IdRELA000000030498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000504
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000504
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 106
Relation IdRELA000000030458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000491
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 77
Relation IdRELA000000030262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005144
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005144
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ 91
Relation IdRELA000000093829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005146
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005146
Display NameUTRECHT, MCC : BMH SJ 92
Relation IdRELA000000093869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005242
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005242
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 41
Relation IdRELA000000094830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005549
Display NameUTRECHT, MCC : Warmond 92 G 7
Relation IdRELA000000098486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001010
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001010
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 387
Relation IdRELA000000037151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002512
Display NameWARSCHAU, BN : 3004
Relation IdRELA000000057802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004241
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004241
Display NameWEERT, GM : CMW 24
Relation IdRELA000000083059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004243
Display NameWEERT, GM : CMW 27
Relation IdRELA000000083081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005640
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005640
Display NameWEESP, GA : inv. 286
Relation IdRELA000000099871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007303
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.o. 32
Relation IdRELA000000121224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006020
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006020
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.q. 144
Relation IdRELA000000105733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007418
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007418
Display NameWÜRZBURG, UB : M.ch.q. 145
Relation IdRELA000000122494
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes