undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000019
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fceceae5-fea1-4004-9899-525a85449ecb
Deletedno
Relation Count 409
Properties
Relations
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000005264
Pathdomain/teksten/TEXT000000005264
Display Name10 fragm. van een hs. van de Spiegel historiael met stukken uit de Eerste Partie van Jacob van Maerlant, de Tweede Partie van Philip Utenbroeke en het vervolg van de Vierde Partie van Lodewijk van Velthem; Mnl.
Relation IdRELA000000246686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023404
Pathdomain/teksten/TEXT000000023404
Display NameAmbrosius van Milaan: Liber de penitentia. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000313941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034136
Pathdomain/teksten/TEXT000000034136
Display NameAnnalen van Holland, 863-1482. Oorkonden. Etc.; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000359898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030209
Pathdomain/teksten/TEXT000000030209
Display NameAntonius de Butrio: Super secundo libro Decretalium; Lat.
Relation IdRELA000000344434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000788
Pathdomain/teksten/TEXT000000000788
Display NameArnoldus Gheylhoven: Tractatus de contractibus usuariis sive Foeneratium; Lat.
Relation IdRELA000000222431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003853
Pathdomain/teksten/TEXT000000003853
Display NameAvondmaal en begin passie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003857
Pathdomain/teksten/TEXT000000003857
Display NameAvondmaal en passie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014022
Pathdomain/teksten/TEXT000000014022
Display NameBevestiging door Filips van Bourgondië van de stichting van het klooster Mariënpoel bij Leiden door Boudewijn van Zwieten, 1445; Mnl.
Relation IdRELA000000280824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003305
Pathdomain/teksten/TEXT000000003305
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen); hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000237340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002747
Pathdomain/teksten/TEXT000000002747
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Josua, Tobias, Ruth, Judith, Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000234685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000350
Pathdomain/teksten/TEXT000000000350
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Die vier utersten; deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras en Ester); aan eind van eerste band fragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000219553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002735
Pathdomain/teksten/TEXT000000002735
Display NameBoek Job uit Bijbelvertaling van 1360; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002124
Pathdomain/teksten/TEXT000000002124
Display NameBreviarium, pars veris, aestivalis, auctumni
Relation IdRELA000000230637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002119
Pathdomain/teksten/TEXT000000002119
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas en de Handelingen, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/teksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000631
Pathdomain/teksten/TEXT000000000631
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten epistellessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen. Boekencatalogus; Mnl.
Relation IdRELA000000221465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000278
Pathdomain/teksten/TEXT000000000278
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000219042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002120
Pathdomain/teksten/TEXT000000002120
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring (laatste onvoll.), vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002995
Pathdomain/teksten/TEXT000000002995
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten epistellessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000236046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002745
Pathdomain/teksten/TEXT000000002745
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van perikopen van tijdeigen (Mnl.) en feesteigen der heiligen (Lat.) en enkele epistellessen
Relation IdRELA000000234667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002116
Pathdomain/teksten/TEXT000000002116
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens het tijdeigen en epistelen volgens het feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000624
Pathdomain/teksten/TEXT000000000624
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (Pentateuch, commentaar op Mozes' boeken ontleend aan Historia scolastica, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Ezechiel, Habakuk (gedeeltelijk), stukken uit Nehemia, Esdras II (op ingevoegd blad), Job, Tobias, Daniel cap 1-6, 13 en 14), Jona, Klaagliederen van Jeremia 5, 1-22, Judith en Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000221376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000616
Pathdomain/teksten/TEXT000000000616
Display NameDirc Potter: Der minnen loep; Mnl.
Relation IdRELA000000221310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002283
Pathdomain/teksten/TEXT000000002283
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc; Mnl.
Relation IdRELA000000231823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029337
Pathdomain/teksten/TEXT000000029337
Display NameDirk Frankenszn Pauw: Bewerking van de eerste versie van Chronicon comitum Hollandiae van Jan van Leiden, -1387
Relation IdRELA000000340538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002248
Pathdomain/teksten/TEXT000000002248
Display NameEerste Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000231563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003596
Pathdomain/teksten/TEXT000000003596
Display NameEike von Repgow: Saksenspiegel; Mnl.
Relation IdRELA000000239128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001394
Pathdomain/teksten/TEXT000000001394
Display NameEvangelie van Mattheus, vertaling Johan Scutken (onvoll.); Mnl.
Relation IdRELA000000226206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000628
Pathdomain/teksten/TEXT000000000628
Display NameFragm. met bijbelperikopen (Psalm 51, 18-21; Psalm 65, 2-8; Jesaja 38, 10-18); Mnl.
Relation IdRELA000000221429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000224
Pathdomain/teksten/TEXT000000000224
Display NameFragm. van een hs. van de Spiegel historiael, met stukken uit de Eerste en Derde Partie van Jacob van Maerlant, uit de Tweede Partie van Philip Utenbroeke en uit het vervolg van de Vierde Partie en de Vijfde Partie van Lodewijk van Velthem; Mnl.
Relation IdRELA000000218753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000957
Pathdomain/teksten/TEXT000000000957
Display NameFranconis: Dat scaecspel; Mnl.
Relation IdRELA000000223567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004366
Pathdomain/teksten/TEXT000000004366
Display NameGebedenboek
Relation IdRELA000000242682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029459
Pathdomain/teksten/TEXT000000029459
Display NameGebedenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood); Lat.
Relation IdRELA000000341142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023290
Pathdomain/teksten/TEXT000000023290
Display NameGebedenboek. Passio; Mnl.
Relation IdRELA000000313382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001811
Pathdomain/teksten/TEXT000000001811
Display NameGebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000228680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001494
Pathdomain/teksten/TEXT000000001494
Display NameGebedenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032858
Pathdomain/teksten/TEXT000000032858
Display NameGetijden- en gebedenboek (usus Utrecht); Mnl.
Relation IdRELA000000355380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001781
Pathdomain/teksten/TEXT000000001781
Display NameGetijden- en gebedenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood); Mnl.
Relation IdRELA000000228495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002676
Pathdomain/teksten/TEXT000000002676
Display NameGetijden- en gebedenboek; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000234147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002756
Pathdomain/teksten/TEXT000000002756
Display NameGetijden- en gebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000234748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004354
Pathdomain/teksten/TEXT000000004354
Display NameGetijdenboek
Relation IdRELA000000242615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024667
Pathdomain/teksten/TEXT000000024667
Display NameGetijdenboek (usus Utrecht) in de Mnl. vertaling van Geert Groote
Relation IdRELA000000319675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024178
Pathdomain/teksten/TEXT000000024178
Display NameGetijdenboek (usus Utrecht); Mnl.
Relation IdRELA000000317525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002213
Pathdomain/teksten/TEXT000000002213
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Hippolytus en S. Jeroen in rood); Mnl.
Relation IdRELA000000231308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001770
Pathdomain/teksten/TEXT000000001770
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood); Mnl.
Relation IdRELA000000228419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002953
Pathdomain/teksten/TEXT000000002953
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000235811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001746
Pathdomain/teksten/TEXT000000001746
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000228243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002188
Pathdomain/teksten/TEXT000000002188
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl. (afwijkende vorm/vertaling)
Relation IdRELA000000231096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000285
Pathdomain/teksten/TEXT000000000285
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000219096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022857
Pathdomain/teksten/TEXT000000022857
Display NameGetijdenboek, met kalender; Mnl.
Relation IdRELA000000311496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015298
Pathdomain/teksten/TEXT000000015298
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000284811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001378
Pathdomain/teksten/TEXT000000001378
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000226102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029098
Pathdomain/teksten/TEXT000000029098
Display NameGetijdenboek; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000339619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002216
Pathdomain/teksten/TEXT000000002216
Display NameGetijdenboek; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000231340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001810
Pathdomain/teksten/TEXT000000001810
Display NameGouds kroniekje, -1437, met een begin van het eerste vervolg; begin en eind ontbreken; Mnl.
Relation IdRELA000000228676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031302
Pathdomain/teksten/TEXT000000031302
Display NameGraduale, voor Augustinessen van een Windesheimer congregatie in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000349146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002316
Pathdomain/teksten/TEXT000000002316
Display NameHeinrich von St. Gallen: Extendit manum-traktaat, Mnl. redactie
Relation IdRELA000000232099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002451
Pathdomain/teksten/TEXT000000002451
Display NameHeraut Beyeren: Die Hollantsche cronike, uitgebreide versie; autograaf; Mnl.
Relation IdRELA000000233006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001218
Pathdomain/teksten/TEXT000000001218
Display NameHerman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster; Mnl.
Relation IdRELA000000225191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001321
Pathdomain/teksten/TEXT000000001321
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael, Eerste Partie; Mnl.
Relation IdRELA000000225857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001276
Pathdomain/teksten/TEXT000000001276
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek III, kap.41/vs.36-kap.54/vs.10); Mnl.
Relation IdRELA000000225558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001266
Pathdomain/teksten/TEXT000000001266
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek V, kap.50/vs.26-kap.61/vs.20); Mnl.
Relation IdRELA000000225482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000192
Pathdomain/teksten/TEXT000000000192
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek VI, kap.17/vs.78-kap.19/vs.62 en kap.23/vs.86-kap.25/vs.16); Mnl.
Relation IdRELA000000218594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005287
Pathdomain/teksten/TEXT000000005287
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek VII, kap.32/vs.80-kap.35/vs.60); Mnl.
Relation IdRELA000000246837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005288
Pathdomain/teksten/TEXT000000005288
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek VII, kap.38/vs.10-kap.40/vs.33 en kap.49/vs.37-kap.51/vs.47, Boek VIII, kap.64/vs.39-kap.66/vs.58 en kap.70/vs.76-kap.73/vs.8); Mnl.
Relation IdRELA000000246843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001947
Pathdomain/teksten/TEXT000000001947
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek V, kap.76/vs.12-42 en vs.61-92) (f.22); Mnl.
Relation IdRELA000000229433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005265
Pathdomain/teksten/TEXT000000005265
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek VII, kap.13/vs.26-kap.21/vs.29); Mnl.
Relation IdRELA000000246695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001092
Pathdomain/teksten/TEXT000000001092
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek VII, kap.59/vs.31-kap.65/vs.196); Mnl.
Relation IdRELA000000224381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005278
Pathdomain/teksten/TEXT000000005278
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek VII, kap.60/vs.64-99 en vs.115-149, kap.61/vs.3-38 en kap.61/vs.53-kap.62/vs.2); Mnl.
Relation IdRELA000000246782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001357
Pathdomain/teksten/TEXT000000001357
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (uit Derde Partie, Boek III, IV en VIII); Mnl.
Relation IdRELA000000226004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001806
Pathdomain/teksten/TEXT000000001806
Display NameJan Gerlachszn: Leven van S. Lidwina van Schiedam; Mnl.
Relation IdRELA000000228649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001017
Pathdomain/teksten/TEXT000000001017
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.37/vs.28-98, kap.39/vs.1-117 en kap.57/vs.17-kap.58/vs.110); Mnl.
Relation IdRELA000000223968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002744
Pathdomain/teksten/TEXT000000002744
Display NameJan van Naaldwijk: Kroniek van Holland en Zeeland en de aangrenzende gebieden (eerste redactie); Mnl.
Relation IdRELA000000234659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029226
Pathdomain/teksten/TEXT000000029226
Display NameJan van Naaldwijk: Kroniek van Holland en Zeeland en de aangrenzende gebieden (tweede redactie); Mnl.
Relation IdRELA000000340136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002528
Pathdomain/teksten/TEXT000000002528
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, onvoll. (kap.81-144); Mnl.
Relation IdRELA000000233470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005139
Pathdomain/teksten/TEXT000000005139
Display NameJohannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, -1467; met aanvullingen tot 1494 (Het Hollandse gedeelte is vervangen door de Clerc uten laghen landen: Kroniek van Holland); Mnl.
Relation IdRELA000000245989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013821
Pathdomain/teksten/TEXT000000013821
Display NameKalender voor het bidsom Utrecht en astronomische tabellen; Mnl.
Relation IdRELA000000280049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029249
Pathdomain/teksten/TEXT000000029249
Display NameKroniekje van de graven van Holland, 916-1398
Relation IdRELA000000340237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012895
Pathdomain/teksten/TEXT000000012895
Display NameLeven van S. Anthonius. Mnl. vertaling van Translatio et inventio sancti Antonii
Relation IdRELA000000276820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018843
Pathdomain/teksten/TEXT000000018843
Display NameLiedboek van Marigen Remen (In eenen boemgaert quam ic ghegaen)
Relation IdRELA000000296449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001265
Pathdomain/teksten/TEXT000000001265
Display NameLodewijk van Velthem: Spiegel Historiael; fragm. (Vierde Partie, Boek VII, kap.64/laatste 15 verzen-kap.74/vs.33); Mnl.
Relation IdRELA000000225474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037442
Pathdomain/teksten/TEXT000000037442
Display NameMelis Stoke: Rijmkroniek van Holland; Mnl.
Relation IdRELA000000372259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023110
Pathdomain/teksten/TEXT000000023110
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000312511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003663
Pathdomain/teksten/TEXT000000003663
Display NameMissaal, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000239560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003478
Pathdomain/teksten/TEXT000000003478
Display NameMissale ordinis S. Johannis Hospitalis Hierosolymitani; Lat.
Relation IdRELA000000238327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000980
Pathdomain/teksten/TEXT000000000980
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000223721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006668
Pathdomain/teksten/TEXT000000006668
Display NameMnl. vertaling van Cassianus: Collationes
Relation IdRELA000000253492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001838
Pathdomain/teksten/TEXT000000001838
Display NameMnl. vertaling van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000228857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001952
Pathdomain/teksten/TEXT000000001952
Display NameMnl. vertaling van Eike von Repgow: Sachsenspiegel
Relation IdRELA000000229467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006646
Pathdomain/teksten/TEXT000000006646
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-5)
Relation IdRELA000000253412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002833
Pathdomain/teksten/TEXT000000002833
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 9-17)
Relation IdRELA000000235224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000981
Pathdomain/teksten/TEXT000000000981
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 9-24)
Relation IdRELA000000223728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013164
Pathdomain/teksten/TEXT000000013164
Display NameParadijsverhaal. Leven van Maria en Jezus, met gebeden en devote overdenkingen, ingedeeld voor de lectuur op de 7 feestdagen; Mnl.
Relation IdRELA000000277768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001233
Pathdomain/teksten/TEXT000000001233
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel Historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek II, kap.57/vs.62-Boek III, kap.2/vs.97); Mnl.
Relation IdRELA000000225313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001267
Pathdomain/teksten/TEXT000000001267
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel Historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VI, kap.32/vs.10-29, kap.33/vs.9-28, kap.39/vs.16-35 en kap.40/vs.15-35); Mnl.
Relation IdRELA000000225490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002695
Pathdomain/teksten/TEXT000000002695
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek I, kap.35/laatste 68 verzen-kap.37/vs.60); Mnl.
Relation IdRELA000000234226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036233
Pathdomain/teksten/TEXT000000036233
Display NamePraedicationes. Glossae; Lat.
Relation IdRELA000000368048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002167
Pathdomain/teksten/TEXT000000002167
Display NameProcessionale. Vigilie mortuorum; Lat.
Relation IdRELA000000230945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000354
Pathdomain/teksten/TEXT000000000354
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, gevolgd door enkele hymnen; Mnl.
Relation IdRELA000000219580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002143
Pathdomain/teksten/TEXT000000002143
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, gevolgd door litanie van alle heiligen met bijbehorende gebeden, Lof der psalmen van Augustinus en enkele gebeden (hs. incompleet); Mnl.
Relation IdRELA000000230775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022861
Pathdomain/teksten/TEXT000000022861
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie; fragm. (Ps.41:6-42:12, Ps.45:11-47:4); Mnl.
Relation IdRELA000000311518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031261
Pathdomain/teksten/TEXT000000031261
Display NamePsalter/Getijdenboek, met computistische tabellen
Relation IdRELA000000348959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001065
Pathdomain/teksten/TEXT000000001065
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000224266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004589
Pathdomain/teksten/TEXT000000004589
Display NameRegel van de regularissen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001900
Pathdomain/teksten/TEXT000000001900
Display NameRekening van Jan van IJselstein en jonge Floris van der Tol als klerken van de kost van de graaf van Holland over het jaar 1401; Mnl.
Relation IdRELA000000229149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002047
Pathdomain/teksten/TEXT000000002047
Display NameReynaerts historie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001298
Pathdomain/teksten/TEXT000000001298
Display NameSallustius. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000225694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009698
Pathdomain/teksten/TEXT000000009698
Display NameStatuten der susteren regularissen des capittels van Hollant; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000264673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007267
Pathdomain/teksten/TEXT000000007267
Display NameTweede Mnl. vertaling van Lanfranc van Milaan: Chirurgia magna
Relation IdRELA000000255877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003037
Pathdomain/teksten/TEXT000000003037
Display NameTweede Mnl. vertaling van Verba seniorum
Relation IdRELA000000236216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001862
Pathdomain/teksten/TEXT000000001862
Display NameVincentius van Beauvais: Speculum historiale; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000228997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035542
Pathdomain/teksten/TEXT000000035542
Display Name[Noordnederlandse vertaling van] Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-8)
Relation IdRELA000000365254
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000003118
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003118
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 6
Relation IdRELA000000066258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003532
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003532
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 G 19
Relation IdRELA000000073462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003342
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003342
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 F 4
Relation IdRELA000000070327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003332
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 G 2
Relation IdRELA000000070137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003341
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 130 E 19
Relation IdRELA000000070309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003328
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 130 E 5
Relation IdRELA000000070052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003407
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 E 29
Relation IdRELA000000071412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003489
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003489
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 19
Relation IdRELA000000072764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008183
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 B 13
Relation IdRELA000000131010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003191
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 1
Relation IdRELA000000067604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003334
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003334
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 37
Relation IdRELA000000070176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003327
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003327
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 38
Relation IdRELA000000070022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003195
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003195
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 17
Relation IdRELA000000067706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003320
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 1
Relation IdRELA000000069872
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003226
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003226
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 12
Relation IdRELA000000068239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003228
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003228
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 27
Relation IdRELA000000068275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003360
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003360
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 29
Relation IdRELA000000070630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003468
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003468
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 18
Relation IdRELA000000072355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003354
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 20
Relation IdRELA000000070534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003229
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003229
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 G 29
Relation IdRELA000000068293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003333
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003333
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 17
Relation IdRELA000000070155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003467
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 9
Relation IdRELA000000072326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002591
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002591
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 124
Relation IdRELA000000058900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015931
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 24
Relation IdRELA000000214135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002582
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002582
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 82
Relation IdRELA000000058738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002632
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002632
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 12
Relation IdRELA000000059582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002642
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002642
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 19
Relation IdRELA000000059777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002624
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 4
Relation IdRELA000000059434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002650
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 G 12
Relation IdRELA000000059947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001287
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001287
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 32
Relation IdRELA000000040778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006588
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006588
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 F 30
Relation IdRELA000000112330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002689
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 39
Relation IdRELA000000060523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006596
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006596
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 52
Relation IdRELA000000112420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002693
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002693
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 57
Relation IdRELA000000060598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002685
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 9
Relation IdRELA000000060467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002701
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002701
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 J 41
Relation IdRELA000000060694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002702
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 J 71
Relation IdRELA000000060702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002704
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 J 76
Relation IdRELA000000060729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003227
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003227
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 26
Relation IdRELA000000068258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003232
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 3
Relation IdRELA000000068360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003487
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003487
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 31
Relation IdRELA000000072718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003388
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 33
Relation IdRELA000000071117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003545
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 34
Relation IdRELA000000073657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009617
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009617
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 B 10 b
Relation IdRELA000000145699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003367
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 20
Relation IdRELA000000070765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003337
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003337
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 3
Relation IdRELA000000070242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003339
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003339
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 4
Relation IdRELA000000070275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003096
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003096
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 B 7
Relation IdRELA000000065854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005804
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 47
Relation IdRELA000000102273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003419
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 15
Relation IdRELA000000071615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008114
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008114
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 46
Relation IdRELA000000130139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003284
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003284
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 48
Relation IdRELA000000069222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003109
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003109
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 6
Relation IdRELA000000066041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003604
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 F 31
Relation IdRELA000000074561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003336
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003336
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 G 10
Relation IdRELA000000070219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003335
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003335
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 G 13
Relation IdRELA000000070196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003330
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 G 16
Relation IdRELA000000070096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003201
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003201
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 G 6
Relation IdRELA000000067826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003331
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003331
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 G 9
Relation IdRELA000000070117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003417
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 11
Relation IdRELA000000071582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003194
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003194
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 13
Relation IdRELA000000067691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003555
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003555
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 F 1
Relation IdRELA000000073798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003256
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003256
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 J 44
Relation IdRELA000000068717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000385
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 42
Relation IdRELA000000028427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000399
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 47
Relation IdRELA000000028694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000404
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 23
Relation IdRELA000000028788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000413
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 31
Relation IdRELA000000028937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000409
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 5
Relation IdRELA000000028864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000387
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 6
Relation IdRELA000000028464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002752
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002752
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 18
Relation IdRELA000000061388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002745
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 5
Relation IdRELA000000061265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002771
Display Name'S-HEERENBERG, HB : Fragm. 33
Relation IdRELA000000061623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005857
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005857
Display NameAMSTERDAM, BPH : ICN 2
Relation IdRELA000000103188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009511
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009511
Display NameAMSTERDAM, BPH : ICN 63
Relation IdRELA000000144447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009531
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009531
Display NameAMSTERDAM, BPH : ICN 79
Relation IdRELA000000144701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007645
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007645
Display NameAMSTERDAM, MA : 1218
Relation IdRELA000000124877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002270
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002270
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 11
Relation IdRELA000000054919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002286
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002286
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 52
Relation IdRELA000000055172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007346
Display NameAMSTERDAM, UB : II F 39
Relation IdRELA000000121672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014713
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014713
Display NameBALTIMORE, JHU : De Ricci 4
Relation IdRELA000000202365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004695
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004695
Display NameBALTIMORE, WAG : W. 188
Relation IdRELA000000089521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002894
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (5)
Relation IdRELA000000063125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002901
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 820
Relation IdRELA000000063223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003016
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003016
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 120
Relation IdRELA000000064891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002995
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002995
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 18
Relation IdRELA000000064569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015192
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Phillipps 1716
Relation IdRELA000000207378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002031
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002031
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 1
Relation IdRELA000000051452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004650
Display NameBREMEN, SUB : C 23
Relation IdRELA000000088777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006660
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006660
Display NameBRUGGE, SA : Oud Archief, Reeks 538, z.s. (1-9)
Relation IdRELA000000113301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003840
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003840
Display NameBRUSSEL, KB : 11796
Relation IdRELA000000077965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003906
Display NameBRUSSEL, KB : 17914
Relation IdRELA000000079078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003675
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003675
Display NameBRUSSEL, KB : 2954
Relation IdRELA000000075759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003708
Display NameBRUSSEL, KB : 3416-24
Relation IdRELA000000076273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004061
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004061
Display NameBRUSSEL, KB : II 2054
Relation IdRELA000000081294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004081
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004081
Display NameBRUSSEL, KB : II 2640
Relation IdRELA000000081617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004203
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004203
Display NameBRUSSEL, KB : II 6644
Relation IdRELA000000082734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001863
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1001
Relation IdRELA000000049053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007734
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007734
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1195
Relation IdRELA000000125802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001758
Display NameBRUSSEL, KB : IV 389
Relation IdRELA000000047733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001795
Display NameBRUSSEL, KB : IV 543
Relation IdRELA000000048221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001841
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001841
Display NameBRUSSEL, KB : IV 827 (1)
Relation IdRELA000000048734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001842
Display NameBRUSSEL, KB : IV 827 (2)
Relation IdRELA000000048750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001843
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001843
Display NameBRUSSEL, KB : IV 828
Relation IdRELA000000048767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001858
Display NameBRUSSEL, KB : IV 954
Relation IdRELA000000048964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001860
Display NameBRUSSEL, KB : IV 997
Relation IdRELA000000048990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004272
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 9
Relation IdRELA000000083538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012753
Display NameCAMBRIDGE, FM : Cat. 146
Relation IdRELA000000181106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004316
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004316
Display NameCAMBRIDGE, FM : McClean 99
Relation IdRELA000000084174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005912
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 302
Relation IdRELA000000104272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010263
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 303
Relation IdRELA000000153489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006152
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 4097
Relation IdRELA000000107434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013191
Display NameCHICAGO, NL : 117
Relation IdRELA000000185469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011794
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011794
Display NameCHICAGO, NL : 61
Relation IdRELA000000170908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008102
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008102
Display NameCLAREMONT, FBFL : 20
Relation IdRELA000000129942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004713
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004713
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1962
Relation IdRELA000000089736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004830
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004830
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1965
Relation IdRELA000000090889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002192
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. Suppl. 193 (101 E 27 KL)
Relation IdRELA000000053747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004353
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004353
Display NameDÜSSELDORF, ULB : Z 15/9
Relation IdRELA000000084536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013228
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013228
Display NameEDINBURGH, UL : 33
Relation IdRELA000000185892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002054
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002054
Display NameGDANSK, PAN : 2177
Relation IdRELA000000051778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000213
Display NameGENT, UB : 1365
Relation IdRELA000000026224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000252
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000252
Display NameGENT, UB : 1640
Relation IdRELA000000026702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000294
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000294
Display NameGENT, UB : 2541 (1-16)
Relation IdRELA000000027096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009635
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009635
Display NameGRONINGEN, UB : Add. 181
Relation IdRELA000000145922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005619
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005619
Display NameHAARLEM, SB : 184 C 1
Relation IdRELA000000099483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015543
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015543
Display NameHAARLEM, SB : 187 E 6
Relation IdRELA000000210834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008275
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008275
Display NameHANNOVER, NLB : I 83
Relation IdRELA000000132075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008303
Display NameINGEN HOUSZ (Arnhem) : z.s.
Relation IdRELA000000132373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007347
Display NameKASSEL, UB-LMB : Med. Fol. 1
Relation IdRELA000000121688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004909
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004909
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 211
Relation IdRELA000000091718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004636
Display NameKOPENHAGEN, KB : Fabricius Oct. 96
Relation IdRELA000000088652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012754
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012754
Display NameKOPENHAGEN, KB : GKS 1607 Qu.
Relation IdRELA000000181119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004609
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004609
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 524 Qu.
Relation IdRELA000000088356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004601
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004601
Display NameKOPENHAGEN, KB : Thott 70 Fol.
Relation IdRELA000000088233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005908
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005908
Display NameLEEDS, UL : Brotherton 24
Relation IdRELA000000104193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005856
Display NameLEEDS, UL : Brotherton 7
Relation IdRELA000000103164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002798
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002798
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 684 Hs.
Relation IdRELA000000061887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002806
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 693 Hs.
Relation IdRELA000000062030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010212
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010212
Display NameLEICESTER, UL : 22
Relation IdRELA000000152867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001930
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001930
Display NameLEIDEN, UB : BPL 1291
Relation IdRELA000000050064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001977
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001977
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2552: 33
Relation IdRELA000000050592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001991
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001991
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2627
Relation IdRELA000000050757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002007
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002007
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2782
Relation IdRELA000000051018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002022
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3055
Relation IdRELA000000051291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011887
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3074
Relation IdRELA000000171880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002026
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002026
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3091
Relation IdRELA000000051383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014569
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014569
Display NameLEIDEN, UB : BPL 34 A
Relation IdRELA000000200861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001898
Display NameLEIDEN, UB : BPL 63
Relation IdRELA000000049532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001419
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1128
Relation IdRELA000000043097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001427
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001427
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1198: 1-2
Relation IdRELA000000043241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006696
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006696
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1198: 3-6
Relation IdRELA000000113737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001495
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001495
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1984
Relation IdRELA000000044249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000853
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000853
Display NameLEIDEN, UB : LTK 205
Relation IdRELA000000034932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008081
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008081
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2074
Relation IdRELA000000129783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001527
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001527
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2179
Relation IdRELA000000044664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000860
Display NameLEIDEN, UB : LTK 218
Relation IdRELA000000035049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000863
Display NameLEIDEN, UB : LTK 222
Relation IdRELA000000035112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000864
Display NameLEIDEN, UB : LTK 223
Relation IdRELA000000035134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000867
Display NameLEIDEN, UB : LTK 226
Relation IdRELA000000035191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000870
Display NameLEIDEN, UB : LTK 232
Relation IdRELA000000035264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000874
Display NameLEIDEN, UB : LTK 239
Relation IdRELA000000035353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000876
Display NameLEIDEN, UB : LTK 241
Relation IdRELA000000035392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000879
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 III
Relation IdRELA000000035468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000896
Display NameLEIDEN, UB : LTK 263
Relation IdRELA000000035860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001322
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001322
Display NameLEIDEN, UB : LTK 290
Relation IdRELA000000041362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001324
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001324
Display NameLEIDEN, UB : LTK 292
Relation IdRELA000000041398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001327
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001327
Display NameLEIDEN, UB : LTK 295
Relation IdRELA000000041448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001329
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001329
Display NameLEIDEN, UB : LTK 297
Relation IdRELA000000041482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001332
Display NameLEIDEN, UB : LTK 300
Relation IdRELA000000041535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001346
Display NameLEIDEN, UB : LTK 317
Relation IdRELA000000041777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001357
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001357
Display NameLEIDEN, UB : LTK 328
Relation IdRELA000000042008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001360
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001360
Display NameLEIDEN, UB : LTK 332
Relation IdRELA000000042066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001361
Display NameLEIDEN, UB : LTK 334
Relation IdRELA000000042086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001362
Display NameLEIDEN, UB : LTK 335
Relation IdRELA000000042105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001366
Display NameLEIDEN, UB : LTK 339
Relation IdRELA000000042189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001371
Display NameLEIDEN, UB : LTK 344
Relation IdRELA000000042312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001373
Display NameLEIDEN, UB : LTK 347
Relation IdRELA000000042352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001374
Display NameLEIDEN, UB : LTK 348
Relation IdRELA000000042384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001381
Display NameLEIDEN, UB : LTK 356
Relation IdRELA000000042539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001383
Display NameLEIDEN, UB : LTK 359
Relation IdRELA000000042581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002733
Display NameLEIDEN, UB : VGG Q 10
Relation IdRELA000000061104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006683
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006683
Display NameLEUVEN, UB : 119
Relation IdRELA000000113595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010222
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010222
Display NameLIVERPOOL, UL : 12023
Relation IdRELA000000153003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004384
Display NameLONDEN, BL : Add. 17526
Relation IdRELA000000085092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004423
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004423
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (59)
Relation IdRELA000000085729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004436
Display NameLONDEN, BL : Add. 50005
Relation IdRELA000000085955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011814
Display NameLONDEN, BL : Cotton Tib. C IV
Relation IdRELA000000171086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004446
Display NameLONDEN, BL : Cotton Vitell. F XV
Relation IdRELA000000086141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008231
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008231
Display NameLONDEN, GL : 1365
Relation IdRELA000000131662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015422
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015422
Display NameLONDEN, RCMS : 6
Relation IdRELA000000209737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011624
Display NameLOPPEM, BSJC : 82
Relation IdRELA000000169185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005741
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005741
Display NameLUIK, UB : Wittert 33
Relation IdRELA000000101328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005744
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005744
Display NameLUIK, UB : Wittert 36
Relation IdRELA000000101403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010232
Display NameMANCHESTER, CL : 33667
Relation IdRELA000000153140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005391
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5062
Relation IdRELA000000096679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005362
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 76
Relation IdRELA000000096208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006674
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006674
Display NameNEURENBERG, GNM : 42582
Relation IdRELA000000113492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012479
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012479
Display NameNEW HAVEN, YUBL : Law Library 36
Relation IdRELA000000178459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004675
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004675
Display NameNEW YORK, PML : M. 1078
Relation IdRELA000000089135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004663
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004663
Display NameNEW YORK, PML : M. 71
Relation IdRELA000000088863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006372
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006372
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 C 45
Relation IdRELA000000109639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009592
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009592
Display NameOXFORD, BL : Bodley 478
Relation IdRELA000000145458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004448
Display NameOXFORD, BL : Marshall 48
Relation IdRELA000000086162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004451
Display NameOXFORD, BL : Marshall 90
Relation IdRELA000000086229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004475
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004475
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson Liturg. g 4
Relation IdRELA000000086540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006183
Display NameOXFORD, SHC : z.s.
Relation IdRELA000000107859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002880
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002880
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 53 (verloren)
Relation IdRELA000000062903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009411
Display NameOlim BERÈS (Parijs) : Cat. 1981, nr. 5
Relation IdRELA000000143071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011876
Display NameOlim CHRISTIE'S (Londen) : Cat. 1984-12-13, nr.135
Relation IdRELA000000171708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011762
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011762
Display NameOlim CLAES (Antwerpen) : U 8
Relation IdRELA000000170476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015082
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015082
Display NameOlim ENSCHEDÉ (Haarlem) : Cat. 1867, nr. 506
Relation IdRELA000000206193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005302
Display NameOlim GAESDONCK, CA : 16 (verloren)
Relation IdRELA000000095634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007910
Display NameOlim HIERSEMANN (Leipzig) : Cat. 342 nr. 310
Relation IdRELA000000127878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008417
Display NameOlim MULLER (Amsterdam) : Cat. 1901-05-7/9, dl.I, nr. 11*
Relation IdRELA000000133600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006910
Display NameOlim RIJSENBURG, GS : 105/54
Relation IdRELA000000116226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006661
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006661
Display NameOlim SINT-ANNA TER MUIDEN, GA : z.s. (verloren)
Relation IdRELA000000113319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006594
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006594
Display NameOlim SOTHEBY'S (Londen) : Cat. 1975-12-06, nr. 44
Relation IdRELA000000112385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001135
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001135
Display NameOlim UTRECHT, UB : Cat. 1009 (verloren)
Relation IdRELA000000038479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011931
Display NameOlim VAN ALFEN (Doorn) : 8
Relation IdRELA000000172515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005870
Display NamePARIJS, BA : 160
Relation IdRELA000000103424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009415
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 113
Relation IdRELA000000143115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002823
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 13
Relation IdRELA000000062258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005882
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Nederland) : 1
Relation IdRELA000000103679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006163
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Verenigde Staten) : z.s.
Relation IdRELA000000107586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014036
Display NameROSEMAN (Cleveland Heights) : 9
Relation IdRELA000000194749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002536
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002536
Display NameROSTOCK, UB : Philol. 84
Relation IdRELA000000058091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000546
Display NameROTTERDAM, GB : 96 B 2-3
Relation IdRELA000000031157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000574
Display NameROTTERDAM, GB : 96 C 1
Relation IdRELA000000031650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000553
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000553
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 5
Relation IdRELA000000031278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000554
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 14
Relation IdRELA000000031296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000564
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 2
Relation IdRELA000000031478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000552
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000552
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 8
Relation IdRELA000000031255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012751
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012751
Display NameRÖHSSKA MUSEET (Göteborg) : 2-3/15
Relation IdRELA000000181086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008131
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008131
Display NameSCHODER (Leipzig) : z.s.
Relation IdRELA000000130310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005885
Display NameSTILLMAN (New York) : z.s.
Relation IdRELA000000103748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006684
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006684
Display NameSTOCKHOLM, KB : Vu 85 (9)
Relation IdRELA000000113605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004575
Display NameSTUTTGART, WLB : Brev. 18
Relation IdRELA000000087894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004577
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004577
Display NameSTUTTGART, WLB : Brev. 21
Relation IdRELA000000087913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004580
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004580
Display NameSTUTTGART, WLB : Brev. 76
Relation IdRELA000000087938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007742
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007742
Display NameTIMMERS (Roermond) : z.s.
Relation IdRELA000000125897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011849
Display NameTRIER, SB : 1288/79
Relation IdRELA000000171394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004955
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 19
Relation IdRELA000000092134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004986
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 51
Relation IdRELA000000092467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000429
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000429
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 15
Relation IdRELA000000029206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005164
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 162
Relation IdRELA000000094033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000475
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000475
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 55
Relation IdRELA000000029981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005859
Display NameUTRECHT, UB : 8 L 18
Relation IdRELA000000103227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001166
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1041
Relation IdRELA000000038998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001058
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 611
Relation IdRELA000000037708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005861
Display NameVERSHBOW (Boston) : 83-61-15
Relation IdRELA000000103263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009449
Display NameWASHINGTON, LC : 26
Relation IdRELA000000143521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009458
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009458
Display NameWASHINGTON, LC : 61
Relation IdRELA000000143702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009459
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009459
Display NameWASHINGTON, LC : 62
Relation IdRELA000000143720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004263
Display NameWEERT, GM : CMW 2
Relation IdRELA000000083410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008932
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008932
Display NameWEERT, MRK : 17
Relation IdRELA000000137930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006195
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006195
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 13236
Relation IdRELA000000108022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002509
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002509
Display NameWENEN, OSA : Böhm 679
Relation IdRELA000000057787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006172
Display NameWIESBADEN, HSA : 3004 B 10
Relation IdRELA000000107692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007266
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007266
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 41.12 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000120829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005293
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005293
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 46.2 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005294
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005294
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : Guelf. 55.8 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009951
Display NameWORCESTER, CL : Q.103
Relation IdRELA000000149728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001574
Display NameZWOLLE, HCO : GAZ 20
Relation IdRELA000000045251
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes