undefined

Typelocation
Latitudenone
Longitudenone
IdLOCA000000000016
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/de405d29-57da-4992-a873-3a8bd01f34fa
Deletedno
Relation Count 266
Properties
Relations
Is regiocode of text
Typetekst
IdTEXT000000029476
Pathdomain/teksten/TEXT000000029476
Display Name
Relation IdRELA000000341208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000310
Pathdomain/teksten/TEXT000000000310
Display NameAntifonarium; Lat.
Relation IdRELA000000219271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021321
Pathdomain/teksten/TEXT000000021321
Display NameAugustinus: De civitate Dei; Lat.
Relation IdRELA000000305748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003829
Pathdomain/teksten/TEXT000000003829
Display NameAvondmaal uit evangelie van Johannes en de passies uit vier evangeliën, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000240430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001129
Pathdomain/teksten/TEXT000000001129
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,6); Mnl.
Relation IdRELA000000224587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029107
Pathdomain/teksten/TEXT000000029107
Display NameBeknopt leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000339663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000479
Pathdomain/teksten/TEXT000000000479
Display NameBernardus: Sermones in Cantica Canticorum; Lat.
Relation IdRELA000000220415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013876
Pathdomain/teksten/TEXT000000013876
Display NameBijbel (dl.I); Lat.
Relation IdRELA000000280374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043380
Pathdomain/teksten/TEXT000000043380
Display NameBijbelfragment over de Kananese vrouw; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000391860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003725
Pathdomain/teksten/TEXT000000003725
Display NameBoek Koningen uit Bijbelvertaling van 1360; fragm. (3 Kon. 13, 1-14, 4); Mnl.
Relation IdRELA000000239862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001038
Pathdomain/teksten/TEXT000000001038
Display NameBreviarium (diurnale, winterdeel) voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000224122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005939
Pathdomain/teksten/TEXT000000005939
Display NameBrevier; Lat.
Relation IdRELA000000249825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003537
Pathdomain/teksten/TEXT000000003537
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000238732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003447
Pathdomain/teksten/TEXT000000003447
Display NameBrieven, Handelingen en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van epistelperikopen; hs. ingericht als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001441
Pathdomain/teksten/TEXT000000001441
Display NameCicero: De officiis; Lat.
Relation IdRELA000000226497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002295
Pathdomain/teksten/TEXT000000002295
Display NameCollaties van Johannes Brinckerinck, onvoll. (hs. breekt af in nr.7).; Mnl.
Relation IdRELA000000231948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001156
Pathdomain/teksten/TEXT000000001156
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien, gedeeltelijk (dist. 1-3); Mnl.
Relation IdRELA000000224753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002093
Pathdomain/teksten/TEXT000000002093
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, list der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job, Prediker, Alexander); Mnl.
Relation IdRELA000000230295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043309
Pathdomain/teksten/TEXT000000043309
Display NameDirk Coelde van Münster: één preek (op de achterste schutbladen van de druk: Tboeck vanden leven ons heeren Jhesu Christi (Gheraert Leeu, Antwerpen 1487); Mnl.
Relation IdRELA000000391388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003841
Pathdomain/teksten/TEXT000000003841
Display NameEerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling Nieuwe Testament, gevolgd door Handelingen cap.2, vertaling Johan Scutken, en `tien punten van anmercken dat leven christi'; Mnl.
Relation IdRELA000000240507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001274
Pathdomain/teksten/TEXT000000001274
Display NameEvangelie van Lucas, vertaling Johan Scutken, met glossen; fragm. (cap.12, vs.9-38); Mnl.
Relation IdRELA000000225547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003799
Pathdomain/teksten/TEXT000000003799
Display NameEvangelie van Mattheus, vertaling Johan Scutken; fragm. (begin-cap.2, vs.13); Mnl.
Relation IdRELA000000240275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026943
Pathdomain/teksten/TEXT000000026943
Display NameEén hand, littera hybrida.
Relation IdRELA000000330620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015104
Pathdomain/teksten/TEXT000000015104
Display NameFragmenten van een gebedenboek met psalmen volgens de vertaling van de Moderne Devotie; Mnl.
Relation IdRELA000000284236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028078
Pathdomain/teksten/TEXT000000028078
Display NameGautier de Coincy: Les miracles de Notre-Dame. Robert Grosseteste: Le château d'amour; Frans
Relation IdRELA000000335184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001516
Pathdomain/teksten/TEXT000000001516
Display NameGebedenboek: Een devoet boexken van die heilige vijf wonden ons liefs Heren; Mnl.
Relation IdRELA000000226913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030908
Pathdomain/teksten/TEXT000000030908
Display NameGebedenboek: gebeden, getijden, devoties, exempelen; Mnl.
Relation IdRELA000000347471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021416
Pathdomain/teksten/TEXT000000021416
Display NameGeert Grote: Getijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000306120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003541
Pathdomain/teksten/TEXT000000003541
Display NameGetijden van O.L.V.; Oostmnl.
Relation IdRELA000000238755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003672
Pathdomain/teksten/TEXT000000003672
Display NameGetijden- en gebedenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000239626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002654
Pathdomain/teksten/TEXT000000002654
Display NameGetijden- en gebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000234014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002224
Pathdomain/teksten/TEXT000000002224
Display NameGetijdenboek met Utrechtse kalender; Mnl. Onvoll.
Relation IdRELA000000231409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002223
Pathdomain/teksten/TEXT000000002223
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Münster; parafrase van de boetpsalmen, Mnl. etc.
Relation IdRELA000000231400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004263
Pathdomain/teksten/TEXT000000004263
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000242262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001014
Pathdomain/teksten/TEXT000000001014
Display NameGetijdenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000223946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002085
Pathdomain/teksten/TEXT000000002085
Display NameGhebede vanden leven ende dode onses heren, met excerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus en uit Meditaties over het leven van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000230178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000305
Pathdomain/teksten/TEXT000000000305
Display NameGraduale Romanum, bestemd voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000219244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000416
Pathdomain/teksten/TEXT000000000416
Display NameGregorius de Grote: Moralia in Job; Lat.
Relation IdRELA000000220028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025105
Pathdomain/teksten/TEXT000000025105
Display NameJacobus de Jüterbog. Giovanni Boccaccio; Lat.
Relation IdRELA000000321481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002031
Pathdomain/teksten/TEXT000000002031
Display NameJan van Schoonhoven: Epistola ad Simonem Nepotem in Emsteyn. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000229846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029817
Pathdomain/teksten/TEXT000000029817
Display NameJohannes Balbus de Janua: Catholicon; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000342705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000902
Pathdomain/teksten/TEXT000000000902
Display NameJohannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, met vervolg tot 1432; Mnl.
Relation IdRELA000000223161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001147
Pathdomain/teksten/TEXT000000001147
Display NameJohannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, met vervolg tot 1456; Mnl.
Relation IdRELA000000224680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002245
Pathdomain/teksten/TEXT000000002245
Display NameJohannes Cassianus: De institutis cenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII (met praefatio en opgaaf der hoofdstukken aan het begin van ieder boekje); Lat.
Relation IdRELA000000231538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000267
Pathdomain/teksten/TEXT000000000267
Display NameJohannes Gerson: Epistola contra professum inobedientem. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000218945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021326
Pathdomain/teksten/TEXT000000021326
Display NameLat. fragm. betreffende de overbrenging van het fraterhuis te Hulsbergen bij Hattem tot de Benedictijner congregatie van Bursfelt
Relation IdRELA000000305768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003337
Pathdomain/teksten/TEXT000000003337
Display NameLectionarium, zomerstuk, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000237568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002311
Pathdomain/teksten/TEXT000000002311
Display NameLeven en lijden van Christus, grotendeels in gebeden op naam van Bernardus van Clairvaux en met geparafraseerde stukken en excerpten uit Jan Brugman: Leven van Jezus, uit Meditaties over het leven van Jezus en Maria en enkele gebeden uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi; Mnl.
Relation IdRELA000000232058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009724
Pathdomain/teksten/TEXT000000009724
Display NameLeven van S. Anna; Mnl./Nederd.?
Relation IdRELA000000264744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029471
Pathdomain/teksten/TEXT000000029471
Display NameMechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000341187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000331
Pathdomain/teksten/TEXT000000000331
Display NameMeditatieboek. Geestelijke pelgrimage
Relation IdRELA000000219427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038772
Pathdomain/teksten/TEXT000000038772
Display NameMeditaties over het lijden van Christus en het christelijke leven; Mnl.
Relation IdRELA000000376164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006021
Pathdomain/teksten/TEXT000000006021
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Luik; Lat.
Relation IdRELA000000250194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004655
Pathdomain/teksten/TEXT000000004655
Display NameMissaal, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000243990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001425
Pathdomain/teksten/TEXT000000001425
Display NameMissale Romanum; Lat.
Relation IdRELA000000226388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015101
Pathdomain/teksten/TEXT000000015101
Display NameMnl. vertaling van Arnoldus de Villa Nova: Liber de vinis; fragm.
Relation IdRELA000000284220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006659
Pathdomain/teksten/TEXT000000006659
Display NameMnl. vertaling van Cassianus: Collationes patrum, fragm. (? cap.3-6 uit derde collatie van Cheremon over de vrije wil)
Relation IdRELA000000253460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015099
Pathdomain/teksten/TEXT000000015099
Display NameMnl. vertaling van Circa instans; fragm.
Relation IdRELA000000284212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008679
Pathdomain/teksten/TEXT000000008679
Display NameMnl. vertaling van Gerard Zerbolt van Zutphen: De spiritualibus ascensionibus
Relation IdRELA000000260999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001110
Pathdomain/teksten/TEXT000000001110
Display NameMnl. vertaling van Petrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; dl.I (Ps.1-37)
Relation IdRELA000000224491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019789
Pathdomain/teksten/TEXT000000019789
Display NameNieuwe Testament; Lat.
Relation IdRELA000000299956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001191
Pathdomain/teksten/TEXT000000001191
Display NameOudtestamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, nl. epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, afgewisseld met en gevolgd door liturgische teksten en gebeden; met tafel van perikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000224980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001887
Pathdomain/teksten/TEXT000000001887
Display NamePassieboek; Mnl.
Relation IdRELA000000229096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042386
Pathdomain/teksten/TEXT000000042386
Display NamePassieboekje; Mnl.
Relation IdRELA000000387973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002267
Pathdomain/teksten/TEXT000000002267
Display NamePreek van Jan Brugman over Luc. 14,16-24; Mnl.
Relation IdRELA000000231709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002867
Pathdomain/teksten/TEXT000000002867
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf toelichting; Mnl.
Relation IdRELA000000235411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001907
Pathdomain/teksten/TEXT000000001907
Display NamePsalter van O.L. Vrouw; Mnl.
Relation IdRELA000000229187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028385
Pathdomain/teksten/TEXT000000028385
Display NamePsalterium feriatum. Gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000336455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002313
Pathdomain/teksten/TEXT000000002313
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, gedeeltelijk (kap.22-54)
Relation IdRELA000000232076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028523
Pathdomain/teksten/TEXT000000028523
Display NameRegister. Stichtingsbrief van het klooster de Brymer nabij 's-Heerenberg. Genealogische aantekeningen over de heren van Bergh, 1293-1468; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000337048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029479
Pathdomain/teksten/TEXT000000029479
Display NameRekeningboek van een klooster; fragm.
Relation IdRELA000000341222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001764
Pathdomain/teksten/TEXT000000001764
Display NameTheologische verzamelbundel; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000228378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001606
Pathdomain/teksten/TEXT000000001606
Display NameTristan; fragm.; Rip.
Relation IdRELA000000227401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003831
Pathdomain/teksten/TEXT000000003831
Display NameTweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door Brieven m.u.v. brief aan Philemon, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelie- en epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000240445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014016
Pathdomain/teksten/TEXT000000014016
Display NameVan den Keyser rechte; Nederd.
Relation IdRELA000000280800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001332
Pathdomain/teksten/TEXT000000001332
Display NameVan den vier oefeninghen; fragm.; Mnl
Relation IdRELA000000225928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029474
Pathdomain/teksten/TEXT000000029474
Display NameVerklaring der 7 boetpsalmen; Mnl. (?)
Relation IdRELA000000341201
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002115
Pathdomain/teksten/TEXT000000002115
Display NameVier evangeliën, Openbaring Johannes, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens tijdeigen en epistelen volgens feesteigen der heiligen uit vertaling Johan Scutken; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006902
Pathdomain/teksten/TEXT000000006902
Display NameVijftig preken
Relation IdRELA000000254369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001490
Pathdomain/teksten/TEXT000000001490
Display NameWaarschijnlijk Psalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf overzicht `psalme vanden heligen dage' en gedeeltelijk Lof der psalmen van Augustinus; Mnl.
Relation IdRELA000000226785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003848
Pathdomain/teksten/TEXT000000003848
Display NameWinterstuk van een lectionarium, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de oud-testamentische perikopen, met vooraf lijst epistel- en evangelielessen volgens tijdeigen en volgens (Utrechtse) kalender met feesten der heiligen, alles voor de vastentijd; Mnl.
Relation IdRELA000000240547
Acceptedyes
Rev 1
Is regiocode in
Typetekstdrager
IdTDRA000000003476
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003476
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 23
Relation IdRELA000000072515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003397
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 G 32
Relation IdRELA000000071281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003325
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003325
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 4
Relation IdRELA000000069983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003225
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003225
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 6
Relation IdRELA000000068220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003380
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 2
Relation IdRELA000000070985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003190
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003190
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 41
Relation IdRELA000000067584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003345
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 7
Relation IdRELA000000070392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003346
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 8
Relation IdRELA000000070405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003400
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 9
Relation IdRELA000000071326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003539
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 1
Relation IdRELA000000073575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003282
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003282
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 21
Relation IdRELA000000069182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003315
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 22
Relation IdRELA000000069789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003471
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003471
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 30
Relation IdRELA000000072427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007528
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007528
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 19
Relation IdRELA000000123647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003516
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003516
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 21
Relation IdRELA000000073253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003478
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003478
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 23
Relation IdRELA000000072575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003513
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 27
Relation IdRELA000000073215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003448
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 31
Relation IdRELA000000072047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003390
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 4
Relation IdRELA000000071149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003460
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003460
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 10
Relation IdRELA000000072230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003165
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 20
Relation IdRELA000000067087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003146
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003146
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 107
Relation IdRELA000000066639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008180
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008180
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 53
Relation IdRELA000000130968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002619
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002619
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 3
Relation IdRELA000000059352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003150
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003150
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 E 4
Relation IdRELA000000066743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 51
Relation IdRELA000000112398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005897
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 A 28
Relation IdRELA000000103965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003415
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 E 19
Relation IdRELA000000071546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003386
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 34
Relation IdRELA000000071084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003413
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 19
Relation IdRELA000000071508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003161
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003161
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 7
Relation IdRELA000000067009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003541
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003541
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 12
Relation IdRELA000000073599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003175
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 6
Relation IdRELA000000067286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008182
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008182
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 J 22
Relation IdRELA000000130998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001604
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001604
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 112
Relation IdRELA000000045620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000444
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 46
Relation IdRELA000000029426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000393
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000393
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 15
Relation IdRELA000000028580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000442
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 30
Relation IdRELA000000029409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000435
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 41
Relation IdRELA000000029295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000446
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 9
Relation IdRELA000000029467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011443
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011443
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 1871
Relation IdRELA000000167187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002747
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002747
Display Name'S-HEERENBERG, HB : 7
Relation IdRELA000000061298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014760
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014760
Display NameAMSTERDAM, KRIJTBERG : 1
Relation IdRELA000000202850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002276
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002276
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 47
Relation IdRELA000000054993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002288
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002288
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 54
Relation IdRELA000000055205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007672
Display NameAMSTERDAM, UB : XI H 16
Relation IdRELA000000125068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002218
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002218
Display NameAMSTERDAM, UBVU : XV 05503
Relation IdRELA000000054050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005913
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005913
Display NameANTWERPEN, MPM : R 23.44
Relation IdRELA000000104292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011773
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011773
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 21
Relation IdRELA000000170603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001448
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 22
Relation IdRELA000000043550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005914
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005914
Display NameARNHEM, GA : Beckering Vinckers 9
Relation IdRELA000000104309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004364
Display NameARNHEM, OB : 6
Relation IdRELA000000084716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003019
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 185
Relation IdRELA000000064924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003014
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 87
Relation IdRELA000000064847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008591
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008591
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 63
Relation IdRELA000000134979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010421
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010421
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 737
Relation IdRELA000000155467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003075
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003075
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Qu. 321
Relation IdRELA000000065583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005925
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005925
Display NameBERNKASTEL-KUES, SNH : 116
Relation IdRELA000000104460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007517
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007517
Display NameBONN, UB : S 752
Relation IdRELA000000123541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011182
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011182
Display NameBRUSSEL, KB : 10747
Relation IdRELA000000164431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003813
Display NameBRUSSEL, KB : 11059
Relation IdRELA000000077577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004068
Display NameBRUSSEL, KB : II 2271
Relation IdRELA000000081399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001865
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001865
Display NameBRUSSEL, KB : IV 1012
Relation IdRELA000000049090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001696
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001696
Display NameBRUSSEL, KB : IV 195
Relation IdRELA000000046929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001702
Display NameBRUSSEL, KB : IV 203
Relation IdRELA000000047013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001677
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001677
Display NameBRUSSEL, KB : IV 30
Relation IdRELA000000046611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001759
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001759
Display NameBRUSSEL, KB : IV 397
Relation IdRELA000000047756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001814
Display NameBRUSSEL, KB : IV 673
Relation IdRELA000000048421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001855
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001855
Display NameBRUSSEL, KB : IV 935
Relation IdRELA000000048931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006028
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006028
Display NameBRYN MAWR, BMC : z.s.
Relation IdRELA000000105855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010819
Display NameCLAREMONT, HL : Crispin 20
Relation IdRELA000000160039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006438
Display NameCULEMBORG, OK : I
Relation IdRELA000000110414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004858
Display NameDARMSTADT, HLHB : 873
Relation IdRELA000000091211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001600
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 24 (101 E 15 KL)
Relation IdRELA000000045574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001611
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001611
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 29 (101 E 8 KL)
Relation IdRELA000000045699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001620
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001620
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 38 (101 D 8 KL)
Relation IdRELA000000045850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001576
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 5 (101 F 2 KL)
Relation IdRELA000000045285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001636
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 57 (10 W 7 KL)
Relation IdRELA000000046091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001640
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001640
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 61 (11 L 1 KL)
Relation IdRELA000000046154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001465
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001465
Display NameENSCHEDE, RT : Inv. 280
Relation IdRELA000000043832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013296
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013296
Display NameFRANKFURT, SUB : Germ. Oct. 47
Relation IdRELA000000186637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009112
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009112
Display NameFULDA, LB : Aa 132
Relation IdRELA000000139758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000184
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000184
Display NameGENT, UB : 1267
Relation IdRELA000000025645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000208
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000208
Display NameGENT, UB : 1355
Relation IdRELA000000026151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007264
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007264
Display NameGOODHART GORDAN (New York) : 45
Relation IdRELA000000120792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001951
Display NameGOTHA, LB : Membr. I 152
Relation IdRELA000000050421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002101
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002101
Display NameGRONINGEN, UB : 158
Relation IdRELA000000052432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011374
Display NameGRONINGEN, UB : 221a
Relation IdRELA000000166450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002084
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002084
Display NameGRONINGEN, UB : 27
Relation IdRELA000000052197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002120
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002120
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 8
Relation IdRELA000000052759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005711
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005711
Display NameHAARLEM, SB : 188 E 16
Relation IdRELA000000100887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005629
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005629
Display NameHAARLEM, TM : 76
Relation IdRELA000000099651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005571
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1004
Relation IdRELA000000098814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007262
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007262
Display NameHASSELT, GA : Inv. 1068
Relation IdRELA000000120757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005715
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 15
Relation IdRELA000000100944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007022
Display NameKAMPEN, OLVP : 2
Relation IdRELA000000117600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002797
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002797
Display NameLEEUWARDEM, TFHLS : 683 Hs.
Relation IdRELA000000061871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009434
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 282 Hs.
Relation IdRELA000000143343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002804
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 691 Hs.
Relation IdRELA000000061995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002808
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002808
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 289
Relation IdRELA000000062061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001939
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001939
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2160
Relation IdRELA000000050216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007170
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2383
Relation IdRELA000000119581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008261
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008261
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2557: 1
Relation IdRELA000000131957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008263
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2557: 3
Relation IdRELA000000131979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012183
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2557: 4
Relation IdRELA000000175469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011886
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3073
Relation IdRELA000000171866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001423
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001423
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1130 B
Relation IdRELA000000043178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001499
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001499
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1990
Relation IdRELA000000044328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001512
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2071
Relation IdRELA000000044484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001337
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001337
Display NameLEIDEN, UB : LTK 305
Relation IdRELA000000041619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001344
Display NameLEIDEN, UB : LTK 315
Relation IdRELA000000041738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001375
Display NameLEIDEN, UB : LTK 349
Relation IdRELA000000042407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001377
Display NameLEIDEN, UB : LTK 351
Relation IdRELA000000042442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008919
Display NameLEIDEN, UB : LTK 616
Relation IdRELA000000137818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008918
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008918
Display NameLEIDEN, UB : VUL 63
Relation IdRELA000000137805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002183
Display NameLEIPZIG, UB : 1630
Relation IdRELA000000053594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016308
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016308
Display NameLUND, UB : Fragmentkapsel 1 B
Relation IdRELA000000217660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005901
Display NameLUND, UB : Mh 33
Relation IdRELA000000104056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009443
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009443
Display NameLÜBECK, SB : Theol. Germ. 42
Relation IdRELA000000143426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010264
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010264
Display NameLÜBECK, SB : Theol. Germ. 79
Relation IdRELA000000153505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016287
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016287
Display NameMULDER (Linden) : Hs. 8
Relation IdRELA000000217387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005371
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 115
Relation IdRELA000000096368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005381
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 185
Relation IdRELA000000096525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015983
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015983
Display NameMÜNSTER, UB : 741
Relation IdRELA000000214610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011941
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011941
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 1552
Relation IdRELA000000172628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006091
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006091
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 5502
Relation IdRELA000000106668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011939
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011939
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 5503
Relation IdRELA000000172599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005182
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005182
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 MS 12 BI
Relation IdRELA000000094236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001555
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001555
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 28
Relation IdRELA000000045086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005920
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005920
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 956
Relation IdRELA000000104374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005512
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 957
Relation IdRELA000000098145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000338
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000338
Display NameNIJMEGEN, UB : 207
Relation IdRELA000000027605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000344
Display NameNIJMEGEN, UB : 243
Relation IdRELA000000027701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000366
Display NameNIJMEGEN, UB : 317
Relation IdRELA000000028111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000373
Display NameNIJMEGEN, UB : 350
Relation IdRELA000000028198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006768
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006768
Display NameNIJMEGEN, UB : 401
Relation IdRELA000000114560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011595
Display NameOLDENZAAL, PH : Olim Collectie Oudheidkamer, Ms. in quarto
Relation IdRELA000000168842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004672
Display NameOSNABRÜCK, BA : 6
Relation IdRELA000000089075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011869
Display NameOlim BEIJERS (Utrecht) : Cat. 1983-03-29/30 nr.1206
Relation IdRELA000000171633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005926
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005926
Display NameOlim MÜNSTER, UB : 741 (verloren)
Relation IdRELA000000104472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002838
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002838
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 43
Relation IdRELA000000062423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005905
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Nederland) : 12
Relation IdRELA000000104145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005881
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (Verenigde Staten) : z.s.
Relation IdRELA000000103645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008963
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008963
Display NamePHILADELPHIA, FL : Lewis European 129
Relation IdRELA000000138257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005911
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005911
Display NamePHILADELPHIA, FL : XVIII.9
Relation IdRELA000000104259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007289
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007289
Display NamePOSTEL, NORBERTIJNEN : z.s.
Relation IdRELA000000121071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008968
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008968
Display NameRETZ, SA : 23
Relation IdRELA000000138323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006976
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006976
Display NameROME, BAV : Lat. 3808
Relation IdRELA000000117016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000561
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 2
Relation IdRELA000000031432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000584
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 3
Relation IdRELA000000031829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016304
Display NameSAN MARINO, HL : HM 103597
Relation IdRELA000000217616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007806
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007806
Display NameSAN MARINO, HL : HM 1048
Relation IdRELA000000126629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005919
Display NameSTOCKHOLM, KB : Huseby 27
Relation IdRELA000000104358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005435
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 2103
Relation IdRELA000000097242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005436
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 2105
Relation IdRELA000000097259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004574
Display NameSTUTTGART, WLB : Brev. 16
Relation IdRELA000000087879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001222
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001222
Display NameTILBURG, TF : Haaren 4
Relation IdRELA000000039785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000516
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000516
Display NameTILBURG, UB : KHS 1
Relation IdRELA000000030622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000531
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000531
Display NameTILBURG, UB : KHS 20
Relation IdRELA000000030907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010841
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010841
Display NameTOLEDO, MA : 19
Relation IdRELA000000160315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009029
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009029
Display NameTONDEUR & SAUBERLICH (Leipzig) : Cat. 20 (1925) nr. 260
Relation IdRELA000000138860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004973
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004973
Display NameUTRECHT, MCC : ABM 37
Relation IdRELA000000092360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000429
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000429
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 15
Relation IdRELA000000029207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000438
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 21
Relation IdRELA000000029349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000445
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 26
Relation IdRELA000000029451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005639
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005639
Display NameUTRECHT, NIK : B 113
Relation IdRELA000000099853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001150
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001150
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1025
Relation IdRELA000000038737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000710
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000710
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 155
Relation IdRELA000000033271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001204
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001204
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1690
Relation IdRELA000000039543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001213
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1802
Relation IdRELA000000039671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000644
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 88
Relation IdRELA000000032572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008245
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008245
Display NameVON SOLTAU (Leipzig) : Duod. z.s.
Relation IdRELA000000131759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008246
Display NameVON SOLTAU (Leipzig) : Oct. z.s.
Relation IdRELA000000131767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004280
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004280
Display NameWEERT, GM : CMW 10
Relation IdRELA000000083653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004271
Display NameWEERT, GM : CMW 40
Relation IdRELA000000083521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002390
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 3968
Relation IdRELA000000056413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012958
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012958
Display NameWROCLAW, BK : 716
Relation IdRELA000000183079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005644
Display NameZUTPHEN, LWK : Olim 7
Relation IdRELA000000099921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008260
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008260
Display NameZUTPHEN, RAZ : fragmentenverz. 3-9
Relation IdRELA000000131949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005923
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005923
Display NameZWOLLE, HCO : 25
Relation IdRELA000000104425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006931
Display NameZWOLLE, HCO : s.o.
Relation IdRELA000000116468
Acceptedyes
Rev 1
Location TypeUNKNOWN
Names
Urnnone
Def Langnone
Variation Refslocations
ebnmregiocodes