S. Conradus, ep. 26 nov

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Conradus, ep. 26 nov
IdLEXI000000022839
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5e4e99c8-9d5d-4822-843b-47cfa4e19436
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004910
Pathdomain/keywords/KEYW000000004910
Display NameS. Conradus, ep. 26 nov
Relation IdRELA000000364348
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000035999
Pathdomain/teksten/TEXT000000035999
Display NameLegende van S. Conradus van Trier
Relation IdRELA000000367086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035312
Pathdomain/teksten/TEXT000000035312
Display NameLeven van S. Conradus
Relation IdRELA000000364349
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons