S. Peregriunus, m. 4 aug

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Peregriunus, m. 4 aug
IdLEXI000000022823
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/df282cfa-b9f1-4c3e-bec8-71eb6d703fb6
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004896
Pathdomain/keywords/KEYW000000004896
Display NameS. Peregriunus, m. 4 aug
Relation IdRELA000000363843
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000035177
Pathdomain/teksten/TEXT000000035177
Display NameLegende van S. Eusebius, S. Vincentius, S. Peregrinus, S. Pontianus en S. Julius
Relation IdRELA000000363844
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons