S. Gorgonius en Dorotheus, m. 9 sep

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Gorgonius en Dorotheus, m. 9 sep
IdLEXI000000022805
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6e79a03c-bacb-45d8-a9ce-e462259b70fb
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004878
Pathdomain/keywords/KEYW000000004878
Display NameS. Gorgonius en Dorotheus, m. 9 sep
Relation IdRELA000000363233
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000037094
Pathdomain/teksten/TEXT000000037094
Display NameLegende van S. Gorgonius en Dorotheus
Relation IdRELA000000371220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035025
Pathdomain/teksten/TEXT000000035025
Display NameLeven van S. Augustinus. Etc.
Relation IdRELA000000363234
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons