graven van Egmond

Typelexicon
Typetekst
Valuegraven van Egmond
IdLEXI000000022556
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/118ec167-2118-428d-9794-c4d2c190bfed
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004770
Pathdomain/keywords/KEYW000000004770
Display Namegraven van Egmond
Relation IdRELA000000349927
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000031500
Pathdomain/teksten/TEXT000000031500
Display NameKorte kroniek van de graven van Egmond
Relation IdRELA000000349928
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons