S. Simon, ap. 28 okt

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Simon, ap. 28 okt
IdLEXI000000021654
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/902e8af5-3fa6-4deb-86e2-8845788ee732
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004226
Pathdomain/keywords/KEYW000000004226
Display NameS. Simon, ap. 28 okt
Relation IdRELA000000312216
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000023071
Pathdomain/teksten/TEXT000000023071
Display NameBerijmd gebed tot de H. Simon
Relation IdRELA000000312312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023050
Pathdomain/teksten/TEXT000000023050
Display NameBerijmd gebed tot de apostel Simon
Relation IdRELA000000312217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/teksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037125
Pathdomain/teksten/TEXT000000037125
Display NameLegende van S. Simon en Judas
Relation IdRELA000000371308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036468
Pathdomain/teksten/TEXT000000036468
Display NameLegenden van S. Simon en Judas en S. Quintinus
Relation IdRELA000000368980
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons