S. Bartholomeus, ap/m. 24 aug

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Bartholomeus, ap/m. 24 aug
IdLEXI000000021618
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3ac973fa-2b8c-41fb-b610-71d5fb79059d
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000004202
Pathdomain/keywords/KEYW000000004202
Display NameS. Bartholomeus, ap/m. 24 aug
Relation IdRELA000000308706
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000023636
Pathdomain/teksten/TEXT000000023636
Display NameBerijmd gebed tot de H.Bartholomeus
Relation IdRELA000000314953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022128
Pathdomain/teksten/TEXT000000022128
Display NameDe geboorte van S. Bartholomaeus
Relation IdRELA000000308710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032349
Pathdomain/teksten/TEXT000000032349
Display NameGebeden tot de apostelen S. Johannes ev., Andreas, Jacobus maior en minor, Phillipus, Bartholomaeüs, Mattheüs, Thomas, Simon, Judas en Matthias
Relation IdRELA000000353438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037018
Pathdomain/teksten/TEXT000000037018
Display NameLegende van S. Bartholomeus
Relation IdRELA000000370994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036139
Pathdomain/teksten/TEXT000000036139
Display NameLegenden van de apostelen
Relation IdRELA000000367649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034678
Pathdomain/teksten/TEXT000000034678
Display NameLeven van S. Bartholomeus
Relation IdRELA000000362037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035118
Pathdomain/teksten/TEXT000000035118
Display NameLeven van S. Bernardus, S. Timotheus, S. Symphorianus, S. Bartholomeus
Relation IdRELA000000363613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027379
Pathdomain/teksten/TEXT000000027379
Display NameSuffragiën ter ere van heiligen
Relation IdRELA000000332288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022127
Pathdomain/teksten/TEXT000000022127
Display NameTekst over S. Bartholomaeus
Relation IdRELA000000308707
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons