S. Euphemia, vg/m. 16 sep

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Euphemia, vg/m. 16 sep
IdLEXI000000021280
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8e3776ec-05cc-4cb8-8578-8fa6f50f41e2
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000003924
Pathdomain/keywords/KEYW000000003924
Display NameS. Euphemia, vg/m. 16 sep
Relation IdRELA000000290688
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000037098
Pathdomain/teksten/TEXT000000037098
Display NameLegende van S. Eufemia
Relation IdRELA000000371232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035313
Pathdomain/teksten/TEXT000000035313
Display NameLegenden van S. Cornelius en Cyprianus, Eufemia, Lambrecht, Mattheus, Mauritius en zijn gezellen, Justina, Cosmas en Damianus, Forseus, Michael en Hieronymus
Relation IdRELA000000364354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017045
Pathdomain/teksten/TEXT000000017045
Display NameLeven van S. Euphemia
Relation IdRELA000000290689
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons