S. Anatolia, vg/m. 23 dec

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Anatolia, vg/m. 23 dec
IdLEXI000000021231
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ec192544-2079-4112-8347-80177e3fa75c
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000003881
Pathdomain/keywords/KEYW000000003881
Display NameS. Anatolia, vg/m. 23 dec
Relation IdRELA000000287320
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000036813
Pathdomain/teksten/TEXT000000036813
Display NameLegende van S. Victoria en Anatolia
Relation IdRELA000000370354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035244
Pathdomain/teksten/TEXT000000035244
Display NameLegende van S. Victoria en S. Anatolia
Relation IdRELA000000364114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016032
Pathdomain/teksten/TEXT000000016032
Display NameLeven van S. Victoria en Anatolia
Relation IdRELA000000287321
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons