S. Hubertus, bs. 3 nov

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Hubertus, bs. 3 nov
IdLEXI000000021114
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ae8efc6b-6168-44e1-9880-4285dccc9e23
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000003777
Pathdomain/keywords/KEYW000000003777
Display NameS. Hubertus, bs. 3 nov
Relation IdRELA000000279552
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000015891
Pathdomain/teksten/TEXT000000015891
Display NameFragmenten van twee Mnl. levens van S. Hubertus
Relation IdRELA000000286803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032357
Pathdomain/teksten/TEXT000000032357
Display NameGebed tot S. Hubertus
Relation IdRELA000000353491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032359
Pathdomain/teksten/TEXT000000032359
Display NameGebed tot s. Hubertus
Relation IdRELA000000353499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035885
Pathdomain/teksten/TEXT000000035885
Display NameLegende van Hubertus van Tongeren
Relation IdRELA000000366650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035884
Pathdomain/teksten/TEXT000000035884
Display NameLegende van S, Hubertus van Tongeren
Relation IdRELA000000366646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015889
Pathdomain/teksten/TEXT000000015889
Display NameLegende van S. Hubertus
Relation IdRELA000000286794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035883
Pathdomain/teksten/TEXT000000035883
Display NameLegende van S. Hubertus van Tongeren
Relation IdRELA000000366642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035891
Pathdomain/teksten/TEXT000000035891
Display NameLegende van S. Hubertus van Tonngeren
Relation IdRELA000000366674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013696
Pathdomain/teksten/TEXT000000013696
Display NameLeven van S. Hubertus
Relation IdRELA000000279553
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons