S. Euphrosyna, vg. 1 jan

Typelexicon
Typetekst
ValueS. Euphrosyna, vg. 1 jan
IdLEXI000000019973
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4c776d5a-f6c7-4bd7-a9c4-2c6baa0f7f5b
Deletedno
Relation Count 26
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typekeyword
IdKEYW000000003247
Pathdomain/keywords/KEYW000000003247
Display NameS. Euphrosyna, vg. 1 jan
Relation IdRELA000000212178
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000015699
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015699
Display NameOlim WILLEMSEN : z.s.
Relation IdRELA000000212179
Acceptedyes
Rev 1
Is trefwoord of text
Typetekst
IdTEXT000000012951
Pathdomain/teksten/TEXT000000012951
Display NameLegende van S. Euphrosyna van Alexandrië
Relation IdRELA000000277114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018270
Pathdomain/teksten/TEXT000000018270
Display NameLegende van S. Euphrosyna van Alexandrië uit Bijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000294667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030018
Pathdomain/teksten/TEXT000000030018
Display NameLegende van S. Euphrosyna; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000343572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013687
Pathdomain/teksten/TEXT000000013687
Display NameLeven van S. Euphrosyna
Relation IdRELA000000279513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018278
Pathdomain/teksten/TEXT000000018278
Display NameLeven van S. Euphrosyna (Vita sanctae Euphrosinae)
Relation IdRELA000000294702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018269
Pathdomain/teksten/TEXT000000018269
Display NameLeven van S. Euphrosyna uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000294662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011494
Pathdomain/teksten/TEXT000000011494
Display NameLeven van S. Euphrosyna van Alexandrië
Relation IdRELA000000271653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018268
Pathdomain/teksten/TEXT000000018268
Display NameLeven van S. Euphrosyna van Alexandrië uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000294659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035429
Pathdomain/teksten/TEXT000000035429
Display NameLeven van S. Euphrosyna, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000364811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007668
Pathdomain/teksten/TEXT000000007668
Display NameMnl. vertaling van Vita sanctae Euphrosinae uit Boek I van Vitae patrum
Relation IdRELA000000257582
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons