JohannesGaillard

Typelexicon
Typeinstitute
ValueJohannesGaillard
IdLEXI000000010910
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/671ecf3d-c4bc-476f-b350-462e373c3db7
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about collective
Typecollective
IdCOLL000000002578
Pathdomain/collectives/COLL000000002578
Display Name
Relation IdRELA000000020330
Acceptedyes
Rev 1
Is institute of documentation
Typedocument
IdDOCU000000005415
Pathdomain/documents/DOCU000000005415
Display NameCatalogus van een fraaye verzameling meest Nederduitsche boeken, benevens eenige weynige dog goede Lateynsche boeken ... Alles nagelaten by wylen Cornelis van Buuren, in leven boekverkoper in 's Hage. Alle het welke verkocht zal werden, ten zynen sterfhuyze op de Beestemarkt, in 's Hage. Op maandag den 6. september 1779, en volgende daagen door Johannes Gaillard, en Thomas van Os, Boekverkopers in 's Hage
Relation IdRELA000000020331
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons