's-Gravenhage

Typelexicon
Typeinstitute
Value's-Gravenhage
IdLEXI000000009581
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/304dcd13-6ed0-47ff-8464-506097ec39fb
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Lexicon about collective
Typecollective
IdCOLL000000002077
Pathdomain/collectives/COLL000000002077
Display Name
Relation IdRELA000000011105
Acceptedyes
Rev 1
Is institute of documentation
Typedocument
IdDOCU000000003918
Pathdomain/documents/DOCU000000003918
Display NameAuctie J. Thierry en C. Mensing te Den Haag, 10 okt. 1803
Relation IdRELA000000017123
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002207
Pathdomain/documents/DOCU000000002207
Display NameBibliotheekleven : orgaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken en van de Nederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren
Relation IdRELA000000013949
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003761
Pathdomain/documents/DOCU000000003761
Display NameLiturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek : middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik : tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 6 oktober 1983 - 14 januari 1984 / [tekst: A.S. Korteweg]
Relation IdRELA000000016749
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003774
Pathdomain/documents/DOCU000000003774
Display NameMededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000016773
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003001
Pathdomain/documents/DOCU000000003001
Display NameOpvoeding, wetenschap, kultuurbescherming : halfmaandelijks tijdschrift van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming
Relation IdRELA000000015263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000640
Pathdomain/documents/DOCU000000000640
Display NameOud-Holland ; onder red. van A.D. de Vries ... [et al.] = publ. by the Netherlands Institute for Art History : nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. / uitg. van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Relation IdRELA000000011106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000740
Pathdomain/documents/DOCU000000000740
Display NameRijks geschiedkundige publicatiën
Relation IdRELA000000011346
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001636
Pathdomain/documents/DOCU000000001636
Display NameRondom de Meester van Catharina van Cleef : tentoonstelling van handschriften in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek) 21 jan. - 27 febr. 1965 / [inl. door P.J.H. Vermeeren]
Relation IdRELA000000013088
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003634
Pathdomain/documents/DOCU000000003634
Display NameSchatten van de Koninklijke Bibliotheek : acht eeuwen verluchte handschriften: tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het boek 17 december 1980 - 15 maart 1981 / [tekst: A.S. Korteweg en C.A. Chavannes-Mazel]
Relation IdRELA000000016468
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005674
Pathdomain/documents/DOCU000000005674
Display NameScheurleer Cat. 1808
Relation IdRELA000000020998
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005367
Pathdomain/documents/DOCU000000005367
Display NameScheurleer Cat. 20 oktober 1815
Relation IdRELA000000020142
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005370
Pathdomain/documents/DOCU000000005370
Display NameVanCleef & Scheurleer Cat. 23-3-1801
Relation IdRELA000000020160
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005618
Pathdomain/documents/DOCU000000005618
Display NameVanStockum Cat. 1/2-12-1988
Relation IdRELA000000020829
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005362
Pathdomain/documents/DOCU000000005362
Display NameVanStockum Cat. 11-2-1909
Relation IdRELA000000020126
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005365
Pathdomain/documents/DOCU000000005365
Display NameVanStockum Cat. 1912
Relation IdRELA000000020138
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005363
Pathdomain/documents/DOCU000000005363
Display NameVanStockum Cat. 28-11/3-12-1938
Relation IdRELA000000020130
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005364
Pathdomain/documents/DOCU000000005364
Display NameVanStockum Cat. 5/6-6-1996
Relation IdRELA000000020133
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005619
Pathdomain/documents/DOCU000000005619
Display NameVanStockum Cat. 6/8-12-1989
Relation IdRELA000000020832
Acceptedyes
Rev 1
Is lokalisering of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000047
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000047
Display NameGENT, UB : 123
Relation IdRELA000000024175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007105
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007105
Display NamePARIJS, BN : Franc. 9198-9199
Relation IdRELA000000118703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012685
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Fr. 25272
Relation IdRELA000000180457
Acceptedyes
Rev 1
Is lokalisering of text
Typetekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/teksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030526
Pathdomain/teksten/TEXT000000030526
Display NameJacques Le Boucq: Grafschriften en wapens van Hollandse families. Tekst over Margaretha van Holland, gravin van Hennenberg. Genealogiën; Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000345902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006356
Pathdomain/teksten/TEXT000000006356
Display NameLes miracles de Notre-Dame (vert. Jean Miélot); 2 dln.; Frans
Relation IdRELA000000251866
Acceptedyes
Rev 1
Is owned by
Typetekstdrager
IdTDRA000000011892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011892
Display NameDEVENTER, SAB : 2000 D 21 KL
Relation IdRELA000000171948
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons